Wykłady Fundacji Nenckiego: „Dlaczego potrzebujemy zwierząt zmienionych genetycznie (GMO)?”

28 kwietnia 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Witolda Konopki pt.: „Dlaczego potrzebujemy zwierząt zmienionych genetycznie (GMO)?”

Wykład będzie dotyczył zastosowania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w badaniach naukowych. Dowiemy się, co to znaczy GMO i w jaki sposob możemy modyfikować genom komórki. Przedstawione zostaną metody, które pozwalają badać jak uczy się mysz i czy można porównać mysz do człowieka. Ponadto dowiemy się, jak zmienia się zdolność zapamiętywania, gdy zmienimy jeden gen w mózgu i co z tego może jeszcze wynikać.

(Dr Witold Konopka jest kierownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania dotyczące roli niskocząsteczkowych RNA w procesach kognitywnych oraz regulacji metabolicznej)