Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zapraszają na „Lato w laboratorium biologa” w dniu 22 sierpnia 2015 (sobota) w godzinach 11:00 – 15:00. W Sali wystawowej Instytutu Nenckiego, w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 naukowcy z Instytutu Nenckiego proponują dzieciom i młodzieży przygodę z naukami przyrodniczymi. W programie:

• poznaj mózg – składanie trójwymiarowych modeli mózgu,
• obserwacje pod mikroskopem,
• prezentacje filmów przyrodniczych,
• jak powstają iluzje optyczne,
• zrób sam „czarodziejski eliksir”,
• zobacz, jak się bada zachowania mrówek,
• poznaj, jak się bada zachowanie i uczenie się myszy,
• konkurs plastyczny.

Zapraszamy!

Posted in Aktualności

W dniu 23 lipca 2015 r. Fundacja Nenckiego zorganizowała wizytę dla zdolnej młodzieży w pracowniach Instytutu Biologii Doświadczalnej. Młodzież ta brała udział w obozie naukowym zorganizowanym przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP.

Młodzież gościły pracownie Instytutu Nenckiego:

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych (Katarzyna Kolczyńska) – Jak zmienia się morfologia i funkcja komórek tłuszczowych (adipocytów) w zależności od stanu fizjologicznego tkanki tłuszczowej?

Pracownia Bioenergetyki Błon Biologicznych (Joanna Szczepanowska, Jarosław Walczak) – Badania fizjologii mitochondriów w komórce.

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (Tytus Bernaś, Artur Wolny) – Obrazowanie struktur komórkowych przy użyciu konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz przedstawienie architektury komórek/tkanek.

Pracownia Neuropsychologii (Kamila Nowak, Anna Dacewicz) – W jaki sposób badacze starają się poznać ludzki mózg za pomocą różnych zadań i testów oraz metod neuroobrazowania?

Pracownia Psychofizjologii (Hanna B. Cygan) Poznanie metody rejestracji aktywności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Model mózgu.

Pracownia Modeli Zwierzęcych (Natalia Chwin, Bartosz Zglinicki) – Charakteryzowanie linii transgenicznych myszy pod względem kognitywnym (IntelliCage, klatka Skinnera) oraz metabolicznym (klatki metaboliczne).

Pracownia Obrazowania Mózgu (Marek Wypych, Małgorzata Wierzba, Łukasz Bola) – Zapoznanie uczestników z techniką obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Fundacja Nenckiego serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomimo okresu wakacyjnego wzięły udział w prezentacji pracowni.

Posted in Aktualności

28 kwietnia 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Witolda Konopki pt.: „Dlaczego potrzebujemy zwierząt zmienionych genetycznie (GMO)?”

Wykład będzie dotyczył zastosowania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w badaniach naukowych. Dowiemy się, co to znaczy GMO i w jaki sposob możemy modyfikować genom komórki. Przedstawione zostaną metody, które pozwalają badać jak uczy się mysz i czy można porównać mysz do człowieka. Ponadto dowiemy się, jak zmienia się zdolność zapamiętywania, gdy zmienimy jeden gen w mózgu i co z tego może jeszcze wynikać.

(Dr Witold Konopka jest kierownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania dotyczące roli niskocząsteczkowych RNA w procesach kognitywnych oraz regulacji metabolicznej)

Posted in Aktualności

24 marca 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Krystyny Rymarczyk pt.: „Po co nam emocje?”

Wykład będzie dotyczył mózgowej organizacji procesów emocjonalnych. Dowiemy się jakie struktury mózgu są odpowiedzialne za percepcję emocji strachu, radości czy wstrętu. Odpowiemy na pytanie co to jest zarażenie emocjonalne, czy ruch pomaga nam rozpoznać emocje u innych i co wspólnego z tym mają neurony lustrzane. Wykładowca opowie, w jaki sposób bada się emocje u ludzi, odwołując się do metod obrazowania mózgu i badań klinicznych.

(Dr Krystyna Rymarczyk jest adiunktem w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania dotyczące roli dynamiki w percepcji emocji, z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i elektromiografii mięśni twarzy)

Posted in Aktualności

17 lutego 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr hab. Ewy Kublikpt.: „Czy badania na zwierzętach rzeczywiście są już niepotrzebne?”

W czasie prac Parlamentu nad nową ustawą określającą zasady wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, w mediach pojawiło się wiele głosów przeciwnych prowadzeniu takich badań. Rzeczowa dyskusja na ten temat jest jak najbardziej uprawniona, niestety wiele z argumentów przytaczanych w mediach było nieprawdziwych. Między innymi powtarzano hasło o rzekomej całkowitej nieprzydatności wyników uzyskiwanych z doświadczeń na zwierzętach. Podczas wykładu postaram się rozwiać te wątpliwości podając przykłady badań na zwierzętach (również współczesnych), które doprowadziły do przełomowych odkryć umożliwiających znaczny postęp w medycynie. Przedstawię również nowoczesne techniki, które pozwalają na ograniczanie wykorzystania zwierząt w pewnych typach standardowych testów badawczych, jednak nie są w stanie całkowicie wyeliminować wykorzystania zwierząt w badaniach podstawowych.

(Dr hab. Ewa Kublik jest adiunktem w Pracowni Układu Wzrokowego Instytutu Nenckiego PAN, gdzie zajmuje się badaniem roli połączeń korowo-wzgórzowych w układach zmysłowych zwierząt.
Od wielu lat jest członkinią lokalnych komisji etycznych w Warszawie, oceniających zasadność i poprawność planowanych badań na zwierzętach.)

Posted in Aktualności