Instytut Nenckiego oraz Fundacja Nenckiego serdecznie zapraszają do udziału w IV edycji sympozjum Neurons in Action (29 listopada – 1 grudnia 2021). Tegoroczne spotkanie odbędzie się online, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom w czasie pandemii.

Szczegóły na stronie konferencji https://neuronsinaction.nencki.gov.pl/

Posted in Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Dr hab. Bartosz Wojtaś przedstawi wykład pt. “Jak rozwijała się współczesna genetyka: Od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania ludzkich genomów“. Wykład odbędzie się 17 listopada 2021 o godzinie 16.00 na platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/94484064661 .

Tematyka wykładu:

W czasie wykładu przedstawiony zostanie rozwój nowoczesnych metod molekularnych pozwalających na zgłębianie tajemnic genomu. Dowiemy się na czym polegają takie metody, jak PCR czy sekwencjonowanie. Ponadto, przykładzie ciekawych projektów dowiemy się metody te wykorzystywane są przez naukowców.

Dr hab. Bartosz Wojtaś jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora uzyskał w Klinice Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach. Odbył staż przed doktorem w Hospital Clinic w Barcelonie oraz staż doktorancki na Oddziale Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech.
Przez ostatnie lata zainteresowany był głównie molekularną onkologią. Jest współautorem wielu publikacji w czasopismach takich jak Nature Communications, Cell Reports, Glia i Acta Neuropathologica Communications. Był stypendystą NCN i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest Kierownikiem Pracowni Sekwencjonowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN.

Posted in Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny: „Portret neuronu” zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego, został rozstrzygnięty.

Jury zdecydowało o przyznaniu 4 równorzędnych nagród oraz 14 wyróżnień. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nagrodzone i wyróżnione prace wkrótce zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji Nenckiego oraz w mediach społecznościowych.

Prace nagrodzone:

Laura Gil, Szkoła Podstawowa w Prostkach

Wiktoria Pawelec, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Adam Szewczyk, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie

Julia Wojciechowska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Prace wyróżnione:

Paulina Baryła, Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Adam Cholewiński, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej

Alan Dudek, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach

Weronika Jankowska, Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Oliwia Jasińska, Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

Weronika Konopka, Szkoła Podstawowa w Prostkach

Weronika Krzyżewska, Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

Patryk Mazan, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Julia Nieznańska, Szkoła Podstawowa w Prostkach

Maja Plichta, Szkoła Podstawowa w Olsztynie

Igor Przekop, Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich

Filip Urbanowicz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Hanna Ziółkowska, Szkoła Podstawowa w Olsztynie

Julia Żuralska, Szkoła Podstawowa W Elblągu

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”, którego całość współfinansuje MEiN (SONP/SP/468778/2020), Instytut Nenckiego, PTBUN i FENS.

Posted in Aktualności

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy cykl wykładów Fundacji Nenckiego na rok 2021/2022. Tematem przewodnim tegorocznych wykładów będzie genetyka.

Cykl rozpocznie dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ wykładem pt. „Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia”. Wykład odbędzie się 27 października 2021 o godzinie 16 na platformie zoom, pod linkiem https://zoom.us/j/94397584874

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka wykładu:

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) to gigantyczna cząsteczka chemiczna niosąca informacje o budowie komórek i organizmów, zakodowane w sekwencji nukleotydów budujących ten polimer. W obrębie DNA możemy znaleźć biologicznie funkcjonalne fragmenty, między innymi geny, które podlegają ekspresji do białek. Obecnie nowoczesne techniki sekwencjonowania DNA pozwalają na stosunkowo proste odczytanie sekwencji nukleotydów w tych cząsteczkach, co otwiera drogę do poznawania genomów wielu organizmów, w tym genomu człowieka. Jednak czy potrafimy w pełni odczytać i zinterpretować zapisane w DNA informacje? Co to jest kod genetyczny? Wreszcie, jak przebiega ekspresja genów? Odpowiedzi na te pytania poszukamy nie tylko w DNA, ale poprzez analogię również w swoistej kuchni molekularnej, gdzie w oparciu o przepis z książki kucharskiej życia przyrządzimy placek.

Dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ pracuje w Zakładzie Biochemii Analitycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat i habilitacje. W międzyczasie odbył też staż zagraniczny w University Medical Center Groningen na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. Jest autorem 46 prac oryginalnych i 9 prac przeglądowych, opublikowanych w czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Do głównych zainteresowań naukowych prof. Władyki należą: regulacja ekspresji genów u bakterii, bakteryjne systemy toksyna-antytoksyna, czynniki wirulencji gronkowców oraz bakteriocyny i czynniki antybakteryjne.

Posted in Aktualności

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z kolejnego Wykładu Fundacji wygłoszonego przez dr Iwonę Czaban. Temat wykładu to „Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne”.

Posted in Aktualności