Wyniki konkursu plastycznego „Mózg i jego supermoce”

Zakończył się kolejny konkurs plastyczny organizowany przez Fundację Nenckiego w ramach Tygodnia Mózgu.

Celem konkursu plastycznego pod tytułem „Mózg i jego supermoce” była popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, promowanie zainteresowań neurobiologią oraz promowanie właściwych zachowań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu układu nerwowego. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością artystyczną i zaprezentowali swoje umiejętności plastyczne nadsyłając ponad 150 prac wykonanych różnymi technikami.

Z wielką przyjemnością przedstawiamy laureatów konkursu plastycznego zatytułowanego „Mózg i jego supermoce” dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego:

I kategoria wiekowa – klasy I-IV: 

Nagroda główna: 

I. ex aequo:

Marta Machnicka i Aleksandra Soczewka

III. Amelia Pergół

I wyróżnienie: Anastazja Marzantowicz

II wyróżnienie: Malwina Wojnicka

III wyróżnienie: Bochuslav Goncharek

II kategoria wiekowa – klasa V-VIII

Nagroda główna: 

I. Tymon Michniewicz

II. Izabela Wójcik

III. ex aequo

Patryk Kraszewski i Amaya Silva Władyka

I wyróżnienie ex aquo: 

Weronika Czarnocka i Anna Kotańska: 

III kategoria wiekowa – szkoły ponadpodstawowe

Nagroda główna: 

I. Nina Januchta- Michalska

II. Vanda Aliaksandrava

III. ex aequo

Maja Barszczewska i Taisa Piatrova

I wyróżnienie: Kamil Zieliński

II wyróżnienie: Weronika Laskus

Na konkurs nadesłano ponad 150 prac wykonanych różnymi technikami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace i serdecznie gratulujemy autorkom i autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac!

Konkurs był organizowany w ramach projektu „TYDZIEŃ MÓZGU PRZEZ CAŁY ROK”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.

„Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

22 kwietnia 2024 roku Justyna Róg z Pracowni Metabolizmu Komórki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Pani Justyna w swojej pracy zajmuje badaniami nad gospodarką wapniową w komórkach mięśniowych w modelu zwierzęcym dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Szczególną uwagę w swoich badaniach skupia nad udziałem oraz rolą wybranych receptorów purynergicznych w proliferacji mioblastów oraz różnicowaniu mięśni.

W czasie lekcji przybliżyła uczestnikom informacje związane z dystrofią Duchenne’a, podkreśliła znaczenie jonów wapnia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak również przedstawiła główne osiągnięcia swojej pracy badawczej. Dodatkowo, uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę związaną z zasadami dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią, jak również dowiedzieli się na czym polega regeneracja mięśni i dlaczego u osób chorych na dystrofię ten proces nie zawsze jest efektywny.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej i została przyjęta przez uczestników bardzo pozytywnie. W lekcji uczestniczyło około 80 osób, dodatkowo lekcja została nagrana i zostanie udostępniona na kanale Nencki EduTube.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

„HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

15 kwietnia 2024 roku Wiktoria Podolecka z Pracowni Neuroinformatyki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Pani Wiktoria w swojej pracy badawczej zajmuje się badaniami nad falami wysokoczęstotliwościowymi w opuszce węchowej oraz ich powiązaniem z nabłonkiem nosa. Jej główne obszary zainteresowań dotyczą zastosowania elektrofizjologii oraz histologii w badaniach biologicznych. W czasie lekcji opowiedziała o tym, jak można powiązać wysokoczęstotliwościowe oscylacje (130-180Hz; HFO) z zaburzeniami psychotycznymi oraz obecnością substancji psychoaktywnych. Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę związaną z budową mózgu oraz badaniem udziału struktur mózgowych w różnych chorobach neurologicznych. Uczniowie dowiedzieli się również, jak ważne jest prowadzenie badań elektrofizjologicznych i w jaki sposób są one wykorzystane w biologii i medycynie oraz co nam daje histologia. Ponadto pani Wiktoria wyjaśniła, w jaki sposób zaburzenia węchu oraz opuszka węchowa są powiązane z psychozami.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej i została przyjęta przez uczestników z ogromnym entuzjazmem, o czym świadczy bardzo ciekawa i inspirująca dyskusja. W lekcji uczestniczyło około 100 osób, dodatkowo lekcja została nagrana i zostanie udostępniona na kanale Nencki EduTube.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

„Zastosowanie przeciwciał w analizach biologicznych” – lekcja praktyczna w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

9 kwietnia 2024 roku dr Anna Ciesielska i dr Aneta Hromada-Judycka z Pracowni Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, przeprowadziły zajęcia praktyczne dotyczące zastosowana przeciwciał w analizach biologicznych.

Przeciwciała są ważnym elementem nabytej (swoistej) odpowiedzi odpornościowej pozwalającej człowiekowi na unieszkodliwianie patogenów. Zdolność przeciwciał do selektywnego rozpoznawania antygenów zadecydowała, że od lat są one również stosowane jako narzędzie w badaniach biologicznych. W laboratorium Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, wykrywane są nowe mechanizmy regulacji odpowiedzi zapalnej makrofagów na czynniki prozapalne. Przeciwciała są wykorzystywane do analizy zmian w ilości i lokalizacji białek oraz lipidów w komórkach. Na zajęciach uczniowie, zapoznali się z budową i najważniejszymi cechami przeciwciał oraz metodami badawczymi, w których są one stosowane takimi jak: test ELISA, immunoblotting i mikroskopia fluorescencyjna.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej z klasy o profilu biologiczno-chemicznym i została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

Tydzień Mózgu 2024 w Instytucie Nenckiego zakończył się warsztatami dla najmłodszych

Szanowni Państwo,

w sobotę 16 marca 2024 odbył się kolejny Dzień Mózgu, kończący tegoroczne obchody Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego. Przygotowane atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy za rok na kolejne spotkanie!

Chcemy też bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom biorącym udział w warsztatach – pracownikom i doktorantom Instytutu Nenckiego, studentom Koła Neuroanatomicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Paleobiologii PAN. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za przygotowanie stanowisk, ciężką pracę edukacyjną i ogromny entuzjazm. 

W Warsztatach udział wzięli:


dr Julita Korczyńska, dr Ania Szczuka, dr Olga Kukina, Neptun Andrzejczyk, Karol Gwardys (Pracownia Etologii i wspólpracownicy, w tym studenci Wydziału Biologii UW) – stanowisko z owadami, gdzie dzieci i dorośli mogli poznać fascynujący i złożony świat mrówek i karaczanów oraz dowiedzieć się, jak badania nad ich zachowaniami pogłębiają wiedzę neurobiologiczną; egzotyczne mrówki moglismy podziwiać dzięki uprzejmości Stranisława Łoboziaka;

dr hab. Marzena Stefaniuk i Sandra Romanis – stanowisko „Badania z wykorzystaniem IntelliCage”

dr hab. Katarzyna Bartkowska – stanowisko ewolucyjno – neuroatatomiczne

dr Kinga Szydłowska i Olga Gajewska-Woźniak – stanowisko neuroanatomiczne, 

Kinga Kosyl-Dzik, Marta Ajewska, Marta Nowak, Robert Nowak ze Zwierzętarni Instytutu Nenckiego– stanowisko „Dobrostan zwierząt doświadczalnych”

dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, dr Bogusz Kulawiak, Sylwia Zawiślak, Joanna Lewandowska,Karolina Pytlak, Adam Datta, Bogusz Kulawiak (Jr) – stanowisko „Fluorescencja w badaniach biologicznych”

Magdalena Stańczyk, Julia Świderska, Anik Kumar Das, Justyna Róg, Natalia Dymkowska – stanowisko plastyczne „Jak działa mózg”

Kamila Kopeć i Jakub Góra (Warszawki Uniwersytet Medyczny) – stanowisko „Budowa i funkcje mózgu człowieka”

dr Justyna Słowiak, Wiktoria Wieliczko, Paweł Bącal (Instytut Paleobiologii PAN) – stanowisko „Mózgi dinozaurów”.

Wyrażamy gorące podziękowania dla Dyrekcji Instytutu Nenckiego za otworzenie podwoi i udostępnienie sal na wykłady i warsztaty, oraz za wsparcie finansowe całej imprezy.

Dziękujemy również pracownikom działu Administracji i działu IT za nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia.

Do zobaczenia za rok!

Warsztaty Tygodnia Mózgu 2024 realizowane były w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok 2022” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.

oppo_32
oppo_32
oppo_32

Tydzień Mózgu 2024 w Instytucie Nenckiego

W dniach 11-16 marcza 2024 roku po raz kolejny włączylismy się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Tym razem hasło przewodnie brzmiało „Z laboratorium do łóżka chorego”. Mielismy okazję wysłuchać pięciu niezwykle interesujących wykładów dotyczących najnbowszych osiągnięć z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychoterapii oraz chorów neurodegeneracyjnych. Wykłady odbywały się na żywo w Sali wykłądowej Instytutu Nenckiego, jak również były transmitowane z wykorzystaniem platformy ZOOM. 

Wszystkie wykłądy już wkrótce będą dostępne na kanale Nencki EduTube.

Na zakończenie odbyły się warszyty „Dnia Mózgu”, które zgromadziły rzeszę zainteresowanych dziceci, młodzieży i osób dorosłych w róznym wieku.

Wstęp na wszystkie wydarzenia był wolny.

Wszystkim uczestnikom wykłądów i warsztatów dziękujemy za obecność, liczne ciekawe rozmowy, szereg niezwykle wnikliwych pytań w czasie wykładów.

Do zobaczenia za rok na obchodach kolejnego Tygodnia Mózgu.

Tydzień Mózgu 2024 realizowane były w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok 2022” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.

