Wykłady Fundacji Nenckiego: „Ewolucja układu nerwowego”

19 października 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

Wykład Dr. Pawła Boguszewskiego „ Ewolucja układu nerwowego”

Ludzki mózg, najbardziej skomplikowany układ jaki znamy, tworzy naszą świadomość, przetwarza informacje, rodzi myśli i przeżywa emocje. Mózg to my. Ale jak wszystko w świecie biologicznym, jest on produktem ewolucji – ślepego procesu, który nie ma innego celu ponad zwiększenie szans na przeżycie gatunku. Wykład opowie o tym, jak ewoluował układ nerwowy w świecie zwierząt oraz czy nasz ludzki mózg jest rzeczywiście czymś zupełnie wyjątkowym, co mamy wspólnego ze zwierzętami i jakie są tego konsekwencje dla ludzi.

(Dr Paweł Boguszewski jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniem emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Marcelego Nenckiego 2016

17 października 2016 r. godz. 15:30 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Nagroda im. M. Nenckiego zostanie wręczona prof. Angelo Azzi’emu z Tufts University, Human Nutrition Research Center of Aging, Boston, USA . Laureat nagrody wygłosi wykład pt. „Molecular mechanism of vitamin E: some light at the end of the antioxidant tunnel”. Prof. A. Azzi jest siódmym laureatem Nagrody Nenckiego, ustanowionej przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w celu uhonorowania wybitnych uczonych, którzy są równocześnie szczególnymi przyjaciółmi Instytutu.