Konkursu Plastyczny Tygodnia Mózgu „Mózg i jego supermoce”

W związku z obchodami światowego Tygodnia Mózgu 11-17 marca 2024 r., Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Nenckiego ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego pt.: „Mózg i jego supermoce”.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół w trzech kategoriach wiekowych: – Szkoła podstawowa, klasa I-IV

– Szkoła podstawowa, klasa V-VIII

– Szkoła ponadpodstawowa.

Termin nadsyłania prac to 20 kwietnia 2024r.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do 20 maja 2024. Organizator przyzna nagrodę główną oraz dwie wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Szczegóły dotyczące konkursu i regulamin:

Konkurs realizowany w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022; kwota dofinansowania  81 500 PLN; całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.