Wideo z wykładu prof. Wojciecha Dragana „Jak daleko pada jabłko od jabłoni (czyli o tym, co o zachowaniu można wyczytać z genów i nie tylko)”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Jak daleko pada jabłko od jabłoni (czyli o tym, co o zachowaniu można wyczytać z genów i nie tylko)” wygłoszonego przez prof. Wojciecha Dragana.

Wideo z wykładu prof. Grzegorza Bartoszewskiego pt. „Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity” wygłoszonego przez prof. Grzegorza Bartoszewskiego

Wideo z wykładu prof. Pawła Golika pt. „Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej” wygłoszonego przez prof. Pawła Golika

Video z wykładu dr Adriany Magalskiej pt. „Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” wygłoszonego przez dr Adrianę Magalską.

Video z wykładu dr hab. Bartosza Wojtasia pt. „Jak rozwijała się współczesna genetyka: od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania…”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Jak rozwijała się współczesna genetyka: od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania…” wygłoszonego przez dr hab. Bartosza Wojtasia.

Video z wykładu dr hab Benedytka Władyki pt. „Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z Wykładu Fundacji pt. „Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia” wygłoszonego przez dr hab. Benedykta Władykę.

„Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity” – wykład online prof. Grzegorza Bartoszewskiego: środa, 23 lutego godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski przedstawi wykład pt. „Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity”

Wykład odbędzie się w środę 23 lutego 2022 o godzinie 16.00 na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/98349123686

Tematyka wykładu:

Prawie 30 lat temu do uprawy trafiły pierwsze odmiany roślin modyfikowanych genetycznie.  Odmiany te uzyskano z wykorzystaniem metod współczesnej biotechnologii i posiadają one ulepszone ważne cechy użytkowe, przykładowo są odporne na szkodniki lub wirusy, czy też charakteryzują się tolerancją na herbicydy. Surowce pozyskiwane z tych odmian wykorzystuje się w produkcji żywności, pasz dla zwierząt i włókna bawełnianego. Odmiany te są uprawiane na dużą skalę w niektórych krajach, zaś w innych nie zostały zaakceptowane i wprowadzono zakaz upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze rośliny genetycznie modyfikowane, omówione sposoby ich uzyskiwania oraz następstwa wprowadzenia ich do uprawy.

Prof. Grzegorz Bartoszewski pracuje w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie. Pracownicy Katedry od wielu lat prowadzą badania nad genami roślin i wykorzystaniem metod współczesnej biotechnologii w ulepszaniu roślin upranych.

“Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej” – wykład online prof. Pawła Golika: 19 stycznia 2022, godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Prof. dr hab. Paweł Golik przedstawi wykład pt: “Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej”

Wykład odbędzie się w środę 19 stycznia 2022 o godzinie 16.00 na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/95177221064?pwd=c2k4VlczMXd0blZyamIremVvU1JQZz09 kod dostępu: 235959.

Prof. dr hab. Paweł Golik ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego W 1999 uzyskał doktoryzował z nauk biologicznych we wspólnym projekcie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Centre de Génétique Moléculaire, C.N.R.S w Gif-sur-Yvette we Francji. Odbył staż w Center for Molecular Medicine Emory University w Atlancie (2000–2002)[1]. W 2009 uzyskał habilitację a w 2012 tytuł profesora. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania funkcji i ewolucji kodowanych jądrowo białek zaangażowanych w metabolizm RNA w mitochondriach, wykorzystanie drożdży do modelowania ludzkich chorób związanych z zaburzeniami jądrowej kontroli ekspresji genomu mitochondrialnego,  paleogenomikę i genomikę porównawczą.

Prof. Golik od lat zaangażowany jest w popularyzację nauki a obecnie jest Przewodniczącym Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Nowy termin wykładu: “Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” dr Adriany Magalskiej. Środa 15 grudnia godz. 16.00

Szanowni Państwo,

przełożony wykład dr Adriany Magalskiej pt “Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” odbędzie się z najbliższą środę 15 grudnia o godz. 16.00.

Wykład odbędzie się platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/96111785117?pwd=YU1sWFdKM25aRFE1bkxLTEtBdjdqZz09 kod dostępu: 260301.

Tematyka wykładu:

Podczas wykładu zabiorę uczestników w podróż do wnętrza jądra komórkowego, starając się przybliżyć jego budowę oraz sposób komunikacji z cytoplazmą. Skupię się na budowie i funkcji kompleksów porów jądrowych, otoczki jądrowej, a także poszczególnych strukturalnych i funkcjonalnych domenach znajdujących się w obrębie jądra komórkowego. Opowiem o trójwymiarowej strukturze chromatyny oraz o tym, co wynika z przestrzennych interakcji chromatynowych, jak i oddziaływań chromatyny z poszczególnymi domenami jądrowymi.

Dr Adriana Magalska ukończyła Międzywydziałowe Studia Biotechnologii na SGGW. Po otrzymaniu stopnia doktora w Instytucie Nenckiego odbyła staż podoktorski w Instytucie Maxa Plancka w Tybindze (w Niemczech), gdzie zainteresowała się badaniem przestrzennej organizacji chromatyny. Obecnie jej badania prowadzone w Instytucie Nenckiego koncentrują się na jądrze komórek nerwowych. Szczególnie interesują ją zmiany w architekturze jądrowej wywołane aktywacją neuronów – procesem leżącym u podstaw uczenia się i pamięci. Wykorzystując różne techniki mikroskopowe w połączeniu z metodami biologii molekularnej, stara się scharakteryzować, opisać i zrozumieć przyczyny oraz konsekwencje tych zmian dla funkcjonowania komórek neuronalnych.

Przesunięcie wykładu dr Adriany Magalskiej „Por jądrowy, czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem”.

Szanowni Państwo,

ze względów niezależnych od Fundacji transmisja wykładu dr Adriany Magalskiej „Por jądrowy, czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” nie mogła się odbyć.
Informację o nowym terminie wykładu przekażemy w najbliższych dniach.

Przepraszamy za tą niedogodność.