Wspomnienie o profesorze Leszku Kuźnickim

Zapraszamy do lektury publikacji napisanej przez prof. Macieja Nałęcza, przewodniczącego Rady Fundacji Marcelego Nenckiego:

https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2931 (pdf do pobrania)

Profesor Leszek Kuźnicki, członek Rady Fundatorów Fundacji Nenckiego, zmarł 3 lutego 2023 r. w Warszawie w wieku 94 lat. Był wybitnym uczonym i wychowawcą wielu pokoleń przyrodników w Polsce, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i prezesem tej instytucji w latach 1993–1998. Profesor Kuźnicki był także znakomitym organizatorem i popularyzatorem nauki, a jego działalność odcisnęła piętno na rozwoju całej nauki w Polsce w końcu ubiegłego wieku, a zwłaszcza w dobie przemian polityczno-społecznych po upadku komunizmu. W artykule przedstawiono nie tylko ogólne cechy profesora Leszka Kuźnickiego. Autor skupia się na osobistych wspomnieniach z kontaktów z profesorem, a także opisuje jego udział w tworzeniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN w Warszawie, jako na przykładzie niespożytej energii, szybkości decyzji i entuzjazmu w działaniu, z których profesor był słynny.

Wernisaż wystawy ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”

W dniu 20 lipca br. o godzinie 19:00 w Galerii BWA w Rzeszowie odbył się wernisaż pierwszej wystawy projektu Art & Science „Sztuka Apoptozy – Art of Apoptosis”.

Głównymi współorganizatorami projektów Art & Science są od 5 lat są Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Artyści, blisko 70, zaproszeni do projektu Art & Science „Sztuka Apoptozy – Art of Apoptosis”, przygotowali prace odnoszące się do tematyki apoptozy, które są punktem wyjścia do rozważań nad tymczasowością życia. W grudniu br. planowana jest wystawa w Instytucie Nenckiego PAN.

Więcej informacji pod linkami:

https://radio.rzeszow.pl/29712/art-and-science-5-w-bwa-w-rzeszowie/

https://rzeszow.tvp.pl/71472232/w-rzeszowskim-bwa-mozna-ogladac-prace-prawie-100-artystow

„Mózg, mikroskop i meduza” – lekcja w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

Miło nam poinformować, że 16 czerwca 2023 roku dr Marzena Stefaniuk, która współpracuje z Fundacją Marcelego Nenckiego, prezentowała lekcję wykładową na konferencji „Ochota na Naukę 2023” zatytułowaną „Mózg, mikroskop i meduza”. Z wielką pasją opowiedziała o tym, w jaki sposób meduza i nieudany eksperyment naukowy doprowadziły do jednego z największych odkryć współczesnej biologii, Nagrody Nobla i myszy ze świecącymi neuronami. Wydarzenie było adresowane do dzieci i młodzieży i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN

Wizyta młodzieży z obozu naukowego Adamed SmartUP w laboratoriach Instytutu Nenckiego

27 lipca 2023 r. Fundacja Nenckiego koordynowała warsztaty dla zdolnej młodzieży, uczestników obozu letniego Adamed SmartUP. Zajęcia odbywały się w kilku laboratoriach Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN i spotkały się z ogromnym entuzjazmem ze strony uczestników.

W Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, kierowanej przez dr Jędrzeja Szymańskiego, uczestnicy zapoznali się z dostępnymi technikami mikroskopii, przy pomocy których można obserwować komórki oraz struktury wewnątrz komórkowe. Przedstawiono techniki wykorzystywane do analizy na poziomie tkanki oraz do prowadzenia pomiarów w żywych komórkach. Zajęcia prowadzili Natalia Nowak i Artur Wolny.

W Pracowni Cytometrii kierowanej przez dr hab. Katarzynę Piwocką, zajęcia dotyczyły zastosowania metod cytometrycznych w badaniach podstawowych, translacyjnych oraz medycynie. Jakub Janiec opowiedział o tym, jak działa cytometr, co i w jaki sposób nim mierzymy, czym się różni klasyczna cytometria przepływowa od cytometrii pełnego spektrum, przedstawił uczestnikom różne typy analiz oraz przykłady wykorzystania cytometrii w badaniach podstawowych i translacyjnych.

Z kolei w Pracowni Neurofizjologii Umysłu kierowanej przez dr Jana Kamińskiego, zapoznano uczestników z prowadzeniem badań aktywności pojedynczych neuronów u ludzi, prezentując stosowane procedury komputerowe oraz to jak identyfikuje się neurony odpowiadające selektywnie na wybrane koncepty / zdjęcia. Na podstawie przykładowych wyników takich badań dr Jan Kamiński i dr Mikołaj Magnuski, pokazali uczestnikom, jak upewniamy się, że zarejestrowana aktywność pochodzi z jednej komórki nerwowej oraz jak śledząc aktywność pojedynczych neuronów możemy „zgadywać” jaki obraz badany przechowuje w pamięci.

Wszystkim prowadzącym bardzo dziękujemy w imieniu uczestników obozu i Fundacji Nenckiego za przygotowanie bardzo interesujących zajęć, entuzjazm i chęć dzielenia się wiedzą o nowoczesnych technikach stosowanych w biologii i medycynie. Wszyscy uczestnicy byli pod wielkim wrażeniem i uznali te 3-godzinne warsztaty za istotny punkt w programie obozu.