Monthly Archives: May 2021

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Prof. dr hab. Bożena Kamińska z Instytutu Nenckiego przedstawi wykład pt. „Jak nasz układ odpornościowy zwalcza nowotwory i czy możemy mu w tym pomóc?”

Wykład odbędzie się w środę 9 czerwca 2021 wyjątkowo o godzinie 15.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/97045929443

Nasz układ odpornościowy składa się w komórek wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu obcych lub nieprawidłowych cząsteczek, które potrafią zidentyfikować komórki nowotworowe i je wyeliminować. Jeśli jednak obrona przeciwnowotworowa jest zbyt słaba lub komórki nowotworu zbyt złośliwe, komórki nowotworowe wymykają się spod kontroli organizmu i mogą się mnożyć formując guzy lub odległe przerzuty. Złośliwe komórki nowotworowe wytworzyły kilka mechanizmów wymykania się spod kontroli i aktywnie wyłączających układ odpornościowy. Kiedy nowotwór rak osiągnie „fazę ucieczki”, traci cząsteczki ułatwiające jego rozpoznanie, a zaczyna produkować cząsteczki zmieniające otoczenie (mikrośrodowisko), hamujące migrację zabójczych limfocytów T i powodujące inaktywację komórek odpornościowych. Immunoterapia raka to innowacyjna strategia leczenia nowotworów polegająca na aktywacji odpornościowego i wzmacnianie naturalnych mechanizmów obronności przeciwnowotworowej. Dzięki odkryciu tzw. punktów kontroli odpowiedzi immunologicznej zdefiniowano nowe cele dla ukierunkowanej molekularnie immunoterapii i stworzono cząsteczki (przeciwciała) blokujące mechanizmy obronne stosowane przez nowotwór. Dodatkowo wysiłek uczonych idzie w kierunku hamowania cząsteczek, poprzez które nowotwór zmienia swoje otoczenie, aby znów mogły napływać aktywne, zabójcze limfocytów T. Innym podejściem jest stosowanie szczepionek przeciwnowotworowych, które mają pobudzić układ odpornościowy. W skład podawanych pacjentom preparatów mogą wchodzić odpowiednio przygotowane komórki nowotworowe od chorego lub antygeny nowotworowe wraz z określonymi substancjami chemicznymi (adiuwantami), które stymulują odpowiedź przeciwnowotworową.

Profesor Bożena Kamińska ukończyła embriologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała doktorat z biochemii w Instytucie Nenckiego. W latach 1991-97 była adiunktem w Zakładzie Biochemii Komórki w Instytucie Nenckiego. W 1990 i 1992 r. Profesor Kamińska odbyła staże na Uniwersytecie w Katanii, we Włoszech, a w latach 1994-1996  odbyła staż podoktorski na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie. W 1997 roku Profesor Kamińska uzyskała habilitację, a profesurę w 2003 r. Od 1997 r. była kierownikiem Pracowni Regulacji Transkrypcji w Instytucie Nenckiego, a od 2013 r. kieruje Pracownią Neurobiologii Molekularnej w Centrum Neurobiologii, gdzie zajmuje się mechanizmami procesów zapalnych i immunologią nowotworów mózgu. Wraz z zespołem odkryła, jak guzy mózgu i zmieniają środowisko nowotworu oraz jak można je zwalczać. Od 2009 r. jest też dyrektorem Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prowadzi programy edukacyjne w dziedzinie genetyki i medycyny molekularnej. W trakcie swojej kariery naukowej, Profesor Kamińska brała udział jako główny badacz w ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, oraz była zapraszana jako organizator sesji lub wykładowca w 25 krajowych i międzynarodowych kongresach. Profesor Kamińska otrzymała nagrodę Premiera za najlepszą habilitację przed 35 rokiem życia, subsydia Mistrz i TEAM TECH CORE Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2016 r. została wybrana na członka korespondencyjnego Polskiej Akademii Nauk. W latach 2009-2011 była koordynatorem polsko-francuskiego konsorcjum badań nad rakiem, a od 20214 roku co dwa lata organizuje międzynarodową konferencję Brain Tumors w Warszawie promując osiągnięcia polskiej nauki. W latach 2018-2021 była wizytującym profesorem Nanshan scholar na Uniwersytecie Medycznym Guangzhu w Chinach. Wypromowała 27 doktorantów. Jest autorką 146 publikacji cytowanych ponad 6000 razy oraz 4 patentów na potencjalne leki przeciwnowotworowe. 

