Wspomnienie o Profesorze Stefanie Kasickim (1947 – 2024)

W dniu 28 maja b.r. odszedł od nas nasz Przyjaciel i Kolega, znakomity polski neurofizjolog, elektrofizjolog i badacz układu limbicznego mózgu, Prof. dr hab. Stefan Kasicki, przez całe swoje życie zawodowe związany z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

Stefan urodził się w 1947 roku w Łodzi. Po przeprowadzce do Warszawy studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i w 1972 roku zrobił magisterium ze specjalnością „biofizyka”. Zatrudniony zaraz po studiach w Instytucie Nenckiego PAN, tu przeszedł całą drogę naukowej kariery. Był zatrudniony kolejno jako: stażysta (1973-1974), doktorant (1974-1976), starszy asystent (1976-1979), adiunkt (1979-1997), docent (1997-2010), profesor nadzwyczajny (2010-2011) i profesor zwyczajny (2011-2018), a w 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Stefan Kasicki był zatrudniony w nieistniejącym już Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Nenckiego, gdzie w różnym czasie współpracował z: Doc. Zofią Afelt (promotorką jego doktoratu, 1979), Prof. Elżbietą Fonberg, Dr Renardem Korczyńskim i Prof. Jolantą Zagrodzką. Habilitację zrobił w 1997 roku, a prezydencką profesurę otrzymał w 2011 roku. 

Podczas swojej pracy naukowej Prof. Stefan Kasicki był autorem lub współautorem ponad 70 prac badawczych publikowanych w czasopismach o światowej renomie, 1 książki i 3 rozdziałów, a także 1 patentu. Prace Prof. Kasickiego w dziedzinie fizjologii ruchu i emocji są znaczące w czasopiśmiennictwie naukowym i dobrze cytowane (ponad 200 razy w ostatniej dekadzie). Stefan wypromował też trzech doktorów. Jego specjalnością jako neurofizjologa i elektrofizjologa były badania układu limbicznego, a szczególnie badania nad mechanizmami ośrodkowej kontroli ruchu w mózgu i rdzeniu kręgowym w zależności od stanu emocjonalnego organizmu, w odpowiedzi na nowe bodźce środowiskowe a także w warunkach stresu pourazowego.

W badaniach nad mechanizmami ośrodkowej kontroli ruchu współpracował ze znaczącymi na tym polu zagranicznymi ośrodkami, w tym z Czechosłowacką Akademią Nauk w Pradze (Prof. Pavel Hnik), z Karolinska Institutet w Sztokholmie (Prof. Stan Grilner) oraz z Department of Biology, Merquette University, Milwaukee (Dr J.T. Buchanan). W latach 1978-1997 odbył w tych ośrodkach cztery długoterminowe staże badawcze.

Za dokonania naukowe Prof. Stefan Kasicki został uhonorowany m.in. Nagrodą Zespołową  Sekretarza Naukowego PAN (1980), Nagrodą Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (1982), prestiżowym Stypendium CEESFN z NIH Fogarty International Center USA (1991), a także wyborem na członka Międzynarodowej Rady Doradczej czasopisma Physiological Research (1990). Stefan Kasicki został też odznaczony Srebrnym (1998) i Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

W Instytucie Nenckiego PAN Prof. Stefan Kasicki kierował przez wiele lat (1994-2017) Pracownią Układu Limbicznego w Zakładzie Neurofizjologii, gdzie stworzył m.in. jedne z pierwszych w Polsce stanowiska do badań elektrofizjologicznych na skrawkach mózgu i u swobodnie poruszających się zwierząt, wykorzystywane następnie przez wiele grup badawczych. Prof. Kasicki był członkiem Rady Naukowej Instytutu Nenckiego PAN w latach 1995-2017, przy czym przez dwie pierwsze kadencje jako Sekretarz Rady oraz przez jedną kadencję jako członek Komisji ds. Etyki.

Prof. Stefan Kasicki miał wyjątkowy wkład w powstanie ustawy o ochronie zwierząt, był m.in. delegowanym przez PAN ekspertem sejmowym w trakcie jej powstawania. Zasiadał w Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na zwierzętach przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był też oddelegowany przez rząd do pracy przy Dyrektoriacie Generalnym ds. Środowiska w Komisji Europejskiej w Technicznej Grupie Roboczej Ekspertów przygotowującej nowelizację Dyrektywy w/s ochrony zwierząt używanych w doświadczeniach naukowych. Przez wiele lat Prof. Kasicki zajmował się aktywnie podnoszeniem kwalifikacji środowiska naukowego w zakresie etycznego postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi, m.in. prowadząc szkolenia w rozmaitych ośrodkach naukowych w Polsce.

