Tydzień mózgu – Lekcja 15.06.2021

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ LEKCJE O MÓZGU ORGANIZOWANĄ PRZEZ
FUNDACJĘ NENCKIEGO: 15 CZERWCA O GODZINIE 11
PROWADZĄCE: DR HAB. EWY KUBLIK ORAZ MGR PATRYCJI DZIANOK “JAK
DZIAŁA NASZ MÓZG? PRZESŁANKI Z ELEKTROENCEFALOGRAFII”

Serdecznie zapraszamy na kolejną lekcję organizowaną przez Fundację Nenckiego pt. “Jak
działa nasz mózg? Przesłanki z elektroencefalografii”. Lekcję poprowadzą Dr hab. Ewa Kublik
oraz mgr Patrycja Dzianok.

Lekcja odbędzie się w środę 15 czerwca 2021 o godzinie 11.00 i będzie miała formę
transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem:
https://zoom.us/j/95940838499

Elektroencefalografia (EEG) to nieinwazyjna, znana od przeszło 100 lat, metoda badania
mózgu. Polega na rejestracji jego bioelektrycznej czynności za pomocą elektrod
umieszczonych na skórze głowy osoby badanej. Za wszystkie nasze myśli, każdy ruch i
emocje odpowiada aktywność komórek nerwowych, które komunikują się ze sobą
przesyłając impulsy elektryczne. EEG jest jedyną nieinwazyjną metodą badawczą, która
pozwala nam uchwycić te impulsy, zapisać je i poddać próbie analizy.
Historia badań EEG jest długa. Znaczny wkład w jej rozwój mieli polscy naukowcy — Nikodem
Cybulski i Adolf Beck, który opublikował w 1890 r. jedną z pierwszych prac na ten temat.
Jednak metodyka EEG ciągle się rozwija i dzięki postępowi technicznemu ma coraz więcej
zastosowań. Używa się jej powszechnie w diagnostyce medycznej padaczki, zaburzeń snu,
utraty świadomości, zawrotach głowy i wielu innych dolegliwościach neurologicznych. EEG
jest pomocne w badaniach naukowych próbujących wyjaśniać neuronalne podłoże naszego
zachowania i procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć czy samokontrola. Coraz
częściej EEG jest także wykorzystywane przy konstruowaniu tzw. interfejsów mózg-
komputer, dzięki którym możliwe jest przywrócenie chorym osobom niektórych utraconych
funkcji. Interfejsy takie umożliwiają chorym (którzy są całkowicie sparaliżowani) komunikację
z otoczeniem czy też poruszanie „robotyczną” ręką tylko za pomocą myśli!
Podczas lekcji przekażemy podstawowe informacje na temat EEG, krótką historię metody
oraz jej współczesne zastosowania. Zaprezentujemy filmy z naszego laboratorium,
pokazując, jak takie badanie się przeprowadza i demonstrując najbardziej typowe “fale
mózgu”. Zademonstrujemy także inne sygnały bioelektryczne (pochodzące z mięśni głowy i
związane z ruchami gałek ocznych), i wyjaśnimy jak odróżnić je od sygnału z mózgu.
Przygotowaliśmy również pokaz rejestracji EEG na żywo, z użyciem nowoczesnego,
bezprzewodowego systemu.

Dr hab. Ewa Kublik jeszcze pod koniec studiów medycznych zaangażowała się w badania
prowadzone w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Specjalizuje
się w elektrofizjologicznych technikach pozwalających na rejestrację aktywności całego
mózgu (elektroencefalografia, EEG) lub wybranych grup neuronów. Interesuje się
mechanizmami procesów poznawczych, przetwarzania informacji zmysłowych, ich modulacją
przez czynniki emocjonalne. Od lat prowadzi zajęcia dla studentów z rejestracji i analizy EEG.

Mgr Patrycja Dzianok ukończyła kognitywistykę (UMK, Toruń) oraz informatykę stosowaną
(PW, Warszawa). Jest doktorantką w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Biologii
Doświadczalnej PAN w Warszawie. Wykorzystując metody neuroobrazowania (w tym
rejestrację i analizę sygnałów EEG) bada podstawy przetwarzania informacji przez mózg oraz
poszukuje wczesnych biomarkerów choroby Alzheimera. Współprowadzi warsztaty EEG dla
studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Posted in Aktualności

„Jak nasz układ odpornościowy zwalcza nowotwory i czy możemy mu w tym pomóc?” – prof. dr hab. Bożena Kamińska. Zapraszamy na wykład Fundacji online 9 czerwca o godzinie 15.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Prof. dr hab. Bożena Kamińska z Instytutu Nenckiego przedstawi wykład pt. „Jak nasz układ odpornościowy zwalcza nowotwory i czy możemy mu w tym pomóc?”

