„HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami” – lekcja wykładowa w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

15 kwietnia 2024 roku Wiktoria Podolecka z Pracowni Neuroinformatyki prezentowała lekcję wykładową dla grupy licealistów zgromadzonych na sali wykładowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Pani Wiktoria w swojej pracy badawczej zajmuje się badaniami nad falami wysokoczęstotliwościowymi w opuszce węchowej oraz ich powiązaniem z nabłonkiem nosa. Jej główne obszary zainteresowań dotyczą zastosowania elektrofizjologii oraz histologii w badaniach biologicznych. W czasie lekcji opowiedziała o tym, jak można powiązać wysokoczęstotliwościowe oscylacje (130-180Hz; HFO) z zaburzeniami psychotycznymi oraz obecnością substancji psychoaktywnych. Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę związaną z budową mózgu oraz badaniem udziału struktur mózgowych w różnych chorobach neurologicznych. Uczniowie dowiedzieli się również, jak ważne jest prowadzenie badań elektrofizjologicznych i w jaki sposób są one wykorzystane w biologii i medycynie oraz co nam daje histologia. Ponadto pani Wiktoria wyjaśniła, w jaki sposób zaburzenia węchu oraz opuszka węchowa są powiązane z psychozami.

Lekcja była adresowana do młodzieży licealnej i została przyjęta przez uczestników z ogromnym entuzjazmem, o czym świadczy bardzo ciekawa i inspirująca dyskusja. W lekcji uczestniczyło około 100 osób, dodatkowo lekcja została nagrana i zostanie udostępniona na kanale Nencki EduTube.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN