Wprowadzone przez Marek Wypych

Wspomnienie o Profesorze Stefanie Kasickim (1947 – 2024)

W dniu 28 maja b.r. odszedł od nas nasz Przyjaciel i Kolega, znakomity polski neurofizjolog, elektrofizjolog i badacz układu limbicznego mózgu, Prof. dr hab. Stefan Kasicki, przez całe swoje życie zawodowe związany z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Stefan urodził się w 1947 roku w Łodzi. Po przeprowadzce do Warszawy studiował […]

Zmarł profesor Stefan Kasicki – pierwszy prezes zarządu Fundacji Nenckiego

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy,  Profesora Stefana Kasickiego wybitnego polskiego neurofizjologa zajmującego się działaniem układu limbicznego, Prezesa pierwszej kadencji Zarządu Fundacji (2012-2017), a od 2017 roku członka Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki. Rada Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji Marcelego Nenckiego

Wyniki konkursu plastycznego „Mózg i jego supermoce”

Zakończył się kolejny konkurs plastyczny organizowany przez Fundację Nenckiego w ramach Tygodnia Mózgu. Celem konkursu plastycznego pod tytułem „Mózg i jego supermoce” była popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, promowanie zainteresowań neurobiologią oraz promowanie właściwych zachowań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu układu nerwowego. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością artystyczną i […]

„Największe wyzwanie nauki – zrozumieć jak działa mózg” – wykład prof. Wodzisława Ducha

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Fundacji Nenckiego Wykład prof. dr hab. Wodzisława Ducha pt.: „Największe wyzwanie nauki – zrozumieć jak działa mózg.” odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 16:00 online na platformie ZOOM pod linkiem: https://zoom.us/j/93664289788 Streszczenie: Mózg to najbardziej złożona struktura w znanym nam wszechświecie. Jakie są perspektywy zrozumienia działania naszych mózgów? Z jednej […]

Zebranie Rady Fundacji Nenckiego

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się za pośrednictwem ZOOM zebranie Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Zebraniu przewodniczył prof. Maciej Nałęcz, Przewodniczący Rady Fundacji. W zebraniu wzięli udział: prof. Małgorzata Kossut (Wice-Przewodnicząca), prof. Adam Szewczyk (Sekretarz), prof. Anna Grabowska, prof. Leszek Kaczmarek, prof. Bożenia Kamińska-Kaczmarek, prof. Stefan Kasicki, prof. Andrzej Wróbel oraz prof. […]

„Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

22 kwietnia 2024 roku Justyna Róg z Pracowni Metabolizmu Komórki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Pani Justyna w swojej pracy zajmuje badaniami nad gospodarką wapniową w komórkach mięśniowych w modelu zwierzęcym dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Szczególną uwagę w swoich badaniach skupia nad udziałem oraz […]

„HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

15 kwietnia 2024 roku Wiktoria Podolecka z Pracowni Neuroinformatyki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Pani Wiktoria w swojej pracy badawczej zajmuje się badaniami nad falami wysokoczęstotliwościowymi w opuszce węchowej oraz ich powiązaniem z nabłonkiem nosa. Jej główne obszary zainteresowań dotyczą zastosowania elektrofizjologii oraz […]

„Zastosowanie przeciwciał w analizach biologicznych” – lekcja praktyczna w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

9 kwietnia 2024 roku dr Anna Ciesielska i dr Aneta Hromada-Judycka z Pracowni Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, przeprowadziły zajęcia praktyczne dotyczące zastosowana przeciwciał w analizach biologicznych. Przeciwciała są ważnym elementem nabytej (swoistej) odpowiedzi odpornościowej pozwalającej człowiekowi na unieszkodliwianie patogenów. Zdolność przeciwciał do selektywnego rozpoznawania antygenów zadecydowała, że od lat są one […]

„Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” – wykład Fundacji, środa 24.04.2024 godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Fundacji Nenckiego, który odbędzie się w środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz na platformie zoom pod linkiem https://zoom.us/j/91240324244 . Wykład pt.: „Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” przedstawi dr Joachim Kowalski […]

Tydzień Mózgu 2024 w Instytucie Nenckiego zakończył się warsztatami dla najmłodszych

Szanowni Państwo, w sobotę 16 marca 2024 odbył się kolejny Dzień Mózgu, kończący tegoroczne obchody Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego. Przygotowane atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy za rok na kolejne spotkanie! Chcemy też bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom biorącym udział w […]