Najbliższy wykład

29. maja 2019 godz. 16.00 w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN ul. Pasteura 3, Warszawa wykład dr hab. Doroty Włoga pt.: „Rzęski w zdrowiu i chorobie”

Rzęski to zachowane w toku ewolucji struktury komórkowe wyrastające ponad powierzchnie komórki. Ze względu na budowę szkieletu rzęski oraz pełnione funkcje, wyróżnia się zasadniczo dwa typy rzęsek, nieruchome rzęski czuciowe, zwane pierwotnymi i rzęski ruchome. Rzęski czuciowe dzięki licznym receptorom obecnym w błonie komórkowej pełnią funkcję swoistej anteny odbierającej sygnały ze środowiska i przekazującej do wnętrza komórki. Rzęski ruchome, oprócz funkcji czuciowych mają zdolność aktywnego poruszania się dzięki obecności białek motorycznych, dynein. U człowieka rzęski pierwotne tworzone są jako pojedyncze struktury przez niemal wszystkie rodzaje komórek, będących w fazie G1 lub G0. Rzęski ruchome są wielokrotnymi strukturami powstającymi na powierzchni apikalnej komórek nabłonka wyścielającego np. drogi oddechowe i jajowód. Wić, struktura homologiczna do rzęsek, umożliwia ruch plemników.

W niniejszym wykładzie przybliżony zostanie współczesny obraz ultrastruktury i mechanizmu działania rzęsek oraz choroby człowieka związane z brakiem lub wadliwym funkcjonowaniem rzęsek, tzw. ciliopatie.

Dr hab. Dorota Włoga jest kierownikiem Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek i zajmuje się m.in. identyfikacją nowych białek rzęskowych i badaniem ich roli w regulacji ruchu rzęsek na poziomie molekularnym.

Poprzednie wykłady

„Największe wyzwanie nauki – zrozumieć jak działa mózg” – wykład prof. Wodzisława Ducha

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Fundacji Nenckiego Wykład prof. dr hab. Wodzisława Ducha pt.: „Największe wyzwanie nauki – zrozumieć jak działa mózg.” odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 16:00 online na platformie ZOOM pod linkiem: https://zoom.us/j/93664289788 Streszczenie: Mózg to najbardziej złożona struktura w znanym nam wszechświecie. Jakie są perspektywy zrozumienia działania naszych mózgów? Z jednej […]

„Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” – wykład Fundacji, środa 24.04.2024 godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Fundacji Nenckiego, który odbędzie się w środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz na platformie zoom pod linkiem https://zoom.us/j/91240324244 . Wykład pt.: „Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” przedstawi dr Joachim Kowalski […]

„Śladami mózgowego podłoża dysleksji i dysortografii” – wykład Fundacji 28.02.2024 godz. 16.00

W środę 28 lutego 2024 r. o godz. 16:00, w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3 w Warszawie dr Agnieszka Dębska (Instytut Nenckiego) przedstawi Wykład Fundacji Nenckiego pt: „Śladami mózgowego podłoża dysleksji i dysortografii” Serdecznie zapraszamy! Tamatyka wykładu: Jak zmienia się nasz mózg kiedy uczymy się czytać i pisać? Czy rozwój […]