Nowy termin wykładu: “Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” dr Adriany Magalskiej. Środa 15 grudnia godz. 16.00

Szanowni Państwo,

przełożony wykład dr Adriany Magalskiej pt “Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” odbędzie się z najbliższą środę 15 grudnia o godz. 16.00.

Wykład odbędzie się platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/96111785117?pwd=YU1sWFdKM25aRFE1bkxLTEtBdjdqZz09 kod dostępu: 260301.

Tematyka wykładu:

Podczas wykładu zabiorę uczestników w podróż do wnętrza jądra komórkowego, starając się przybliżyć jego budowę oraz sposób komunikacji z cytoplazmą. Skupię się na budowie i funkcji kompleksów porów jądrowych, otoczki jądrowej, a także poszczególnych strukturalnych i funkcjonalnych domenach znajdujących się w obrębie jądra komórkowego. Opowiem o trójwymiarowej strukturze chromatyny oraz o tym, co wynika z przestrzennych interakcji chromatynowych, jak i oddziaływań chromatyny z poszczególnymi domenami jądrowymi.

Dr Adriana Magalska ukończyła Międzywydziałowe Studia Biotechnologii na SGGW. Po otrzymaniu stopnia doktora w Instytucie Nenckiego odbyła staż podoktorski w Instytucie Maxa Plancka w Tybindze (w Niemczech), gdzie zainteresowała się badaniem przestrzennej organizacji chromatyny. Obecnie jej badania prowadzone w Instytucie Nenckiego koncentrują się na jądrze komórek nerwowych. Szczególnie interesują ją zmiany w architekturze jądrowej wywołane aktywacją neuronów – procesem leżącym u podstaw uczenia się i pamięci. Wykorzystując różne techniki mikroskopowe w połączeniu z metodami biologii molekularnej, stara się scharakteryzować, opisać i zrozumieć przyczyny oraz konsekwencje tych zmian dla funkcjonowania komórek neuronalnych.

Przesunięcie wykładu dr Adriany Magalskiej „Por jądrowy, czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem”.

Szanowni Państwo,

ze względów niezależnych od Fundacji transmisja wykładu dr Adriany Magalskiej „Por jądrowy, czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” nie mogła się odbyć.
Informację o nowym terminie wykładu przekażemy w najbliższych dniach.

Przepraszamy za tą niedogodność.

„Por jądrowy, czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem” – dr Adriana Magalska. Zapraszamy na wykład Fundacji online, 8 grudnia 2021 o godzinie 16.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Dr Adriana Magalska przedstawi wykład pt. „Por jądrowy, czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem”. Wykład odbędzie się 8 grudnia 2021 o godzinie 16.00 na platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/95388191979

Tematyka wykładu:

Podczas wykładu zabiorę uczestników w podróż do wnętrza jądra komórkowego, starając się przybliżyć jego budowę oraz sposób komunikacji z cytoplazmą. Skupię się na budowie i funkcji kompleksów porów jądrowych, otoczki jądrowej, a także poszczególnych strukturalnych i funkcjonalnych domenach znajdujących się w obrębie jądra komórkowego. Opowiem o trójwymiarowej strukturze chromatyny oraz o tym, co wynika z przestrzennych interakcji chromatynowych, jak i oddziaływań chromatyny z poszczególnymi domenami jądrowymi.

Dr Adriana Magalska ukończyła Międzywydziałowe Studia Biotechnologii na SGGW. Po otrzymaniu stopnia doktora w Instytucie Nenckiego odbyła staż podoktorski w Instytucie Maxa Plancka w Tybindze (w Niemczech), gdzie zainteresowała się badaniem przestrzennej organizacji chromatyny. Obecnie jej badania prowadzone w Instytucie Nenckiego koncentrują się na jądrze komórek nerwowych. Szczególnie interesują ją zmiany w architekturze jądrowej wywołane aktywacją neuronów – procesem leżącym u podstaw uczenia się i pamięci. Wykorzystując różne techniki mikroskopowe w połączeniu z metodami biologii molekularnej, stara się scharakteryzować, opisać i zrozumieć przyczyny oraz konsekwencje tych zmian dla funkcjonowania komórek neuronalnych.

“Neurons in Action” konferencja online w dniach 29 listopada 1 grudnia 2021

Instytut Nenckiego oraz Fundacja Nenckiego serdecznie zapraszają do udziału w IV edycji sympozjum Neurons in Action (29 listopada – 1 grudnia 2021). Tegoroczne spotkanie odbędzie się online, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom w czasie pandemii.

Szczegóły na stronie konferencji https://neuronsinaction.nencki.gov.pl/

„Jak rozwijała się współczesna genetyka: Od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania ludzkich genomów” – dr hab. Bartosz Wojtaś. Zapraszamy na wykład Fundacji online, 17 listopada 2021 o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Dr hab. Bartosz Wojtaś przedstawi wykład pt. “Jak rozwijała się współczesna genetyka: Od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania ludzkich genomów“. Wykład odbędzie się 17 listopada 2021 o godzinie 16.00 na platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/94484064661 .

Tematyka wykładu:

W czasie wykładu przedstawiony zostanie rozwój nowoczesnych metod molekularnych pozwalających na zgłębianie tajemnic genomu. Dowiemy się na czym polegają takie metody, jak PCR czy sekwencjonowanie. Ponadto, przykładzie ciekawych projektów dowiemy się metody te wykorzystywane są przez naukowców.

