Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Iwona Czaban z Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi wykład pt. “Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne”

Wykład odbędzie się w środę 12 maja 2021 o godzinie 16.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/97697626284

Nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. W Polsce w 2018 roku zachorowało ponad 167 tys. osób, natomiast ponad 101 tys. zmarło. Nowotwór nie jest jedną chorobą, lecz grupą chorób charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem komórek, inwazją oraz rozprzestrzenianiem się ich do innych części ciała. Jak dotąd sklasyfikowano ponad 100 różnych typów nowotworów. Powstają w wyniku akumulacji stopniowo pojawiających się mutacji w grupach genów takich jak protoonkogeny czy też geny supresorowe. Geny te w prawidłowych komórkach odpowiadają za wzrost, różnicowanie, podział, starzenie oraz obumieranie komórek. Natomiast w komórkach zmienionych nowotworowo wszystkie funkcje życiowe zostają zaburzone.

Podczas wykładu wyjaśnię; czym jest nowotwór, jak powstaje oraz jak rozprzestrzenia się po organizmie. Omówione zostaną czynniki sprzyjające kancerogenezie u ludzi. Przybliżę metody wykorzystywane w leczeniu nowotworów oraz dlaczego tak ważna jest profilaktyka.

Dr Iwona Czaban pracuje w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej badań jest rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi.

Posted in Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z napływem dużej liczby zgłoszeń na konkurs, Jury konkursu poprosiło o dodatkowy czas na rzetelną ocenę nadesłanych prac. Wyniki zostaną ogłoszone 14 maja na stronie Fundacji.

Posted in Aktualności

W dniach od 29 kwietnia do 23 maja 2021 roku odbywa się w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie pierwsza wystawa czwartego projektu Art & Science “Sztuka powstania życia”. Organizatorami projektu obok Instytut Nenckiego PAN oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego są Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Nencki Art Collection. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Kilka dni temu wydano książkę opisującą artystów biorących udział w projekcie oraz sympozjum naukowe on-line, które inaugurowało projekt w listopadzie 2020 roku. Wystawie towarzyszy prezentacja prac, wyłonionych w trybie konkursowym, studentów/absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na platformie YouTube opublikowano trzy filmy prezentujące artystów czwartego projektu Art & Science “Sztuka powstania życia”. Pierwsza część przedstawia okoliczności powstania i realizacji projektów Art & Science od roku 2017. W kolejnych dwóch filmach prezentują się artyści uczestniczący w tegorocznym projekcie:

Posted in Aktualności

Szanowni Państwo,

już w najbliższą środę, 28 kwietnia, o godzinie 11.00 odbędzie się lekcja online pt.: „Niezwykły układ nerwowy – ewolucja, budowa i funkcje mózgu”

Lekcję poprowadzi dr hab. Katarzyna Bartkowska z Instytutu Nenckiego

Lekcja odbędzie się w serwisie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/96733481688

Układ nerwowy jest bardzo skomplikowanym układem, umożliwiającym prawidłowe reagowanie organizmu na bodźce, właściwe orientowanie się w przestrzeni i przystosowanie się do środowiska. Poszczególne części układu nerwowego ulegały zróżnicowanej ewolucji czego efektem jest większa koncentracja neuronów w określonych częściach tego układu, a dzięki temu większa efektywność i szybkość jego funkcjonowania. Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z ewolucją układu nerwowego zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Omówione zostaną rodzaje komórek budujących układ nerwowy, pokazana zostanie ich różnorodność i sposób przekazywania informacji. Prezentacja przybliży także tajniki anatomii mózgu i funkcje poszczególnych jego struktur. Będzie możliwość zapoznania się ze sposobami badania układu nerwowego prowadzonymi przez neurobiologów.

Dr hab. Katarzyna Bartkowska jest adiunktem w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Zajmuje się wpływem czynników na rozwój struktur mózgu, kory nowej, hipokampa, móżdżku. Ostatnio, jej zainteresowania skupiają się na analizie ekspresji genów warunkujących powstawanie połączeń mózgu, w tym spoidła wielkiego.

Posted in Aktualności

Szanowni Państwo,
za jakiś czas na kanale youtube Instytutu Nenckiego pojawią się nagrania z wykładów Tygodnia Mózgu 2021, tymczasem zapraszamy do wysłuchania wykładów z roku 2020.

Dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)
“Czy dzięki nowoczesnym technologiom neuronauka wyjaśni zagadkę świadomości?”
https://www.youtube.com/watch?v=gSO8z5u8xQ4

Dr Konrad Maj (Uniwersytet SWPS)
“Multitasking i skutki nadmiernego korzystania z nowych technologii”
https://www.youtube.com/watch?v=PR4GyDyHhuw

Dr hab. Przemysław Tomalski (Instytut Psychologii PAN)
“Smartfony, tablety i rozwój maluchów – czy jest się czego obawiać?”
https://www.youtube.com/watch?v=BsZIV5aibJM

Dr hab. Aneta Brzezicka (Uniwersytet SWPS)
“Gry komputerowe – przyjaciel czy wróg? O wpływie grania w strzelanki i inne gry wideo na funkcjonowanie poznawcze”
https://www.youtube.com/watch?v=yZ3QK5nLUWo

Dr n med. Michał Skalski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
“Tajemnice śpiącego mózgu”
https://www.youtube.com/watch?v=mLnT3IVYFnM

Posted in Aktualności