„Jak nasz układ odpornościowy zwalcza nowotwory i czy możemy mu w tym pomóc?” – prof. dr hab. Bożena Kamińska. Zapraszamy na wykład Fundacji online 9 czerwca o godzinie 15.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Prof. dr hab. Bożena Kamińska z Instytutu Nenckiego przedstawi wykład pt. „Jak nasz układ odpornościowy zwalcza nowotwory i czy możemy mu w tym pomóc?”

Wykład odbędzie się w środę 9 czerwca 2021 wyjątkowo o godzinie 15.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/97045929443

Nasz układ odpornościowy składa się w komórek wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu obcych lub nieprawidłowych cząsteczek, które potrafią zidentyfikować komórki nowotworowe i je wyeliminować. Jeśli jednak obrona przeciwnowotworowa jest zbyt słaba lub komórki nowotworu zbyt złośliwe, komórki nowotworowe wymykają się spod kontroli organizmu i mogą się mnożyć formując guzy lub odległe przerzuty. Złośliwe komórki nowotworowe wytworzyły kilka mechanizmów wymykania się spod kontroli i aktywnie wyłączających układ odpornościowy. Kiedy nowotwór rak osiągnie „fazę ucieczki”, traci cząsteczki ułatwiające jego rozpoznanie, a zaczyna produkować cząsteczki zmieniające otoczenie (mikrośrodowisko), hamujące migrację zabójczych limfocytów T i powodujące inaktywację komórek odpornościowych. Immunoterapia raka to innowacyjna strategia leczenia nowotworów polegająca na aktywacji odpornościowego i wzmacnianie naturalnych mechanizmów obronności przeciwnowotworowej. Dzięki odkryciu tzw. punktów kontroli odpowiedzi immunologicznej zdefiniowano nowe cele dla ukierunkowanej molekularnie immunoterapii i stworzono cząsteczki (przeciwciała) blokujące mechanizmy obronne stosowane przez nowotwór. Dodatkowo wysiłek uczonych idzie w kierunku hamowania cząsteczek, poprzez które nowotwór zmienia swoje otoczenie, aby znów mogły napływać aktywne, zabójcze limfocytów T. Innym podejściem jest stosowanie szczepionek przeciwnowotworowych, które mają pobudzić układ odpornościowy. W skład podawanych pacjentom preparatów mogą wchodzić odpowiednio przygotowane komórki nowotworowe od chorego lub antygeny nowotworowe wraz z określonymi substancjami chemicznymi (adiuwantami), które stymulują odpowiedź przeciwnowotworową.

Profesor Bożena Kamińska ukończyła embriologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała doktorat z biochemii w Instytucie Nenckiego. W latach 1991-97 była adiunktem w Zakładzie Biochemii Komórki w Instytucie Nenckiego. W 1990 i 1992 r. Profesor Kamińska odbyła staże na Uniwersytecie w Katanii, we Włoszech, a w latach 1994-1996  odbyła staż podoktorski na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie. W 1997 roku Profesor Kamińska uzyskała habilitację, a profesurę w 2003 r. Od 1997 r. była kierownikiem Pracowni Regulacji Transkrypcji w Instytucie Nenckiego, a od 2013 r. kieruje Pracownią Neurobiologii Molekularnej w Centrum Neurobiologii, gdzie zajmuje się mechanizmami procesów zapalnych i immunologią nowotworów mózgu. Wraz z zespołem odkryła, jak guzy mózgu i zmieniają środowisko nowotworu oraz jak można je zwalczać. Od 2009 r. jest też dyrektorem Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prowadzi programy edukacyjne w dziedzinie genetyki i medycyny molekularnej. W trakcie swojej kariery naukowej, Profesor Kamińska brała udział jako główny badacz w ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, oraz była zapraszana jako organizator sesji lub wykładowca w 25 krajowych i międzynarodowych kongresach. Profesor Kamińska otrzymała nagrodę Premiera za najlepszą habilitację przed 35 rokiem życia, subsydia Mistrz i TEAM TECH CORE Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2016 r. została wybrana na członka korespondencyjnego Polskiej Akademii Nauk. W latach 2009-2011 była koordynatorem polsko-francuskiego konsorcjum badań nad rakiem, a od 20214 roku co dwa lata organizuje międzynarodową konferencję Brain Tumors w Warszawie promując osiągnięcia polskiej nauki. W latach 2018-2021 była wizytującym profesorem Nanshan scholar na Uniwersytecie Medycznym Guangzhu w Chinach. Wypromowała 27 doktorantów. Jest autorką 146 publikacji cytowanych ponad 6000 razy oraz 4 patentów na potencjalne leki przeciwnowotworowe. 

