„Zastosowanie przeciwciał w analizach biologicznych” – lekcja praktyczna w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

9 kwietnia 2024 roku dr Anna Ciesielska i dr Aneta Hromada-Judycka z Pracowni Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, przeprowadziły zajęcia praktyczne dotyczące zastosowana przeciwciał w analizach biologicznych.

Przeciwciała są ważnym elementem nabytej (swoistej) odpowiedzi odpornościowej pozwalającej człowiekowi na unieszkodliwianie patogenów. Zdolność przeciwciał do selektywnego rozpoznawania antygenów zadecydowała, że od lat są one również stosowane jako narzędzie w badaniach biologicznych. W laboratorium Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, wykrywane są nowe mechanizmy regulacji odpowiedzi zapalnej makrofagów na czynniki prozapalne. Przeciwciała są wykorzystywane do analizy zmian w ilości i lokalizacji białek oraz lipidów w komórkach. Na zajęciach uczniowie, zapoznali się z budową i najważniejszymi cechami przeciwciał oraz metodami badawczymi, w których są one stosowane takimi jak: test ELISA, immunoblotting i mikroskopia fluorescencyjna.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej z klasy o profilu biologiczno-chemicznym i została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN