Rada Fundacji

Prof. Maciej Nałęcz (Przewodniczący)
Prof. Leszek Kuźnicki (Wiceprzewodniczący)
Prof. Adam Szewczyk (Sekretarz)

Prof. Lech Wojtczak†
Prof. Jerzy Duszyński
Prof. Anna Grabowska
Prof. Leszek Kaczmarek
prof. Stefan Kasicki
Prof. Małgorzata Kossut
Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. Krzysztof Turlejski
Prof. Andrzej Wróbel