„Mózg na fali” – lekcja w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

Miło nam poinformować, że 20 marca 2024 roku Klaudia Krystecka doktorantka w pracowni Neurofizjologii Umysłu Instytutu Biologii Doświadczalnej, PAN, prezentowała lekcję wykładową w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 

Pani Klaudia zajmuje się badaniem różnic indywidualnych w subiektywnym przeżywaniu czasu za pomocą wskaźników elektrofizjologicznych (EEG). W czasie lekcji opowiedziała o tym, jak tym jak mózg przetwarza informacje oraz jak to badamy za pomocą różnych technik obrazowania mózgu. Przedstawiła szczegóły dotyczące badań elektrofizjologicznych, ich wady i zalety. Ponadto nawiązała do wykorzystywania tego typu metod zarówno w badaniach klinicznych, jak i eksperymentalnych. Na koniec opowiedziała o różnych ciekawych badania eksperymentalnych z udziałem elekftrofizjologii nawiązyując do tego, jakie perspektywy może dac jej wykorzystanie w przyszłości. 

Lekcja była adresowana do młodzieży z klasy maturalnej o profilu biologiczno-chemicznym i została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników o czym może świadczyć interesująca dyskusja kończąca spotkanie.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

„Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)” – lekcja dla uczniów szkół średnich

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich na lekcję zatytułowaną:

„ Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD). „

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a jest jednym z najczęstszych zaburzeń nerwowo-mięśniowych. To choroba genetyczna spowodowana całkowitym brakiem dystrofiny na skutek mutacji w genie kodującym to białko. Brak tego białka objawia się nieodwracalnym zanikiem mięśni oraz nieustająca próbą regeneracji ich. Chroniczne uszkodzenia włókien mięśniowych zwiększają ilość uwalnianych nukleotydów (tj. ATP) do przestrzeni międzykomórkowej zaburzając tym samym gospodarkę wapniową w komórkach mięśniowych. Jak się okazało, zmiany te są widoczne już na bardzo wczesnym etapie tworzenia mięśnia, bo już w mioblastach. Używając różnych technik i narzędzi laboratoryjnych „zapytałam”, jak sobie komórki radzą z tym patofizjologicznym środowiskiem w mięśniu? I to właśnie będzie tematem przewodnim lekcji.

MIEJSCE: Sala Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

DATA: 22 kwietnia 2024 roku, godzina 12:00

Ilość miejsc: 4 klasy /  120 osób 

Lekcję poprowadzi Justyna Róg z pracowni Metabolizmu Komórki, która zajmuje się badaniami nad gospodarką wapniową w komórkach mięśniowych w modelu zwierzęcym Dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Szczególną uwagę w swoich badaniach skupia nad udziałem oraz rolą wybranych receptorów purynergicznych w proliferacji mioblastów oraz różnicowaniu mięśni.

Justyna, poza pracą naukową, jest również zaangażowana w popularyzację nauki oraz działania na rzecz Fundacji Nenckiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl (obowiązuje rezerwacja miejsc).

Lekcja odbywa się w ramach projektu „TYDZIEŃ MÓZGU PRZEZ CAŁY ROK”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich na lekcję zatytułowaną: „HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich na lekcję zatytułowaną: „HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami”. Lekcja odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN, a poprowadzi ją mgr Wiktora Podolecka.

Liczba miejsc: 4 klasy /  120 osób        

Obowiązuje rezerwacja miejsc – osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl

Temat lekcji:

Wysokoczęstotliwościowe oscylacje (130-180Hz; HFO) powiązane są z zaburzeniami psychotycznymi oraz substancjami psychoaktywnymi. Ich generatorem w mózgu jest najprawdopodobniej opuszka węchowa. Jednymi z pierwszych symptomów wielu zaburzeń, między innymi schizofrenii, mogą być zaburzenia węchu. W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zaburzenia węchu oraz opuszka węchowa są powiązane z psychozami i jaką rolę w tym wszystkim pełni nabłonek nosa. Dodatkowo zostaną wprowadzeni w tematykę elektrofizjologii, jak również dowiedzą się, co to jest i na daje histologia.

Wiktoria Podolecka, doktorantka z pracowni Neuroinformatyki, która zajmuje się badaniami nad falami wysokoczęstotliwościowymi w opuszce węchowej oraz ich powiązaniem z nabłonkiem nosa. Jej główne obszary zainteresowań dotyczą zastosowania elektrofizjologii oraz histologii w badaniach. Wiktoria, poza pracą naukową, jest również zaangażowana w popularyzację nauki oraz pracę w samorządzie doktorantów Instytutu Nenckiego.

Lekcja odbywa się w ramach projektu „TYDZIEŃ MÓZGU PRZEZ CAŁY ROK”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.

Wideo z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami w konkursie Tygodnia Mózgu 2023 „W mózgu nie tylko neuron” dla uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego

Z wielką przyjemnością przedstawiamy video ze zwycięskimi i wyróżnionymi pracami nadesłanymi jesienią konkurs plastyczny „W mózgu nie tylko neuron” dla uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego .

Konkurs był organizowany w ramach projektu „TYDZIEŃ MÓZGU PRZEZ CAŁY ROK”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.