Monthly Archives: October 2019

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.
Mgr Kacper Kondrakiewicz z Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Nenckiego przedstawi wykład pt. “Po co neurobiologom badania zachowań?“ (streszczenie poniżej).
Wykład odbędzie się 13 listopada o godzinie 16 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.
Tematyka wykładu:
Wśród biologów często można spotkać się z opinią, że rzetelne badanie zachowania zwierząt jest wyjątkowo trudne (w porównaniu na przykład z badaniami anatomicznymi). Wiąże się to z faktem, że żywe zwierzę wprowadza do każdego eksperymentu element nieprzewidywalności – czasem nawet drobne zmiany warunków mogą znacząco wpływać na jego reakcje. Tradycyjnie neurobiolodzy radzili sobie z tym problemem, stosując maksymalnie uproszczone testy, które wymuszają spójne i łatwe do zinterpretowania zachowania. Rodziło to jednak zarzuty, że ich badania są zbyt odległe od warunków naturalnych. Postęp technologiczny, który dokonał się w ciągu ostatnich lat, umożliwia całkowitą zmianę tego podejścia. Obecnie jesteśmy w stanie rejestrować nie tylko pojedyncze reakcje zwierząt w czasie testu, ale cały wachlarz naturalnych zachowań wykonywanych przez nie w ciągu doby. Jest to zarówno olbrzymia szansa, jak i wyzwanie związane z analizą i interpretacją tak dużych ilości danych. W swoim wystąpieniu postaram się opowiedzieć o tym, jak wyglądają nowoczesne badania zachowań, z jakimi problemami się wiążą, a także – co mogą wnieść do neurobiologii.
KKondrakiewicz slajd

Posted in Aktualności

16 października 2019 r. prof. Leszek Kaczmarek wygłosił wykład pt. “Molekularny umysł”, który spotkał się dużym zainteresowaniem słuchaczy i zakończył ciekawą dyskusją. Wkrótce jego nagranie zostanie umieszczone na kanale YouTube Instytutu Nenckiego oraz stronie Fundacji w serwisie Facebook. Dziękujemy za uczestnictwo w wykładzie i dyskusji.
Równocześnie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji pt. „Po co neurobiologom badania zachowań?”, wygłoszony przez Kacpra Kondrakiewicza, który odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w sali CN Instytutu Nenckiego. Więcej szczegółów wkrótce.
prof. Kaczmarek_DSC7687_72-1

_prof. Kaczmarek DSC7694_72-1

Posted in Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr hab. Katarzyny Bartkowskiej pt. “Co się kryje w głowie – powstawanie układu nerwowego”.
Wykład odbył się 18.09.2019 w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Fundacji Nenckiego.
Video można obejrzeć na stronie Fundacji w serwisie Facebook oraz w serwisie Youtube pod linkiem “Co się kryje w głowie”
slajd_video

Posted in Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek przedstawi wykład pt. „Molekularny umysł” (streszczenie poniżej).
Wykład odbędzie się 16 października o godzinie 16 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.
Prof. Leszek Kaczmarek należy do najwybitniejszych polskich biologów – jest jednym z pionierów neurobiologii molekularnej, jego działalność badawcza dotyczy m.in. aktywności genów w mózgu w procesach plastyczności synaptycznej leżącej u podłoża uczenia się i pamięci.
LKaczmarek wykład
Tematyka wykładu:
Zrozumienie istoty umysłu to zapewne największe wyzwanie stojące przed człowiekiem. Ponad 30 lat temu podjęliśmy to wyzwanie, wychodząc z uproszczonych założeń. Po pierwsze, uczenie się i pamięć stanowią okno do poznania bardziej złożonych przejawów umysłu, a zjawiska te można badać u takich zwierząt doświadczalnych, jak myszy i szczury. Po drugie, biologia molekularna dostarcza najbardziej skutecznych narzędzi eksperymentalnych do rozwiązywania problemów biologicznych. A biologia molekularna zajmuje się przede wszystkim strukturą i funkcją genów. Zadaliśmy zatem w 1986 r. pytanie, czy uczeniu się i pamięci towarzyszą zmiany aktywności genów w mózgu. I rzeczywiście, odkryliśmy, że takie zjawisko zachodzi. Pierwszym genem o takiej właściwości w mózgu ssaków okazał się ten, który koduje białko c-Fos, którego jedyną znaną funkcją jest regulacja innych genów. Wskazało to na możliwość włączania i wyłączania całych zestawów genów, a w konsekwencji zmian w zwartości licznych białek w komórkach nerwowych w wyniku nabywania śladów pamięciowych. Poszukując tych białek, których identyfikacja pozwoliłaby zbliżyć się do molekularnego podłoża umysłu, skupiliśmy się na genach pobudzanych przez c-Fos w aktywowanych neuronach. Opisaliśmy dwa takie geny, które kodują białka TIMP-1 oraz MMP-9, a te z kolei są składnikami zewnątrzkomórkowego układu proteolitycznego (enzymatycznego rozkładu białek), obecnego na synapsach pobudzających, czyli połączeniach komórek nerwowych. Dalsze badania nad MMP-9 wykazały, że białko to odgrywa ważną rolę w reorganizacji tych połączeń (tzw. plastyczności synaptycznej), co jest z kolei podłożem uczenia się i pamięci. Co więcej, w takich zaburzeniach umysłu człowieka, jak rozwój uzależnienia od alkoholu, czy też intensywność urojeń w schizofrenii, MMP-9 na synapsach pobudzających także odgrywa wielką rolę.

Posted in Aktualności