Nencki Art Collection

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych w styczniu 2018 r. podpisała umowę z Instytutem Nenckiego o administrowanie zbiorem bibliotecznym pn. Kolekcja sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego „Nencki Art Collection”, która została powołana przez prof. Adama Szewczyka z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN. Do zbioru włączone są dzieła będące w posiadaniu Instytutu Nenckiego, w tym przekazane Instytutowi przez artystów plastyków po sympozjum/warsztatach „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyły się we wrześniu 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach. „Nencki Art Collection” to także początek zbioru sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego. Jednocześnie prof. Adam Szewczyk przekazał do „Nencki Art Collection” pracę Macieja Wierzbickiego. Prace „Nencki Art Collection” będą wykorzystywane w czasie różnych inicjatyw Art & Science przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

logo NAC

if_Facebook_1298738    Art and Science at Nencki Institute 

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą dzieł kolekcji:

Kamila Bednarska

Barbara Bokota-Tomala

Łukasz Bożycki

Anna Drońska

Marek Haba

Joanna Kaczmarczyk

Agata Karaś

Antoni Nikiel

Marek Olszyński

Mirosław Pawłowski

Marcin Piotrowicz

Anna Sobol-Wejman

Marek Szczęsny

Maciej Śliwiak

Jerzy Tomala

Magdalena Uchman

Maciej Wierzbicki

Piotr Woroniec jr

Autorzy Nieznani

Zbiór Grafik