Rada Fundatorów

 

Prof. Lech Wojtczak
Prof. Leszek Kuźnicki
Prof. Jacek Kuźnicki
Prof. Jerzy Duszyński
Prof. Anna Grabowska
Prof. Leszek Kaczmarek
Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. Małgorzata Kossut
Prof. Maciej Nałęcz
Prof. Krzysztof Turlejski