Tydzień Mózgu

Światowy Tydzień Mózgu, Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) – coroczne święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu po raz pierwszy było obchodzone 12-16 marca w 1996 r. w Stanach Zjednoczonych (zapoczątkowane przez Dana Alliance for Brain Initiatives). W Polsce obchody Tygodnia Mózgu są organizowane z inicjatywy Instytutu Nenckiego oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA od 1998 r.

Cykle wykładów w ramach „Tygodnia Mózgu”, przygotowywane głównie dla młodzieży szkół podstawowych, średnich i studentów, cieszyły się również zainteresowaniem nauczycieli i seniorów. Ich celem było i jest upowszechnianie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz o mechanizmach działania tych skomplikowanych struktur. Od 2020 r. Fundacja Nenckiego włączyła się w organizację tego projektu w szerszej formule pt. „Tydzień mózgu przez cały rok”, współfinansowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) SONP/SP/468778/2020. W ramach projektu realizowaliśmy serię imprez popularyzatorskich, skierowanych do szerokiego grona odbiorców zróżnicowanych zarówno pod względem wieku, jak i posiadanej wiedzy, a więc do całego społeczeństwa.

Ze względu na Covid 19 dwa cykle po 5 wykładów każdy: i) „Mózg, Nowe Media, Nowe Technologie” (19–23 października 2020 r.) oraz ii) „ Choroby Cywilizacyjne Mózgu” (15–19 marca 2021 r.) odbyły się w formie on-line. Wykłady z zakresu neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii miały na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie. Jest to niezwykle ważne ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia społeczeństwa.

Nagrania tych prezentacji można obejrzeć na NenckiEduYouTube.

Zorganizowane w ramach „Tygodnia mózgu przez cały rok” konkursy plastyczne: „Portret neuronu” i „Mój mózg, jestem, myślę czuję” przyciągnęły wielu młodych artystów, którzy wykazali się ogromną kreatywnością i wykonali bardzo interesujące prace, posługując się różnorodnymi technikami plastycznymi. Nagrodzone prace można podziwiać na filmach poniżej.