Wyniki konkursu plastycznego Tygodnia Mózgu 2021!


Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac


Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny „Mój Mózg: Jestem Myślę Czuję” ogłoszony przez Fundację Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został rozstrzygnięty. Przepraszamy za opóźnienie, ale liczba uczestników i nadesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury oceniające nadesłane prace zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Musimy podkreślić, że większość prac była bardzo ciekawa, oryginalna, pomysłowa i piękna plastycznie, dlatego Jury postanowiło przyznać większą pulę nagród (książek i Kart Podarunkowych do Empiku) oraz wyróżnień (Kart Podarunkowych do Empiku) w każdej z 3 kategorii wiekowych.

Na konkurs nadesłano 458 prac, w tym 362 prace nadeszły ze szkół podstawowych i 96 ze szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy na kolejne lekcje o mózgu organizowane przez Fundację Nenckiego: 18 i 25 maja, godz. 11.00. Prowadząca: Ida Raciborska

Szanowni Państwo, to już jutro i za tydzień kolejne lekcje organizowane przez Fundację Nenckiego organizowane w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok”

Obie lekcje poprowadzi mgr Ida Raciborska – która za działania popularyzujące naukę otrzymała m.in. nagrodą Jana Dembowskiego. Serdecznie zapraszamy i polecamy!

Lekcja 18 maja, godz. 11.00 „Co o budowie naszego mózgu ujawniają iluzje optyczne?” 

Iluzje optyczne mogą być świetną zabawą, ale też źródłem informacji o najważniejszym z naszych zmysłów – wzroku. Podczas wykładu dowiemy się jak zbudowany jest układ wzrokowy człowieka i postaramy się wyjaśnić, dlaczego doświadczania iluzji optycznych nie da się „odzobaczyć”. Udowodnimy, że w naszym polu widzenia wcale nie widzimy wszystkiego ostro, a nawet „brakuje nam części obrazu”. Doświadczymy również oszustwa dodania koloru (którego nie ma), zaistnienia ruchu (który nie istnieje) i krzywienia się odcinka (który jest idealnie prosty).

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93286460265

Lekcja 25 maja, godz. 11.00 „Niesamowite zmysły”

Zmysły naszego ciała pozwalają nam w sposób świadomy i nieuświadomiony doświadczać otaczającego nas świata. W trakcie wykładu dowiemy się, kiedy „po raz pierwszy odczuwamy”, (czyli kiedy doświadczenie zmysłowe przyjmuje formę świadomego wrażenia), co się dzieje z nieużywaną częścią kory czuciowej po straceniu palca, jak zablokowany slajd w starym projektorze pomógł zrozumieć funkcjonalność kory wzrokowej, co zrobić by nie czuć smaku gorzkiego lekarstwa, a także określimy swój indywidualny zakres słyszalnych częstotliwości fal dźwiękowych. Postaramy się też określić czy pięć podstawowych zmysłów, czyli wzrok, słuch, dotyk, smak i węch to wszystkie zmysły, które możemy wyróżnić w świecie zwierząt?

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93754110756

Mgr Ida Raciborska – biolog (ZUT, Szczecin), neurobiolog (UJ, Kraków) i psycholog kliniczny (SWPS, Warszawa), doktorant i pracownik Pracowni Neurobiologii Widzenia i Pracowni Neuroinformatyki. Zafascynowana mechanizmami przetwarzania informacji sensorycznych przez układy nerwowe kręgowców, szczególnie zainteresowana układem wzrokowym. Zawodowo zajmuje się zmianami jakie zachodzą w korze wzrokowej podczas nauki warunkowanej, a w międzyczasie popularyzuje budowę układu wzrokowego oraz mechanizmy iluzji optycznych. Za pracę popularyzującą naukę uhonorowana nagrodą Marcelego Nenckiego.