Wykład odbędzie się w środę 9 czerwca 2021 wyjątkowo o godzinie 15.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/97045929443

Nasz układ odpornościowy składa się w komórek wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu obcych lub nieprawidłowych cząsteczek, które potrafią zidentyfikować komórki nowotworowe i je wyeliminować. Jeśli jednak obrona przeciwnowotworowa jest zbyt słaba lub komórki nowotworu zbyt złośliwe, komórki nowotworowe wymykają się spod kontroli organizmu i mogą się mnożyć formując guzy lub odległe przerzuty. Złośliwe komórki nowotworowe wytworzyły kilka mechanizmów wymykania się spod kontroli i aktywnie wyłączających układ odpornościowy. Kiedy nowotwór rak osiągnie „fazę ucieczki”, traci cząsteczki ułatwiające jego rozpoznanie, a zaczyna produkować cząsteczki zmieniające otoczenie (mikrośrodowisko), hamujące migrację zabójczych limfocytów T i powodujące inaktywację komórek odpornościowych. Immunoterapia raka to innowacyjna strategia leczenia nowotworów polegająca na aktywacji odpornościowego i wzmacnianie naturalnych mechanizmów obronności przeciwnowotworowej. Dzięki odkryciu tzw. punktów kontroli odpowiedzi immunologicznej zdefiniowano nowe cele dla ukierunkowanej molekularnie immunoterapii i stworzono cząsteczki (przeciwciała) blokujące mechanizmy obronne stosowane przez nowotwór. Dodatkowo wysiłek uczonych idzie w kierunku hamowania cząsteczek, poprzez które nowotwór zmienia swoje otoczenie, aby znów mogły napływać aktywne, zabójcze limfocytów T. Innym podejściem jest stosowanie szczepionek przeciwnowotworowych, które mają pobudzić układ odpornościowy. W skład podawanych pacjentom preparatów mogą wchodzić odpowiednio przygotowane komórki nowotworowe od chorego lub antygeny nowotworowe wraz z określonymi substancjami chemicznymi (adiuwantami), które stymulują odpowiedź przeciwnowotworową.

Profesor Bożena Kamińska ukończyła embriologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała doktorat z biochemii w Instytucie Nenckiego. W latach 1991-97 była adiunktem w Zakładzie Biochemii Komórki w Instytucie Nenckiego. W 1990 i 1992 r. Profesor Kamińska odbyła staże na Uniwersytecie w Katanii, we Włoszech, a w latach 1994-1996  odbyła staż podoktorski na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie. W 1997 roku Profesor Kamińska uzyskała habilitację, a profesurę w 2003 r. Od 1997 r. była kierownikiem Pracowni Regulacji Transkrypcji w Instytucie Nenckiego, a od 2013 r. kieruje Pracownią Neurobiologii Molekularnej w Centrum Neurobiologii, gdzie zajmuje się mechanizmami procesów zapalnych i immunologią nowotworów mózgu. Wraz z zespołem odkryła, jak guzy mózgu i zmieniają środowisko nowotworu oraz jak można je zwalczać. Od 2009 r. jest też dyrektorem Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prowadzi programy edukacyjne w dziedzinie genetyki i medycyny molekularnej. W trakcie swojej kariery naukowej, Profesor Kamińska brała udział jako główny badacz w ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, oraz była zapraszana jako organizator sesji lub wykładowca w 25 krajowych i międzynarodowych kongresach. Profesor Kamińska otrzymała nagrodę Premiera za najlepszą habilitację przed 35 rokiem życia, subsydia Mistrz i TEAM TECH CORE Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2016 r. została wybrana na członka korespondencyjnego Polskiej Akademii Nauk. W latach 2009-2011 była koordynatorem polsko-francuskiego konsorcjum badań nad rakiem, a od 20214 roku co dwa lata organizuje międzynarodową konferencję Brain Tumors w Warszawie promując osiągnięcia polskiej nauki. W latach 2018-2021 była wizytującym profesorem Nanshan scholar na Uniwersytecie Medycznym Guangzhu w Chinach. Wypromowała 27 doktorantów. Jest autorką 146 publikacji cytowanych ponad 6000 razy oraz 4 patentów na potencjalne leki przeciwnowotworowe. 

Posted in Aktualności

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO TYGODNIA MÓZGU 2021!

Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny „Mój Mózg: Jestem Myślę Czuję” ogłoszony przez Fundację Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został rozstrzygnięty. Przepraszamy za opóźnienie, ale liczba uczestników i nadesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury oceniające nadesłane prace zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Musimy podkreślić, że większość prac była bardzo ciekawa, oryginalna, pomysłowa i piękna plastycznie, dlatego Jury postanowiło przyznać większą pulę nagród (książek i Kart Podarunkowych do Empiku) oraz wyróżnień (Kart Podarunkowych do Empiku) w każdej z 3 kategorii wiekowych.

