„Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

22 kwietnia 2024 roku Justyna Róg z Pracowni Metabolizmu Komórki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Pani Justyna w swojej pracy zajmuje badaniami nad gospodarką wapniową w komórkach mięśniowych w modelu zwierzęcym dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Szczególną uwagę w swoich badaniach skupia nad udziałem oraz rolą wybranych receptorów purynergicznych w proliferacji mioblastów oraz różnicowaniu mięśni.

W czasie lekcji przybliżyła uczestnikom informacje związane z dystrofią Duchenne’a, podkreśliła znaczenie jonów wapnia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak również przedstawiła główne osiągnięcia swojej pracy badawczej. Dodatkowo, uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę związaną z zasadami dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią, jak również dowiedzieli się na czym polega regeneracja mięśni i dlaczego u osób chorych na dystrofię ten proces nie zawsze jest efektywny.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej i została przyjęta przez uczestników bardzo pozytywnie. W lekcji uczestniczyło około 80 osób, dodatkowo lekcja została nagrana i zostanie udostępniona na kanale Nencki EduTube.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN