Wykład dr hab. Doroty Włogi pt.: „Rzęski w zdrowiu i chorobie”

29 maja 2019 r. o godz. 16.00 Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu Wykłady Fundacji. Uczniowie warszawskich liceów z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji pt. „Rzęska w zdrowiu i chorobie” wygłoszonej przez dr hab. Dorotę Włogę z Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Instytutu Nenckiego PAN. W wykładzie uczestniczyli również członkowie POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSKINEZY RZĘSEK. Na koniec wykładu odbyła się loteria, w której nagrodą jest wizyta w laboratorium. 15 zwycięzców odwiedzi PRACOWNIĘ OBRAZOWANIA MÓZGU, PRACOWNIĘ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ lub PRACOWNIĘ OBRAZOWANIA STRUKTURY I FUNKCJI TKANKOWYCH.

ZAPRASZAMY NA WYKŁADY FUNDACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WE WRZEŚNIU CYKLEM SPOTKAŃ Z ZAKRESU NEUROBIOLOGII.

 

20190529_160830-1