Od chwili powstania Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych (2012), Prof. Stefan Kasicki aktywnie działał w jej ramach. Został wybrany pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji (2012-2017), a od 2017 roku pozostawał członkiem Rady Fundacji. Pomimo pogarszającego się stanu jego zdrowia, ograniczonej mobilności i, w ostatnich miesiącach, narastających ataków bólu, do ostatnich dni życia uczestniczył on line w spotkaniach Rady Fundacji, zabierał głos i przekazywał nam ważne uwagi. Był w tym niezwykle dzielny, nie dawał nam poznać, że jego stan dramatycznie się pogarsza. Pewnie dlatego wiadomość o odejściu Stefana Kasickiego była dla nas takim szokiem. Będzie ogromnie brakowało Jego wiedzy, życzliwości, rozsądku i uśmiechu…

Dziękujemy, że byłeś… Żegnaj, Przyjacielu!

W imieniu Fundacji Marcelego Nenckiego, byłego Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego, dawnych Dyrekcji Instytutu oraz Przyjaciół i Kolegów Stefana:

Prof. dr hab. MACIEJ NAŁĘCZ (Dyrektor Instytutu Nenckiego 1990-2001; obecnie Przewodniczący Rady Fundacji Nenckiego)

Prof. dr hab. ANDRZEJ WRÓBEL (Kierownik Zakładu Neuro-fizjologii 2002-2014; były Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nenckiego 2015-2018; obecnie Członek Rady Fundacji Marcelego Nenckiego)

Prof. dr hab. ADAM SZEWCZYK (Dyrektor Instytutu Nenckiego 2008-2018; były Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nenckiego 2019-2023; obecnie Sekretarz Rady Fundacji Nenckiego)

Prof. dr hab. Urszula Sławińska (Wicedyrektor Instytutu Nenckiego 2007-2014; Senior Zakładu Neurofizjologii 2003-2007; obecnie Kierownik Pracowni Plastyczności Nerwowo- Mięśniowej Instytutu Nenckiego)

Prof. dr hab. Hanna Fabczak (Wicedyrektor Instytutu Nenckiego 2008-2018; była Prezes Zarządu Fundacji Nenckiego 2018-2023; obecnie Członek Rady Fundacji Nenckiego)

Dr hab. Dorota Dymkowska (obecna Prezes Zarządu Fundacji Nenckiego)

Zmarł profesor Stefan Kasicki – pierwszy prezes zarządu Fundacji Nenckiego

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy, 

Profesora Stefana Kasickiego

wybitnego polskiego neurofizjologa zajmującego się działaniem układu limbicznego,

Prezesa pierwszej kadencji Zarządu Fundacji (2012-2017),

a od 2017 roku członka Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki.

Rada Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji Marcelego Nenckiego

Wyniki konkursu plastycznego „Mózg i jego supermoce”

Zakończył się kolejny konkurs plastyczny organizowany przez Fundację Nenckiego w ramach Tygodnia Mózgu.

Celem konkursu plastycznego pod tytułem „Mózg i jego supermoce” była popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, promowanie zainteresowań neurobiologią oraz promowanie właściwych zachowań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu układu nerwowego. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością artystyczną i zaprezentowali swoje umiejętności plastyczne nadsyłając ponad 150 prac wykonanych różnymi technikami.

Z wielką przyjemnością przedstawiamy laureatów konkursu plastycznego zatytułowanego „Mózg i jego supermoce” dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego:

I kategoria wiekowa – klasy I-IV: 

Nagroda główna: 

I. ex aequo:

Marta Machnicka i Aleksandra Soczewka

III. Amelia Pergół

I wyróżnienie: Anastazja Marzantowicz

II wyróżnienie: Malwina Wojnicka

III wyróżnienie: Bochuslav Goncharek

II kategoria wiekowa – klasa V-VIII

Nagroda główna: 

I. Tymon Michniewicz

II. Izabela Wójcik

III. ex aequo

Patryk Kraszewski i Amaya Silva Władyka

I wyróżnienie ex aquo: 

Weronika Czarnocka i Anna Kotańska: 

III kategoria wiekowa – szkoły ponadpodstawowe

Nagroda główna: 

I. Nina Januchta- Michalska

II. Vanda Aliaksandrava

III. ex aequo

Maja Barszczewska i Taisa Piatrova

I wyróżnienie: Kamil Zieliński

II wyróżnienie: Weronika Laskus

Na konkurs nadesłano ponad 150 prac wykonanych różnymi technikami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace i serdecznie gratulujemy autorkom i autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac!

