Fundacja Nenckiego, realizując cele statutowe, podjęła się zadania szerszego spopularyzowania sylwetek i dokonań polskich naukowców, związanych na różnych etapach swej kariery z Instytutem Nenckiego. Prowadzony przez Fundację projekt

„Biogramy polskich naukowców związanych z Instytutem Nenckiego”

ma na celu znajdowanie i zachęcanie autorów do opracowania biogramów tych naukowców.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy już zechcieli nam pomóc w tym zadaniu, jak również zapraszamy chętnych do dołączenia do grona autorów.

Koordynatorem projektu z ramienia Zarządu Fundacji jest Monika Małecka-Krawczyk. Ewa Szczęsna, doktorantka w Instytucie Nenckiego wspomaga autorów w edycji biogramów i ich umieszczaniu w Wikipedii.

Lista naukowców, których biogramy (w formie PDF) są dostępne:

Mieczysław Bogucki (PDF)
Witold Drabikowski (PDF)
Włodzimierz Niemierko (PDF)
Gabriela Sarzała-Drabikowska (PDF)
Paulina Włodawer (PDF)