Yearly Archives: 2015

12 stycznia 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Katarzyny Jednoróg pt.: „Neurobiologia dysleksji”

Czytanie to podstawowy sposób docierania do wiedzy, niezależnie od tego, czy nabywamy ją za pomocą książek, szkolnej tablicy, czy Internetu. Jednakże w niektórych przypadkach u typowo rozwijających się dzieci bez wyraźnej zewnętrznej przyczyny (np. zdrowotnej, zaniedbania edukacyjnego czy obniżonego ilorazu inteligencji) pojawiają się poważne trudności w opanowaniu umiejętności czytania, nazywane dysleksją rozwojową. Słuchacze zapoznają się z zaburzeniami poznawczymi, które mogą powodować dysleksję oraz ich mózgowymi mechanizmami.

(Dr Katarzyna Jednoróg jest adiunktem w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania nad typowym i nietypowym rozwojem umiejętności czytania u dzieci z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.)

Posted in Aktualności

3 listopada 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Pawła Boguszewskiego pt.: „Neuroprzekaźniki i ich receptory”

Mózg jest najbardziej skomplikowaną strukturą, jaką znamy we wszechświecie. Neurony, których mamy ponad 86 miliardów, tworząc naszą świadomość, wykorzystują zarówno impulsy elektryczne jak i sygnały chemiczne. Wykład będzie dotyczył układów neurotransmisyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka i roli tych układów w regulacji zachowania. Zaprezentowana wiedza pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie układu nerwowego, mechanizmy chorób psychicznych oraz działania substancji psychoaktywnych i uzależniających.

(Dr Paweł Boguszewski jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Zajmuje się badaniem emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

Posted in Aktualności

Wszystkie_generacje_6IMAG2168W dniu 22 sierpnia 2015 r. Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Nenckiego zorganizowały warsztaty wakacyjne „Lato w laboratorium biologa”. Naukowcy i doktoranci Instytutu Nenckiego zaprosili dzieci i młodzież do udziału w przygodzie z naukami przyrodniczymi. Nasi goście mieli możliwość nie tylko obejrzeć, ale i samemu przeprowadzić rozmaite doświadczenia. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i były również dobrą zabawą. Odwiedziło nas ok. 200 osób, wiele z nich (przede wszystkim dzieci) proponowało organizację kolejnych takich spotkań, nie tylko w trakcie letnich wakacji.

W organizacji spotkania i jego realizacji uczestniczyli jako wolontariusze pracownicy, doktoranci i stażyści Instytutu Nenckiego:
Jarosław Walczak z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Anna Kiryk z Pracowni Modeli Zwierzęcych,
Julita Korczyńska z Pracowni Etologii,
Beata Symonowicz z Pracowni Etologii,
Anna Szczuka z Pracowni Etologii,
Aleksandra Wojtala z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Karolina Drabik z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Agnieszka Wesołowska z Pracowni Cytometrii,
Karolina Kucharewicz z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia,
Dominika Pszczółkowska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej,
Wenson Karunakaran z Pracowni Neurobiologii Molekularnej,
Ewa Szczęsna z Pracowni Białek Motorycznych,
Anna Kupryjaniuk z Wydziału Psychologii UW,
Kaja Harton stażystka z Pracowni Cytometrii,
Karolina Wojciechowska stażystka z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych.
Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje wszystkim P.T. Wolontariuszom. Bez Was, drodzy Państwo, nasze spotkanie byłoby niemożliwe.

Fotoreportaż ze spotkania

Składanie trójwymiarowych modeli mózgu

Model_mozgu_7IMAG2149
Model_mozgu_13IMAG2184

Zrób sam „czarodziejski eliksir”

Eliksiry_14IMAG2203  Eliksiry_11IMAG2181  Eliksiry_12IMAG2082

Jak się bada zachowania mrówek?

Mrowki_5IMAG2084 Mrowki_IMAG2091

Jak się bada zachowanie i uczenie się myszy?

Mysz_2IMAG2159 Mysz_15IMAG2160

Badanie pH za pomocą soku z kapusty

Kapusta_9IMAG2119

Konkurs plastyczny

Konkurs_17IMAG2174 Konkurs_16IMAG2151

Posted in Aktualności

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zapraszają na „Lato w laboratorium biologa” w dniu 22 sierpnia 2015 (sobota) w godzinach 11:00 – 15:00. W Sali wystawowej Instytutu Nenckiego, w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 naukowcy z Instytutu Nenckiego proponują dzieciom i młodzieży przygodę z naukami przyrodniczymi. W programie:

• poznaj mózg – składanie trójwymiarowych modeli mózgu,
• obserwacje pod mikroskopem,
• prezentacje filmów przyrodniczych,
• jak powstają iluzje optyczne,
• zrób sam „czarodziejski eliksir”,
• zobacz, jak się bada zachowania mrówek,
• poznaj, jak się bada zachowanie i uczenie się myszy,
• konkurs plastyczny.

Zapraszamy!

Posted in Aktualności

W dniu 23 lipca 2015 r. Fundacja Nenckiego zorganizowała wizytę dla zdolnej młodzieży w pracowniach Instytutu Biologii Doświadczalnej. Młodzież ta brała udział w obozie naukowym zorganizowanym przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP.

Młodzież gościły pracownie Instytutu Nenckiego:

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych (Katarzyna Kolczyńska) – Jak zmienia się morfologia i funkcja komórek tłuszczowych (adipocytów) w zależności od stanu fizjologicznego tkanki tłuszczowej?

Pracownia Bioenergetyki Błon Biologicznych (Joanna Szczepanowska, Jarosław Walczak) – Badania fizjologii mitochondriów w komórce.

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (Tytus Bernaś, Artur Wolny) – Obrazowanie struktur komórkowych przy użyciu konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz przedstawienie architektury komórek/tkanek.

Pracownia Neuropsychologii (Kamila Nowak, Anna Dacewicz) – W jaki sposób badacze starają się poznać ludzki mózg za pomocą różnych zadań i testów oraz metod neuroobrazowania?

Pracownia Psychofizjologii (Hanna B. Cygan) Poznanie metody rejestracji aktywności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Model mózgu.

Pracownia Modeli Zwierzęcych (Natalia Chwin, Bartosz Zglinicki) – Charakteryzowanie linii transgenicznych myszy pod względem kognitywnym (IntelliCage, klatka Skinnera) oraz metabolicznym (klatki metaboliczne).

Pracownia Obrazowania Mózgu (Marek Wypych, Małgorzata Wierzba, Łukasz Bola) – Zapoznanie uczestników z techniką obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Fundacja Nenckiego serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomimo okresu wakacyjnego wzięły udział w prezentacji pracowni.

Posted in Aktualności