FUNDACJA MARCELEGO NENCKIEGO WSPIERANIA NAUK BIOLOGICZNYCH

Siedziba ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

email: h.fabczak@nencki.gov.pl
www: https://nenckifoundation.eu

Konto „Fundacja Marcelego Nenckiego wspierania nauk biologicznych”

mBank
Nr konta: 82 1140 2004 0000 3202 7726 0388