Posted in Aktualności

Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny „Mój Mózg: Jestem Myślę Czuję” ogłoszony przez Fundację Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został rozstrzygnięty. Przepraszamy za opóźnienie, ale liczba uczestników i nadesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury oceniające nadesłane prace zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Musimy podkreślić, że większość prac była bardzo ciekawa, oryginalna, pomysłowa i piękna plastycznie, dlatego Jury postanowiło przyznać większą pulę nagród (książek i Kart Podarunkowych do Empiku) oraz wyróżnień (Kart Podarunkowych do Empiku) w każdej z 3 kategorii wiekowych.

Na konkurs nadesłano 458 prac, w tym 362 prace nadeszły ze szkół podstawowych i 96 ze szkół ponadpodstawowych.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych

Szkoła Podstawowa kl. I-IV

Nagrody:

Amelia Soboń, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Liliana Łuniewska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku

Maya Jóźwiak, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

Wyróżnienia:

Michał Dąbrowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Teresa Szymańska, Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka w Zalesiu Górnym

Nela Stelmaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie

Zofia Zagórska, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Nadia Nadolska, Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Tymon Kołakowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie

Szkoła Podstawowa kl. V-VIII

Nagrody:

Bianka Wójcicka, Szkoła Podstawowa nr 96 w Warszawie

Zuzanna Jarosz, Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Nela Sikorska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

Wyróżnienia:

Filip Kołakowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie

Antonina Kosiacka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim

Alicja Szymaniak, Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Zoja Wierzbięta, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO w Warszawie

Małgorzata Kowalik, Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Adam Barnakiewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Illia Lynnyk, Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie

Liceum

Nagrody:

Marceli Grzegorzewski, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Katarzyna Kolanko, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka. Stanisława Małachowskiego w Płocku

Hanna Rosłoniec, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie

Wyróżnienia:

Anna Hermanowicz, Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Leonard Turlej, Zespół Szkół nr 14 w Warszawie

Emilia Swoboda, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie

Natalia Golus, V Liceum Ogólnokształcące z O. Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu

Justyna Chojnacka, Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Marta Podlasińska, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Małgorzata Kaczmarek, LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie

Pragniemy bardzo pogratulować i podziękować wszystkim laureatom i uczestnikom. Naprawdę zmierzyliście się z ogromnym wyzwaniem: trudnym tematem i wielką konkurencją. To były prawdziwe zawody. Również gorące podziękowania przesyłamy na ręce nauczycieli i opiekunów, którzy zmobilizowali swoich podopiecznych do wzięcia udziału w tym Konkursie, służyli im pomocą, radą oraz dostarczyli prace plastyczne do Fundacji.

Prezentację z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami zamieścimy wkrótce.

Konkurs był organizowany w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez Cały Rok”, którego całość współfinansują MNiSW (SONP/SP/468778/2020) i Instytut Nenckiego.

Posted in Aktualności

Szanowni Państwo, to już jutro i za tydzień kolejne lekcje organizowane przez Fundację Nenckiego organizowane w ramach projektu “Tydzień Mózgu przez cały rok”

Obie lekcje poprowadzi mgr Ida Raciborska – która za działania popularyzujące naukę otrzymała m.in. nagrodą Jana Dembowskiego. Serdecznie zapraszamy i polecamy!