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu plastycznego „Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.

Szanowni Państwo,

w związku z napływem dużej liczby zgłoszeń na konkurs, ogłoszenie wyników opóźni się o kolejnych kilka dni. Wyniki konkursu przedstawione zostaną w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

„Epidemiologia chorób nowotworowych” dr hab. Tomasz Wilanowski. Zapraszamy na wykład Fundacji online 19 maja o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Dr hab. Tomasz Wilanowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi wykład pt. „Epidemiologia chorób nowotworowych”. 

Wykład odbędzie się w środę 19 maja 2021 o godzinie 16.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/98556711851

Tematyka wykładu: Wprawdzie wszyscy słyszeliśmy o chorobach nowotworowych, jednakże ich epidemiologia nie jest szeroko znana. Na przykład nie każdy wie, które rodzaje nowotworów występują często, a które rzadko. Jaka jest zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi? Jak się ona zmieniała na przestrzeni ostatnich dekad? Jakie znaczenie ma tu wiek, płeć i inne czynniki? Wreszcie najważniejsze: w jaki sposób możemy wpływać na własne ryzyko zachorowania na raka? Te istotne tematy zostaną poruszone w niniejszym wykładzie.

Dr hab. Tomasz Wilanowski pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Genetyki i Biotechnologii. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś stopień naukowy doktora uzyskał na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w stolicy Australii, Canberze. W swojej karierze naukowej pracował w bardzo różnorodnych instytucjach: Australijskim Uniwersytecie Narodowym, Królewskim Szpitalu w Melbourne oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się badaniami naukowymi nad mechanizmami powstawania i rozwoju chorób nowotworowych.

NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „OD NAUKI DO SZTUKI ŚWIAT POD MIKROSKOPEM”

Z ogromną przyjemnością informujemy że Jury pod przewodnictwem prof. Mirosława Pawłowskiego w następującym składzie: prof. Maciej Nałęcz, prof. Monika Liguz-Lęcznar, prof. Antoni Nikiel, prof. Marek Olszyński, Jarosław Gaudyn, Dariusz Kucharski, Grzegorz Kaszyński, Łukasz Bożycki, Maciej Czerwiec, Wojciech Brutkowski nagrodziło następujące prace nadesłane na Konkurs Fotograficzny ‘Od nauki do Sztuki – Świat pod Mikroskopem” organizowany przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego  PAN i Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Na konkurs nadesłano 56 fotografii 54 autorów.

I nagroda „Upiór w laboratorium” (f36be64e) – Joanna Szuszkiewicz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn tablet APPLE iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 64GB ufundowana przez Kawaska SKA Sp. z o.o.

II Nagroda „Pożar w buszu” (a28b6190) – Marcin Siwiec Zakład Fizjologii Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN Kraków Tablet APPLE iPad 10,2″ 32GB LTE ufundowana przez BioLike

III Nagroda „Pawie oko” (c65c4cc2) – Weronika Szukała Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ Kraków ufundowana przez Olympus Polska Tablet Samsung Galaxy Tab. S6 Lite 10.4 64GB

Wyróżnienienie: „Okablowanie dojrzewającego mózgu” (de06145f) Marcin Andrzej Lipiec Laboratorium Neurobiologii Molekularnej CENT UW Warszawa ufundowana przez Zeiss sp z.o.o„Album Treasury of Optics”

Nagrody Specjalne:

