Wykład dr hab. Doroty Włogi pt.: „Rzęski w zdrowiu i chorobie”

29 maja 2019 r. o godz. 16.00 Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu Wykłady Fundacji. Uczniowie warszawskich liceów z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji pt. „Rzęska w zdrowiu i chorobie” wygłoszonej przez dr hab. Dorotę Włogę z Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Instytutu Nenckiego PAN. W wykładzie uczestniczyli również członkowie POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSKINEZY RZĘSEK. Na koniec wykładu odbyła się loteria, w której nagrodą jest wizyta w laboratorium. 15 zwycięzców odwiedzi PRACOWNIĘ OBRAZOWANIA MÓZGU, PRACOWNIĘ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ lub PRACOWNIĘ OBRAZOWANIA STRUKTURY I FUNKCJI TKANKOWYCH.

ZAPRASZAMY NA WYKŁADY FUNDACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WE WRZEŚNIU CYKLEM SPOTKAŃ Z ZAKRESU NEUROBIOLOGII.

 

20190529_160830-1

Program “Pozarządownik Szkolny”

Miło nam poinformować, że Fundacja im. Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych została zaproszona do Programu “Pozarządownik Szkolny” skierowanego do warszawskich szkół ponadpodstawowych. Organizatorami Programu są Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej a jego celem jest wspieranie placówek edukacyjnych. Program jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawę. W ramach tej aktywności nawiązaliśmy współpracę z XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Na jednym ze spotkań dr Adam Krzystyniak prowadził fascynujący dialog z uczniami szkoły na temat neurobiologii i wielkich odkryć naukowych.

PART_1559048662411 PART_1559048663345

WIZYTA W LABORATORIUM – WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Z KLAS LICEALNYCH OBJĘTYCH PATRONATEM FUNDACJI

22 maja w Instytucie Nenckiego odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. WIZYTA W LABORATORIUM dla młodzieży z CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie. W zajęciach uczestniczyła młodzież z klas o rozszerzonym poziomie nauczania biologii, objętych przez Fundację patronatem, w celu promowania wiedzy w tej dziedzinie. Licealiści zapoznali się z tematyką badań i uczestniczyli w zajęciach w sześciu Pracowniach Instytutu.

  • Pracownia Białek Wiążących Wapń (prof. Anna Filipek) „Mikroskopijna fabryka białek oraz wykrywanie białek w tkankach i komórkach” . Zajęcia prowadziły prof. Wiesława Leśniak, dr Ewelina Jurewicz, Barbara Sobiak i mgr. Paulina Sobolewska
  • Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych (prof. Adam Szewczyk) Rejestracje aktywności pojedynczych białek kanałów jonowych z izolowanych mitochondriów komórek ssaczych. Zajęcia prowadził dr hab. Piotr Koprowski
  • Pracownia Metabolizmu Komórki (prof. Krzysztof Zabłocki) Bioenergetyka mitochondriów i homeostaza wapniowa. Zajęcia prowadziły dr Dorota Dymkowska, mgr. Oksana Makoveychuk i mgr.Justyna Róg.
  • Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek (dr hab. Dorota Włoga) Orzęsek Tetrahymena thermophila organizm modelowy badania białek rzęskowych. Zajęcia prowadziły mgr. inż. Martyny Poprzeczko i mgr. Marty Bickiej.
  • Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej (prof. Katarzyna Kwiatkowska) Wpływ lipopolisacharydu (LPS) na poziom białek receptorowych w makrofagach – detekcja białek metodą Western blot. Zajęcia prowadziły dr Aneta Hromada-Judycka i dr Anna Ciesielska.
  • Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych (prof. Jerzy Duszyński) Badanie stresu oksydacyjnego w komórkach (fibroblasty lub neuroblastoma). Zajęcia prowadziły dr hab. Joanna Szczepanowska, dr Dominika Malińska, mgr Karolina Drabik i mgr Małgorzata Partyka

Bardzo dziękujemy kierownikom Pracowni za wyrażenie zgody na wizytę i umożliwienie przeprowadzenia zajęć oraz wszystkim osobom prowadzącym zajęcia za opiekę, zaangażowanie i poświęcony czas.

20190522_094312 20190522_094344 20190522_094529 20190522_094541 20190522_094732 20190522_094738 20190522_095026 20190522_095128 20190522_095306 20190522_095357 20190522_095536 20190522_095549

Wykłady Fundacji Nenckiego

Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny wykład Fundacji Marcelego Nenckiego z cyklu wykładów dla młodzieży.

 

Dorota Włoga plakat