Lekcja 18 maja, godz. 11.00 „Co o budowie naszego mózgu ujawniają iluzje optyczne?” 

Iluzje optyczne mogą być świetną zabawą, ale też źródłem informacji o najważniejszym z naszych zmysłów – wzroku. Podczas wykładu dowiemy się jak zbudowany jest układ wzrokowy człowieka i postaramy się wyjaśnić, dlaczego doświadczania iluzji optycznych nie da się „odzobaczyć”. Udowodnimy, że w naszym polu widzenia wcale nie widzimy wszystkiego ostro, a nawet „brakuje nam części obrazu”. Doświadczymy również oszustwa dodania koloru (którego nie ma), zaistnienia ruchu (który nie istnieje) i krzywienia się odcinka (który jest idealnie prosty).

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93286460265

Lekcja 25 maja, godz. 11.00 „Niesamowite zmysły”

Zmysły naszego ciała pozwalają nam w sposób świadomy i nieuświadomiony doświadczać otaczającego nas świata. W trakcie wykładu dowiemy się, kiedy “po raz pierwszy odczuwamy”, (czyli kiedy doświadczenie zmysłowe przyjmuje formę świadomego wrażenia), co się dzieje z nieużywaną częścią kory czuciowej po straceniu palca, jak zablokowany slajd w starym projektorze pomógł zrozumieć funkcjonalność kory wzrokowej, co zrobić by nie czuć smaku gorzkiego lekarstwa, a także określimy swój indywidualny zakres słyszalnych częstotliwości fal dźwiękowych. Postaramy się też określić czy pięć podstawowych zmysłów, czyli wzrok, słuch, dotyk, smak i węch to wszystkie zmysły, które możemy wyróżnić w świecie zwierząt?

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93754110756

Mgr Ida Raciborska – biolog (ZUT, Szczecin), neurobiolog (UJ, Kraków) i psycholog kliniczny (SWPS, Warszawa), doktorant i pracownik Pracowni Neurobiologii Widzenia i Pracowni Neuroinformatyki. Zafascynowana mechanizmami przetwarzania informacji sensorycznych przez układy nerwowe kręgowców, szczególnie zainteresowana układem wzrokowym. Zawodowo zajmuje się zmianami jakie zachodzą w korze wzrokowej podczas nauki warunkowanej, a w międzyczasie popularyzuje budowę układu wzrokowego oraz mechanizmy iluzji optycznych. Za pracę popularyzującą naukę uhonorowana nagrodą Marcelego Nenckiego.

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Posted in Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z napływem dużej liczby zgłoszeń na konkurs, ogłoszenie wyników opóźni się o kolejnych kilka dni. Wyniki konkursu przedstawione zostaną w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Posted in Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Dr hab. Tomasz Wilanowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi wykład pt. „Epidemiologia chorób nowotworowych”. 

Wykład odbędzie się w środę 19 maja 2021 o godzinie 16.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/98556711851

Tematyka wykładu: Wprawdzie wszyscy słyszeliśmy o chorobach nowotworowych, jednakże ich epidemiologia nie jest szeroko znana. Na przykład nie każdy wie, które rodzaje nowotworów występują często, a które rzadko. Jaka jest zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi? Jak się ona zmieniała na przestrzeni ostatnich dekad? Jakie znaczenie ma tu wiek, płeć i inne czynniki? Wreszcie najważniejsze: w jaki sposób możemy wpływać na własne ryzyko zachorowania na raka? Te istotne tematy zostaną poruszone w niniejszym wykładzie.

Dr hab. Tomasz Wilanowski pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Genetyki i Biotechnologii. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś stopień naukowy doktora uzyskał na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w stolicy Australii, Canberze. W swojej karierze naukowej pracował w bardzo różnorodnych instytucjach: Australijskim Uniwersytecie Narodowym, Królewskim Szpitalu w Melbourne oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się badaniami naukowymi nad mechanizmami powstawania i rozwoju chorób nowotworowych.

Posted in Aktualności