Rada Fundacji

Prof. Maciej Nałęcz (Przewodniczący)
Prof. Leszek Kuźnicki (Wiceprzewodniczący)
Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek (Sekretarz)

Prof. Lech Wojtczak
Prof. Jerzy Duszyński
Prof. Anna Grabowska
Prof. Leszek Kaczmarek
prof. Stefan Kasicki
Prof. Małgorzata Kossut
Prof. Adam Szewczyk
Prof. Krzysztof Turlejski
Prof. Andrzej Wróbel