Konkurs był organizowany w ramach projektu „TYDZIEŃ MÓZGU PRZEZ CAŁY ROK”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.

„Największe wyzwanie nauki – zrozumieć jak działa mózg” – wykład prof. Wodzisława Ducha

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Fundacji Nenckiego

Wykład prof. dr hab. Wodzisława Ducha pt.: „Największe wyzwanie nauki – zrozumieć jak działa mózg.” odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 16:00 online na platformie ZOOM pod linkiem: https://zoom.us/j/93664289788

Streszczenie:

Mózg to najbardziej złożona struktura w znanym nam wszechświecie. Jakie są perspektywy zrozumienia działania naszych mózgów? Z jednej strony ważna jest genetyka, biologia molekularna, szczegóły budowy neuronów. Od tego zależy ich funkcjonowanie, prawidłowa praca. Zrozumienie tych procesów jest konieczne dla opracowania terapii licznych zaburzeń. Z drugiej strony modele sztucznej inteligencji oparte na bardzo dużych sieciach  neuropodobnych elementów pokazują, jak powstają funkcje mentalne. Sieci uczą się niezwykle złożonych skojarzeń, prowadząc konwersacje i tworząc obrazy na podstawie opisu. Nie wystarczają jednak do zrozumienia zaburzeń układu nerwowego, oddziaływania leków, ani nie pomagają w interpretacji sygnałów wynikających z aktywności mózgu. Nauczyliśmy się już odczytywać wiele informacji dzięki analizie sygnałów mózgu.

Profesor Włodzisław Duch oprócz kierowania Laboratorium Neurokognitywnego jest też kierownikiem zespołu Neuroinformatics and Artificial Intelligence w University Centre of Excellence Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence, oraz pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował też na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologicznego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze jako Nanyang Visiting Professor i visiting professor (2003-2012).

Jego zainteresowania badawcze dotyczyły początkowo metod obliczeniowych mechaniki kwantowej, fizyki komputerowej, podstaw fizyki i interpretacji mechaniki kwantowej. Od końca lat 1980 jego zainteresowania przesunęły się w stronę teorii i zastosowań sieci neuronowych, uczenia maszynowego, metod sztucznej inteligencji, modelowania funkcji mózgu i technologii neurokognitywnych. Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (1995), a następnie Towarzystwa Sztucznej Inteligencji (2010). Od końca lat 1990 zaangażował się w tworzenie kognitywistyki w Polsce, był współzałożycielem pierwszego czasopisma w tej dziedzinie i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (2001). Przez dwie kadencje był Prezydentem European Neural Network Society (2006-2011), w 2013 roku został wybrany na członka honorowego (Fellow) International Neural Network Society (INNS), oraz członka Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności. Jest lub był członkiem ponad 20 redakcji międzynarodowych czasopism specjalistycznych, opublikował ponad 375 specjalistycznych i ponad 290 popularnych artykułów na różne tematy, jest współautorem 6 i redaktorem 21 książek, brał czynny udział w ponad 700 naukowych wydarzeniach, a jego firma DuchSoft stworzyła software GhostMiner, który był sprzedawany przez firmę Fujitsu.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie Rady Fundacji Nenckiego

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się za pośrednictwem ZOOM zebranie Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Zebraniu przewodniczył prof. Maciej Nałęcz, Przewodniczący Rady Fundacji. W zebraniu wzięli udział: prof. Małgorzata Kossut (Wice-Przewodnicząca), prof. Adam Szewczyk (Sekretarz), prof. Anna Grabowska, prof. Leszek Kaczmarek, prof. Bożenia Kamińska-Kaczmarek, prof. Stefan Kasicki, prof. Andrzej Wróbel oraz prof. Hanna Fabczak.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji Nenckiego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023 przedstawiła Przewodnicząca Zarządu dr hab. Dorota Dymkowska. Protokół Komisji odczytał prof. Krzysztof Zabłocki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wnioskowała przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.  W czasie dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Fundacji Nenckiego podkreślano bardzo aktywne i sprawne działanie nowego Zarządu w roku 2023. Zebrani podjęli uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu Fundacji Nenckiego.

„Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

22 kwietnia 2024 roku Justyna Róg z Pracowni Metabolizmu Komórki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Pani Justyna w swojej pracy zajmuje badaniami nad gospodarką wapniową w komórkach mięśniowych w modelu zwierzęcym dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Szczególną uwagę w swoich badaniach skupia nad udziałem oraz rolą wybranych receptorów purynergicznych w proliferacji mioblastów oraz różnicowaniu mięśni.

W czasie lekcji przybliżyła uczestnikom informacje związane z dystrofią Duchenne’a, podkreśliła znaczenie jonów wapnia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak również przedstawiła główne osiągnięcia swojej pracy badawczej. Dodatkowo, uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę związaną z zasadami dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią, jak również dowiedzieli się na czym polega regeneracja mięśni i dlaczego u osób chorych na dystrofię ten proces nie zawsze jest efektywny.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej i została przyjęta przez uczestników bardzo pozytywnie. W lekcji uczestniczyło około 80 osób, dodatkowo lekcja została nagrana i zostanie udostępniona na kanale Nencki EduTube.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

„HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

15 kwietnia 2024 roku Wiktoria Podolecka z Pracowni Neuroinformatyki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Pani Wiktoria w swojej pracy badawczej zajmuje się badaniami nad falami wysokoczęstotliwościowymi w opuszce węchowej oraz ich powiązaniem z nabłonkiem nosa. Jej główne obszary zainteresowań dotyczą zastosowania elektrofizjologii oraz histologii w badaniach biologicznych. W czasie lekcji opowiedziała o tym, jak można powiązać wysokoczęstotliwościowe oscylacje (130-180Hz; HFO) z zaburzeniami psychotycznymi oraz obecnością substancji psychoaktywnych. Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę związaną z budową mózgu oraz badaniem udziału struktur mózgowych w różnych chorobach neurologicznych. Uczniowie dowiedzieli się również, jak ważne jest prowadzenie badań elektrofizjologicznych i w jaki sposób są one wykorzystane w biologii i medycynie oraz co nam daje histologia. Ponadto pani Wiktoria wyjaśniła, w jaki sposób zaburzenia węchu oraz opuszka węchowa są powiązane z psychozami.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej i została przyjęta przez uczestników z ogromnym entuzjazmem, o czym świadczy bardzo ciekawa i inspirująca dyskusja. W lekcji uczestniczyło około 100 osób, dodatkowo lekcja została nagrana i zostanie udostępniona na kanale Nencki EduTube.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

„Zastosowanie przeciwciał w analizach biologicznych” – lekcja praktyczna w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

9 kwietnia 2024 roku dr Anna Ciesielska i dr Aneta Hromada-Judycka z Pracowni Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, przeprowadziły zajęcia praktyczne dotyczące zastosowana przeciwciał w analizach biologicznych.

Przeciwciała są ważnym elementem nabytej (swoistej) odpowiedzi odpornościowej pozwalającej człowiekowi na unieszkodliwianie patogenów. Zdolność przeciwciał do selektywnego rozpoznawania antygenów zadecydowała, że od lat są one również stosowane jako narzędzie w badaniach biologicznych. W laboratorium Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, wykrywane są nowe mechanizmy regulacji odpowiedzi zapalnej makrofagów na czynniki prozapalne. Przeciwciała są wykorzystywane do analizy zmian w ilości i lokalizacji białek oraz lipidów w komórkach. Na zajęciach uczniowie, zapoznali się z budową i najważniejszymi cechami przeciwciał oraz metodami badawczymi, w których są one stosowane takimi jak: test ELISA, immunoblotting i mikroskopia fluorescencyjna.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej z klasy o profilu biologiczno-chemicznym i została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

„Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” – wykład Fundacji, środa 24.04.2024 godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Fundacji Nenckiego, który odbędzie się w środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz na platformie zoom pod linkiem https://zoom.us/j/91240324244 .

Wykład pt.: „Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” przedstawi dr Joachim Kowalski z Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii PAN.

Streszczenie:

W jaki sposób nieprawidłowości w funkcjonowaniu neuronów prążkowia mogą doprowadzić do przeświadczenia o tym, że ktoś nas śledzi i chce nas zabić? Schizofrenia określana jest jako jedna z najcięższych chorób psychicznych i tego rodzaju przekonania, nazywane urojeniami, są częstym doświadczeniem osób, które przeżywają epizody psychotyczne. Wykład rozpocznie się przedstawieniem charakterystyki schizofrenii i doświadczenia psychozy. W tej części omówione zostaną popularne mity dotyczące schizofrenii, które mogą przyczyniać się do dyskryminacji osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego. Następnie, omówiona zostanie koncepcja łącząca objawy psychozy z nieprawidłowym metabolizmem dopaminy, szczególnie w układzie podkorowym. Następnie, omówione zostaną wyniki badań behawioralnych oraz fMRI, które łączą funkcjonowanie mózgu z mechanizmem poznawczym zaburzonej istotności (ang. aberrant salience). Następnie, wyjaśnione zostanie jak zaburzona istotność może prowadzić do i nasilać objawy epizodów psychotycznych.

dr Joachim Kowalski od 2020r. pracuje jako adiunkt w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii PAN. Realizuje obecnie dwa projekty badawcze. Pierwszy dotyczy poznawczych i metapoznawczych mechanizmów halucynacji u osób chorujących na schizofrenię, a drugi skuteczności i neuronalnych mechanizmów psychoterapii prokrastynacji. Przed objęciem stanowiska w Pracowni, dr Kowalski pracował w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, bródnowskim Stowarzyszeniu Pomost, odbył wiele staży klinicznych oraz obronił doktorat na Wydziale Psychologii UW. Uczęszczał na szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Serdecznie zapraszamy!

Tydzień Mózgu 2024 w Instytucie Nenckiego zakończył się warsztatami dla najmłodszych

Szanowni Państwo,

w sobotę 16 marca 2024 odbył się kolejny Dzień Mózgu, kończący tegoroczne obchody Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego. Przygotowane atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy za rok na kolejne spotkanie!

Chcemy też bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom biorącym udział w warsztatach – pracownikom i doktorantom Instytutu Nenckiego, studentom Koła Neuroanatomicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Paleobiologii PAN. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za przygotowanie stanowisk, ciężką pracę edukacyjną i ogromny entuzjazm. 

W Warsztatach udział wzięli:


dr Julita Korczyńska, dr Ania Szczuka, dr Olga Kukina, Neptun Andrzejczyk, Karol Gwardys (Pracownia Etologii i wspólpracownicy, w tym studenci Wydziału Biologii UW) – stanowisko z owadami, gdzie dzieci i dorośli mogli poznać fascynujący i złożony świat mrówek i karaczanów oraz dowiedzieć się, jak badania nad ich zachowaniami pogłębiają wiedzę neurobiologiczną; egzotyczne mrówki moglismy podziwiać dzięki uprzejmości Stranisława Łoboziaka;

dr hab. Marzena Stefaniuk i Sandra Romanis – stanowisko „Badania z wykorzystaniem IntelliCage”

dr hab. Katarzyna Bartkowska – stanowisko ewolucyjno – neuroatatomiczne

dr Kinga Szydłowska i Olga Gajewska-Woźniak – stanowisko neuroanatomiczne, 

Kinga Kosyl-Dzik, Marta Ajewska, Marta Nowak, Robert Nowak ze Zwierzętarni Instytutu Nenckiego– stanowisko „Dobrostan zwierząt doświadczalnych”

dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, dr Bogusz Kulawiak, Sylwia Zawiślak, Joanna Lewandowska,Karolina Pytlak, Adam Datta, Bogusz Kulawiak (Jr) – stanowisko „Fluorescencja w badaniach biologicznych”

Magdalena Stańczyk, Julia Świderska, Anik Kumar Das, Justyna Róg, Natalia Dymkowska – stanowisko plastyczne „Jak działa mózg”

Kamila Kopeć i Jakub Góra (Warszawki Uniwersytet Medyczny) – stanowisko „Budowa i funkcje mózgu człowieka”

dr Justyna Słowiak, Wiktoria Wieliczko, Paweł Bącal (Instytut Paleobiologii PAN) – stanowisko „Mózgi dinozaurów”.

Wyrażamy gorące podziękowania dla Dyrekcji Instytutu Nenckiego za otworzenie podwoi i udostępnienie sal na wykłady i warsztaty, oraz za wsparcie finansowe całej imprezy.

Dziękujemy również pracownikom działu Administracji i działu IT za nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia.

Do zobaczenia za rok!

Warsztaty Tygodnia Mózgu 2024 realizowane były w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok 2022” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.

oppo_32
oppo_32
oppo_32