Wideo z wykładu prof. Wojciecha Dragana „Jak daleko pada jabłko od jabłoni (czyli o tym, co o zachowaniu można wyczytać z genów i nie tylko)”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Jak daleko pada jabłko od jabłoni (czyli o tym, co o zachowaniu można wyczytać z genów i nie tylko)” wygłoszonego przez prof. Wojciecha Dragana.

Posiedzenie sprawozdawcze Rady Fundacji im. Marcelego Nenckiego

Szanowni Państwo,

W dniu 15 września 2022 r odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Fundacji Marcelego Nenckiego, na którym złożyłam sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji Nenckiego w 2021 roku. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom i doktorantom Instytutu Nenckiego za aktywny udział w pracach Fundacji. To dzięki Wam możliwa była realizacja tak wielu, różnorodnych przedsięwzięć!

W szczególności dziękuje za udział m.in. w następujących działaniach:

WYKŁADY FUNDACJI (13 wykładów w tym 3 dla uczestników obozu naukowego dla zdolnej młodzieży Fundacji Grupy ADAMED dostępne na kanale Nencki-EduTube),

KOORDYNOWANIE WARSZTATÓW dla uczniów z Akademeia High School Foundation

– TYDZIEŃ MÓZGU (wykłady pod hasłem „Choroby Cywilizacyjne Mózgu „, lekcje oraz konkursy plastyczne „Mój Mózg: Jestem Myślę Czuję” dla uczniów z województwa mazowieckiego i  „Portret Neuronu” dla uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego – projekt finansowany przez MEiN w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki).

HISTORIA JEDNEGO ZDJĘCIA (projekt internetowy z okazji 10-lecia Fundacji Nenckiego),

WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI (“Neurons in Action” konferencja online w dniach 29 listopada-1 grudnia 2021 r. finansowana przez MEiN. Organizując konferencję Fundacja Nenckiego dołączyła również do akcji  „ZEROEMISYJNOŚĆ” tzn. dzięki wpłatom darczyńców posadzono ponad 100  drzew.),

KONKURS FOTOGRAFICZNY („OD NAUKI DO SZTUKI ŚWIAT POD MIKROSKOPEM” dla doktorantów i młodych pracowników nauki)

PROJEKT  NAUKOWO-ARTYSTYCZNY (Konferencja i wystawy „4th Art & Science: Sztuka powstania życia”- 2020/2021).

Osobom zainteresowanym działaniami Fundacji polecamy uwadze artykuł „10 lat działalności Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych: teraźniejszość i przyszłość”  (2021) Maciej Nałęcz, Ewa Nowak, Hanna Fabczak, NAUKA, 4, 159–171. DOI: 10.24425/nauka.2021.137648.

Z wyrazami podziękowania,

Hanna Fabczak, Prezes Zarządu.

Wideo z wykładu prof. Grzegorza Bartoszewskiego pt. „Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity” wygłoszonego przez prof. Grzegorza Bartoszewskiego

Wideo z wykładu prof. Pawła Golika pt. „Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej” wygłoszonego przez prof. Pawła Golika

Video z wykładu dr Adriany Magalskiej pt. „Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” wygłoszonego przez dr Adrianę Magalską.

Video z wykładu dr hab. Bartosza Wojtasia pt. „Jak rozwijała się współczesna genetyka: od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania…”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Jak rozwijała się współczesna genetyka: od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania…” wygłoszonego przez dr hab. Bartosza Wojtasia.

Video z wykładu dr hab Benedytka Władyki pt. „Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia” wygłoszonego przez dr hab. Benedykta Władykę.

Wizyta młodzieży z obozu naukowego Adamed SmartUP w laboratoriach Instytutu Nenckiego

Miło nam poinformować, że 21 lipca 2022 r. Fundacja Nenckiego koordynowała warsztaty dla zdolnej młodzieży, uczestników obozu Adamed SmartUP w laboratoriach Instytutu Nenckiego.

Zajęcia odbywały się w następujących Pracowniach:

Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, kierowanej przez Jędrzeja Szymańskiego. Zajęcia, mające na celu zaprezentowanie najnowszej klasy mikroskopów i ich wykorzystanie w badaniach prowadzili Małgorzata Całka i Artur Wolny.

Cytometrii,  kierowanej przez dr hab. Katarzynę Piwocką prof. Instytutu Nenckiego. Podczas zajęć Jakub Janiec przedstawił szerokie zastosowanie metod cytometrycznych w badaniach podstawowych i medycynie.

Neuropsychologii, kierowanej przez prof. Elżbietę Szeląg. Zajęcia, mające na celu zaprezentowanie badań mózgu z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych prowadzili dr hab. Aneta Szymaszek Klaudia Krystecka, Magdalena Stańczyk, Anna Bombińska i Mateusz Choiński.

Wszystkim prowadzącym bardzo dziękujemy w imieniu uczestników obozu i Fundacji Nenckiego za przygotowanie bardzo interesujących zajęć. Jak zapewniała młodzież 3 godziny podczas, których otrzymali moc wiedzy o nowoczesnych technikach stosowanych w biologii i medycynie to bardzo ważny punkt w programie tego obozu naukowego. Młodzież była pod wielkim wrażeniem. Ogromne podziękowania raz jeszcze.

Wernisaż 4 edycji projektu Art & Science “Sztuka Powstawania życia”

27 czerwca 2022 r. w Sali Wystawowej Instytutu Nenckiego odbył się wernisaż 4 edycji projektu Art&Sci “ Sztuka Powstawania życia”. Wystawa, której kuratorami byli prof. Mirosław Pawłowski, dr hab. Magdalena Uchman prof. UR, i dr Piotr Woroniec Jr., ma międzynarodowy wymiar, gdyż do tej edycji Projektu zaproszono oprócz wybitnych artystów z wielu instytucji artystycznych w Polsce m.in. z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuki ze Szczecina również artystów z Węgier, Szwecji, Korei, USA, Meksyku, Argentyny, Słowacji i Francji. Gośćmi specjalnymi wystawy były dr Aleksandra Owczarek i dr Karolina Zimna-Stelmaszewska z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.
Prace prezentowane na wystawie opublikowano w katalogu, którego autorem jest prof. Mirosław Pawłowski.
Artyści biorący udział w projekcie podarowali swoje prace do Nencki Art Collection.

Magdalena Uchman i Piotr Woroniec Jr. członkami Rady Artystycznej Nencki Art Collection

27 czerwca 2022, podczas wernisażu 4 edycji  projektu Art&Sci  “Sztuka Powstawania życia” dr hab. Magdalenie Uchman i dr Piotrowi Worońcowi Jr. z Kolegium Humanistycznego Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego Hanna Fabczak i Joanna Szczepanowska wręczyły powołania do Rady Artystycznej Nencki Art Collection. Serdeczne Gratulacje.

Nowo powołani członkowie Rady Artystycznej NAC dołączyli do swoich kolegów profesorów Mirosława Pawłowskiego, Antoniego Nikla i Marka Olszyńskiego.