Zapraszamy na kolejne lekcje o mózgu organizowane przez Fundację Nenckiego: 18 i 25 maja, godz. 11.00. Prowadząca: Ida Raciborska

Szanowni Państwo, to już jutro i za tydzień kolejne lekcje organizowane przez Fundację Nenckiego organizowane w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok”

Obie lekcje poprowadzi mgr Ida Raciborska – która za działania popularyzujące naukę otrzymała m.in. nagrodą Jana Dembowskiego. Serdecznie zapraszamy i polecamy!

Lekcja 18 maja, godz. 11.00 „Co o budowie naszego mózgu ujawniają iluzje optyczne?” 

Iluzje optyczne mogą być świetną zabawą, ale też źródłem informacji o najważniejszym z naszych zmysłów – wzroku. Podczas wykładu dowiemy się jak zbudowany jest układ wzrokowy człowieka i postaramy się wyjaśnić, dlaczego doświadczania iluzji optycznych nie da się „odzobaczyć”. Udowodnimy, że w naszym polu widzenia wcale nie widzimy wszystkiego ostro, a nawet „brakuje nam części obrazu”. Doświadczymy również oszustwa dodania koloru (którego nie ma), zaistnienia ruchu (który nie istnieje) i krzywienia się odcinka (który jest idealnie prosty).

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93286460265

Lekcja 25 maja, godz. 11.00 „Niesamowite zmysły”

Zmysły naszego ciała pozwalają nam w sposób świadomy i nieuświadomiony doświadczać otaczającego nas świata. W trakcie wykładu dowiemy się, kiedy „po raz pierwszy odczuwamy”, (czyli kiedy doświadczenie zmysłowe przyjmuje formę świadomego wrażenia), co się dzieje z nieużywaną częścią kory czuciowej po straceniu palca, jak zablokowany slajd w starym projektorze pomógł zrozumieć funkcjonalność kory wzrokowej, co zrobić by nie czuć smaku gorzkiego lekarstwa, a także określimy swój indywidualny zakres słyszalnych częstotliwości fal dźwiękowych. Postaramy się też określić czy pięć podstawowych zmysłów, czyli wzrok, słuch, dotyk, smak i węch to wszystkie zmysły, które możemy wyróżnić w świecie zwierząt?

Lekcja odbędzie się za pośrednictwem programu zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93754110756

Mgr Ida Raciborska – biolog (ZUT, Szczecin), neurobiolog (UJ, Kraków) i psycholog kliniczny (SWPS, Warszawa), doktorant i pracownik Pracowni Neurobiologii Widzenia i Pracowni Neuroinformatyki. Zafascynowana mechanizmami przetwarzania informacji sensorycznych przez układy nerwowe kręgowców, szczególnie zainteresowana układem wzrokowym. Zawodowo zajmuje się zmianami jakie zachodzą w korze wzrokowej podczas nauki warunkowanej, a w międzyczasie popularyzuje budowę układu wzrokowego oraz mechanizmy iluzji optycznych. Za pracę popularyzującą naukę uhonorowana nagrodą Marcelego Nenckiego.

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).