Na konkurs nadesłano 458 prac, w tym 362 prace nadeszły ze szkół podstawowych i 96 ze szkół ponadpodstawowych.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych

Szkoła Podstawowa kl. I-IV

Nagrody:

Amelia Soboń, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Liliana Łuniewska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku

Maya Jóźwiak, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

Wyróżnienia:

Michał Dąbrowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Teresa Szymańska, Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka w Zalesiu Górnym

Nela Stelmaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie

Zofia Zagórska, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Nadia Nadolska, Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Tymon Kołakowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie

Szkoła Podstawowa kl. V-VIII

Nagrody:

Bianka Wójcicka, Szkoła Podstawowa nr 96 w Warszawie

Zuzanna Jarosz, Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Nela Sikorska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

Wyróżnienia:

Filip Kołakowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie

Antonina Kosiacka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim

Alicja Szymaniak, Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Zoja Wierzbięta, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO w Warszawie

Małgorzata Kowalik, Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Adam Barnakiewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Illia Lynnyk, Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie

Liceum

Nagrody:

Marceli Grzegorzewski, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Katarzyna Kolanko, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka. Stanisława Małachowskiego w Płocku

Hanna Rosłoniec, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie

Wyróżnienia:

Anna Hermanowicz, Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Leonard Turlej, Zespół Szkół nr 14 w Warszawie

Emilia Swoboda, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie

Natalia Golus, V Liceum Ogólnokształcące z O. Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu

Justyna Chojnacka, Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Marta Podlasińska, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Małgorzata Kaczmarek, LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie

Pragniemy bardzo pogratulować i podziękować wszystkim laureatom i uczestnikom. Naprawdę zmierzyliście się z ogromnym wyzwaniem: trudnym tematem i wielką konkurencją. To były prawdziwe zawody. Również gorące podziękowania przesyłamy na ręce nauczycieli i opiekunów, którzy zmobilizowali swoich podopiecznych do wzięcia udziału w tym Konkursie, służyli im pomocą, radą oraz dostarczyli prace plastyczne do Fundacji.

Prezentację z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami zamieścimy wkrótce.

Konkurs był organizowany w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez Cały Rok”, którego całość współfinansują MNiSW (SONP/SP/468778/2020) i Instytut Nenckiego.

Posted in Aktualności

Zapraszamy na kolejne lekcje o mózgu organizowane przez Fundację Nenckiego: 18 i 25 maja, godz. 11.00. Prowadząca: Ida Raciborska

Szanowni Państwo, to już jutro i za tydzień kolejne lekcje organizowane przez Fundację Nenckiego organizowane w ramach projektu “Tydzień Mózgu przez cały rok”

Obie lekcje poprowadzi mgr Ida Raciborska – która za działania popularyzujące naukę otrzymała m.in. nagrodą Jana Dembowskiego. Serdecznie zapraszamy i polecamy!

Lekcja 18 maja, godz. 11.00 „Co o budowie naszego mózgu ujawniają iluzje optyczne?” 

Iluzje optyczne mogą być świetną zabawą, ale też źródłem informacji o najważniejszym z naszych zmysłów – wzroku. Podczas wykładu dowiemy się jak zbudowany jest układ wzrokowy człowieka i postaramy się wyjaśnić, dlaczego doświadczania iluzji optycznych nie da się „odzobaczyć”. Udowodnimy, że w naszym polu widzenia wcale nie widzimy wszystkiego ostro, a nawet „brakuje nam części obrazu”. Doświadczymy również oszustwa dodania koloru (którego nie ma), zaistnienia ruchu (który nie istnieje) i krzywienia się odcinka (który jest idealnie prosty).

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93286460265

Lekcja 25 maja, godz. 11.00 „Niesamowite zmysły”

Zmysły naszego ciała pozwalają nam w sposób świadomy i nieuświadomiony doświadczać otaczającego nas świata. W trakcie wykładu dowiemy się, kiedy “po raz pierwszy odczuwamy”, (czyli kiedy doświadczenie zmysłowe przyjmuje formę świadomego wrażenia), co się dzieje z nieużywaną częścią kory czuciowej po straceniu palca, jak zablokowany slajd w starym projektorze pomógł zrozumieć funkcjonalność kory wzrokowej, co zrobić by nie czuć smaku gorzkiego lekarstwa, a także określimy swój indywidualny zakres słyszalnych częstotliwości fal dźwiękowych. Postaramy się też określić czy pięć podstawowych zmysłów, czyli wzrok, słuch, dotyk, smak i węch to wszystkie zmysły, które możemy wyróżnić w świecie zwierząt?

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93754110756

Mgr Ida Raciborska – biolog (ZUT, Szczecin), neurobiolog (UJ, Kraków) i psycholog kliniczny (SWPS, Warszawa), doktorant i pracownik Pracowni Neurobiologii Widzenia i Pracowni Neuroinformatyki. Zafascynowana mechanizmami przetwarzania informacji sensorycznych przez układy nerwowe kręgowców, szczególnie zainteresowana układem wzrokowym. Zawodowo zajmuje się zmianami jakie zachodzą w korze wzrokowej podczas nauki warunkowanej, a w międzyczasie popularyzuje budowę układu wzrokowego oraz mechanizmy iluzji optycznych. Za pracę popularyzującą naukę uhonorowana nagrodą Marcelego Nenckiego.

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Posted in Aktualności

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu plastycznego „Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.

Szanowni Państwo,

w związku z napływem dużej liczby zgłoszeń na konkurs, ogłoszenie wyników opóźni się o kolejnych kilka dni. Wyniki konkursu przedstawione zostaną w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Posted in Aktualności