Dr hab. Bartosz Wojtaś jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora uzyskał w Klinice Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach. Odbył staż przed doktorem w Hospital Clinic w Barcelonie oraz staż doktorancki na Oddziale Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech.
Przez ostatnie lata zainteresowany był głównie molekularną onkologią. Jest współautorem wielu publikacji w czasopismach takich jak Nature Communications, Cell Reports, Glia i Acta Neuropathologica Communications. Był stypendystą NCN i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest Kierownikiem Pracowni Sekwencjonowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN.

Wyniki konkursu plastycznego „Portret neuronu” dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny: „Portret neuronu” zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego, został rozstrzygnięty.

Jury zdecydowało o przyznaniu 4 równorzędnych nagród oraz 14 wyróżnień. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nagrodzone i wyróżnione prace wkrótce zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji Nenckiego oraz w mediach społecznościowych.

Prace nagrodzone:

 • Laura Gil, Szkoła Podstawowa w Prostkach
 • Wiktoria Pawelec, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach
 • Adam Szewczyk, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
 • Julia Wojciechowska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Prace wyróżnione:

 • Paulina Baryła, Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
 • Adam Cholewiński, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej
 • Alan Dudek, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach
 • Weronika Jankowska, Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
 • Oliwia Jasińska, Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
 • Weronika Konopka, Szkoła Podstawowa w Prostkach
 • Weronika Krzyżewska, Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
 • Patryk Mazan, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach
 • Julia Nieznańska, Szkoła Podstawowa w Prostkach
 • Maja Plichta, Szkoła Podstawowa w Olsztynie
 • Igor Przekop, Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
 • Filip Urbanowicz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach
 • Hanna Ziółkowska, Szkoła Podstawowa w Olsztynie
 • Julia Żuralska, Szkoła Podstawowa W Elblągu

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”, którego całość współfinansuje MEiN (SONP/SP/468778/2020), Instytut Nenckiego, PTBUN i FENS.

„Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia” – dr hab. Benedykt Władyka. Zapraszamy na wykład Fundacji online 27 października 2021 o godzinie 16.00.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy cykl wykładów Fundacji Nenckiego na rok 2021/2022. Tematem przewodnim tegorocznych wykładów będzie genetyka.

Cykl rozpocznie dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ wykładem pt. „Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia”. Wykład odbędzie się 27 października 2021 o godzinie 16 na platformie zoom, pod linkiem https://zoom.us/j/94397584874

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka wykładu:

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) to gigantyczna cząsteczka chemiczna niosąca informacje o budowie komórek i organizmów, zakodowane w sekwencji nukleotydów budujących ten polimer. W obrębie DNA możemy znaleźć biologicznie funkcjonalne fragmenty, między innymi geny, które podlegają ekspresji do białek. Obecnie nowoczesne techniki sekwencjonowania DNA pozwalają na stosunkowo proste odczytanie sekwencji nukleotydów w tych cząsteczkach, co otwiera drogę do poznawania genomów wielu organizmów, w tym genomu człowieka. Jednak czy potrafimy w pełni odczytać i zinterpretować zapisane w DNA informacje? Co to jest kod genetyczny? Wreszcie, jak przebiega ekspresja genów? Odpowiedzi na te pytania poszukamy nie tylko w DNA, ale poprzez analogię również w swoistej kuchni molekularnej, gdzie w oparciu o przepis z książki kucharskiej życia przyrządzimy placek.

Dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ pracuje w Zakładzie Biochemii Analitycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat i habilitacje. W międzyczasie odbył też staż zagraniczny w University Medical Center Groningen na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. Jest autorem 46 prac oryginalnych i 9 prac przeglądowych, opublikowanych w czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Do głównych zainteresowań naukowych prof. Władyki należą: regulacja ekspresji genów u bakterii, bakteryjne systemy toksyna-antytoksyna, czynniki wirulencji gronkowców oraz bakteriocyny i czynniki antybakteryjne.

Konferencja “Aspects of Neuroscience” 26-28 listopada w Warszawie

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że Fundacja Nenckiego obejmuje patronatem jubileuszową, 10. edycję konferencji Aspects of Neuroscience. Konferencja odbędzie się w dniach 26–28 listopada na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Aspects of Neuroscience jest konferencją interdyscyplinarną łączącą różne podejścia do badań mózgu: kognitywne, biologiczne, kliniczne i obliczeniowe. Jest to również druga największa studencka konferencja neuronaukowa w Polsce.

W tym roku wykłady wygłoszą m.in: prof. Karl Friston, prof. Rafał Bogacz, prof. Hartwig S. Siebner, dr Agnieszka Grabska-Barwińska, prof. Lars Kai Hansen, prof. Michał Żochowski oraz prof. Peter Achermann.

Zachęcamy do czynnego lub biernego uczestnictwa w konferencji zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Rejestracja jest już otwarta i potrwa do 18 października dla aktywnych uczestników oraz do 15 listopada dla słuchaczy.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie oraz mediach społecznościowych:

https://www.aspectsofneuro.com/
https://www.facebook.com/AspectsOfNeuroscience

Video z wykładu dr Iwony Czaban pt. „Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne”.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z kolejnego Wykładu Fundacji wygłoszonego przez dr Iwonę Czaban. Temat wykładu to „Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne”.

Video z wykładu dr hab. Tomasza Wilanowskiego pt. „Epidemiologia chorób nowotworowych”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia video z wykładu dr hab. Tomasza Wilanowskiego pt. „Epidemiologia chorób nowotworowych”