PIERWSZY PROJEKT ART & SCIENCE OBRAZOWANIE BIOLOGICZNE: INSPIRACJE NIEWIDZIALNYM ŚWIATEM