  1. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie – licencja obejmująca 6-miesięczny okres użytkowania oprogramowania ufundowana przez firmy DRVision i Sygnis Bio Technologies sp. z o. o.
  2. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN Kraków licencja obejmująca 3-miesięczny okres użytkowania oprogramowania ufundowana przez firmy DRVision, i Sygnis Bio Technologies sp. z o. o.
  3.  Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ Kraków  – licencja obejmująca 3-miesięczny okres użytkowania oprogramowania ufundowana przez firmy DRVision, i Sygnis Bio Technologies sp. z o. o.
  4. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie udostępnienie na zasadach DEMO, na okres 2 tygodni, systemów wysokorozdzielczych firmy KAWA.SKA Sp. z o.o.
  5. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN Kraków udostępnienie na zasadach DEMO, na okres 2 tygodni, systemów wysokorozdzielczych firmy KAWA.SKA Sp. z o.o.
  6. Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ Kraków udostępnienie na zasadach DEMO, na okres 2 tygodni, systemów wysokorozdzielczych firmy KAWA.SKA Sp. z o.o.

Wyróżnienia przyznane przez organizatorów:

Bony EMPIK w wysokości 100 PLN ufundowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

„Drzewo śmierci” (2640dc6f) Anna Krętowska-Grunwald Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Białystok

Inne oblicza motyli(031362f6) AnnaPrzystałkowska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Kraków

Bony EMPIK w wysokości 200 PLN ufundowane przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

„Keratynowe wzgórza” (3a1e7f59) Sylwia Machcińska Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn

„Zima. W tym roku nie tylko w skali makro chłodna zima” (6633f6a1) Vladyslav Redko Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska Gdańsk

„Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne” – dr Iwona Czaban. Zapraszamy na wykład Fundacji online 12 maja o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Iwona Czaban z Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi wykład pt. „Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne”

Wykład odbędzie się w środę 12 maja 2021 o godzinie 16.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/97697626284

Nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. W Polsce w 2018 roku zachorowało ponad 167 tys. osób, natomiast ponad 101 tys. zmarło. Nowotwór nie jest jedną chorobą, lecz grupą chorób charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem komórek, inwazją oraz rozprzestrzenianiem się ich do innych części ciała. Jak dotąd sklasyfikowano ponad 100 różnych typów nowotworów. Powstają w wyniku akumulacji stopniowo pojawiających się mutacji w grupach genów takich jak protoonkogeny czy też geny supresorowe. Geny te w prawidłowych komórkach odpowiadają za wzrost, różnicowanie, podział, starzenie oraz obumieranie komórek. Natomiast w komórkach zmienionych nowotworowo wszystkie funkcje życiowe zostają zaburzone.

Podczas wykładu wyjaśnię; czym jest nowotwór, jak powstaje oraz jak rozprzestrzenia się po organizmie. Omówione zostaną czynniki sprzyjające kancerogenezie u ludzi. Przybliżę metody wykorzystywane w leczeniu nowotworów oraz dlaczego tak ważna jest profilaktyka.

Dr Iwona Czaban pracuje w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej badań jest rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi.

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu plastycznego „Mój mózg: jestem, myślę, czuję”

Szanowni Państwo,

w związku z napływem dużej liczby zgłoszeń na konkurs, Jury konkursu poprosiło o dodatkowy czas na rzetelną ocenę nadesłanych prac. Wyniki zostaną ogłoszone 14 maja na stronie Fundacji.

Pierwsza wystawa projektu Art & Science „Sztuka powstania życia”

W dniach od 29 kwietnia do 23 maja 2021 roku odbywa się w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie pierwsza wystawa czwartego projektu Art & Science „Sztuka powstania życia”. Organizatorami projektu obok Instytut Nenckiego PAN oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego są Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Nencki Art Collection. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Kilka dni temu wydano książkę opisującą artystów biorących udział w projekcie oraz sympozjum naukowe on-line, które inaugurowało projekt w listopadzie 2020 roku. Wystawie towarzyszy prezentacja prac, wyłonionych w trybie konkursowym, studentów/absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na platformie YouTube opublikowano trzy filmy prezentujące artystów czwartego projektu Art & Science „Sztuka powstania życia”. Pierwsza część przedstawia okoliczności powstania i realizacji projektów Art & Science od roku 2017. W kolejnych dwóch filmach prezentują się artyści uczestniczący w tegorocznym projekcie: