Wykłady Fundacji Nenckiego: „Neurobiologia dysleksji”

12 stycznia 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Katarzyny Jednoróg pt.: „Neurobiologia dysleksji”

Czytanie to podstawowy sposób docierania do wiedzy, niezależnie od tego, czy nabywamy ją za pomocą książek, szkolnej tablicy, czy Internetu. Jednakże w niektórych przypadkach u typowo rozwijających się dzieci bez wyraźnej zewnętrznej przyczyny (np. zdrowotnej, zaniedbania edukacyjnego czy obniżonego ilorazu inteligencji) pojawiają się poważne trudności w opanowaniu umiejętności czytania, nazywane dysleksją rozwojową. Słuchacze zapoznają się z zaburzeniami poznawczymi, które mogą powodować dysleksję oraz ich mózgowymi mechanizmami.

(Dr Katarzyna Jednoróg jest adiunktem w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania nad typowym i nietypowym rozwojem umiejętności czytania u dzieci z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Neuroprzekaźniki i ich receptory”

3 listopada 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Pawła Boguszewskiego pt.: „Neuroprzekaźniki i ich receptory”

Mózg jest najbardziej skomplikowaną strukturą, jaką znamy we wszechświecie. Neurony, których mamy ponad 86 miliardów, tworząc naszą świadomość, wykorzystują zarówno impulsy elektryczne jak i sygnały chemiczne. Wykład będzie dotyczył układów neurotransmisyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka i roli tych układów w regulacji zachowania. Zaprezentowana wiedza pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie układu nerwowego, mechanizmy chorób psychicznych oraz działania substancji psychoaktywnych i uzależniających.

(Dr Paweł Boguszewski jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Zajmuje się badaniem emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

„Lato w laboratorium biologa” w Instytucie Nenckiego – jak było?

Wszystkie_generacje_6IMAG2168W dniu 22 sierpnia 2015 r. Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Nenckiego zorganizowały warsztaty wakacyjne „Lato w laboratorium biologa”. Naukowcy i doktoranci Instytutu Nenckiego zaprosili dzieci i młodzież do udziału w przygodzie z naukami przyrodniczymi. Nasi goście mieli możliwość nie tylko obejrzeć, ale i samemu przeprowadzić rozmaite doświadczenia. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i były również dobrą zabawą. Odwiedziło nas ok. 200 osób, wiele z nich (przede wszystkim dzieci) proponowało organizację kolejnych takich spotkań, nie tylko w trakcie letnich wakacji.

W organizacji spotkania i jego realizacji uczestniczyli jako wolontariusze pracownicy, doktoranci i stażyści Instytutu Nenckiego:
Jarosław Walczak z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Anna Kiryk z Pracowni Modeli Zwierzęcych,
Julita Korczyńska z Pracowni Etologii,
Beata Symonowicz z Pracowni Etologii,
Anna Szczuka z Pracowni Etologii,
Aleksandra Wojtala z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Karolina Drabik z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Agnieszka Wesołowska z Pracowni Cytometrii,
Karolina Kucharewicz z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia,
Dominika Pszczółkowska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej,
Wenson Karunakaran z Pracowni Neurobiologii Molekularnej,
Ewa Szczęsna z Pracowni Białek Motorycznych,
Anna Kupryjaniuk z Wydziału Psychologii UW,
Kaja Harton stażystka z Pracowni Cytometrii,
Karolina Wojciechowska stażystka z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych.
Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje wszystkim P.T. Wolontariuszom. Bez Was, drodzy Państwo, nasze spotkanie byłoby niemożliwe.

Fotoreportaż ze spotkania

Składanie trójwymiarowych modeli mózgu

Model_mozgu_7IMAG2149
Model_mozgu_13IMAG2184

Zrób sam „czarodziejski eliksir”

Eliksiry_14IMAG2203  Eliksiry_11IMAG2181  Eliksiry_12IMAG2082

Jak się bada zachowania mrówek?

Mrowki_5IMAG2084 Mrowki_IMAG2091

Jak się bada zachowanie i uczenie się myszy?

Mysz_2IMAG2159 Mysz_15IMAG2160

Badanie pH za pomocą soku z kapusty

Kapusta_9IMAG2119

Konkurs plastyczny

Konkurs_17IMAG2174 Konkurs_16IMAG2151

Fundacja Nenckiego zaprasza na „Lato w laboratorium biologa”

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zapraszają na „Lato w laboratorium biologa” w dniu 22 sierpnia 2015 (sobota) w godzinach 11:00 – 15:00. W Sali wystawowej Instytutu Nenckiego, w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 naukowcy z Instytutu Nenckiego proponują dzieciom i młodzieży przygodę z naukami przyrodniczymi. W programie:

• poznaj mózg – składanie trójwymiarowych modeli mózgu,
• obserwacje pod mikroskopem,
• prezentacje filmów przyrodniczych,
• jak powstają iluzje optyczne,
• zrób sam „czarodziejski eliksir”,
• zobacz, jak się bada zachowania mrówek,
• poznaj, jak się bada zachowanie i uczenie się myszy,
• konkurs plastyczny.

Zapraszamy!

Wizyta zdolnej młodzieży w Instytucie Nenckiego (program Adamed StartUp)

W dniu 23 lipca 2015 r. Fundacja Nenckiego zorganizowała wizytę dla zdolnej młodzieży w pracowniach Instytutu Biologii Doświadczalnej. Młodzież ta brała udział w obozie naukowym zorganizowanym przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP.

Młodzież gościły pracownie Instytutu Nenckiego:

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych (Katarzyna Kolczyńska) – Jak zmienia się morfologia i funkcja komórek tłuszczowych (adipocytów) w zależności od stanu fizjologicznego tkanki tłuszczowej?

Pracownia Bioenergetyki Błon Biologicznych (Joanna Szczepanowska, Jarosław Walczak) – Badania fizjologii mitochondriów w komórce.

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (Tytus Bernaś, Artur Wolny) – Obrazowanie struktur komórkowych przy użyciu konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz przedstawienie architektury komórek/tkanek.

Pracownia Neuropsychologii (Kamila Nowak, Anna Dacewicz) – W jaki sposób badacze starają się poznać ludzki mózg za pomocą różnych zadań i testów oraz metod neuroobrazowania?

Pracownia Psychofizjologii (Hanna B. Cygan) Poznanie metody rejestracji aktywności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Model mózgu.

Pracownia Modeli Zwierzęcych (Natalia Chwin, Bartosz Zglinicki) – Charakteryzowanie linii transgenicznych myszy pod względem kognitywnym (IntelliCage, klatka Skinnera) oraz metabolicznym (klatki metaboliczne).

Pracownia Obrazowania Mózgu (Marek Wypych, Małgorzata Wierzba, Łukasz Bola) – Zapoznanie uczestników z techniką obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Fundacja Nenckiego serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomimo okresu wakacyjnego wzięły udział w prezentacji pracowni.

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Dlaczego potrzebujemy zwierząt zmienionych genetycznie (GMO)?”

28 kwietnia 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Witolda Konopki pt.: „Dlaczego potrzebujemy zwierząt zmienionych genetycznie (GMO)?”

Wykład będzie dotyczył zastosowania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w badaniach naukowych. Dowiemy się, co to znaczy GMO i w jaki sposob możemy modyfikować genom komórki. Przedstawione zostaną metody, które pozwalają badać jak uczy się mysz i czy można porównać mysz do człowieka. Ponadto dowiemy się, jak zmienia się zdolność zapamiętywania, gdy zmienimy jeden gen w mózgu i co z tego może jeszcze wynikać.

(Dr Witold Konopka jest kierownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania dotyczące roli niskocząsteczkowych RNA w procesach kognitywnych oraz regulacji metabolicznej)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Po co nam emocje?”

24 marca 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Krystyny Rymarczyk pt.: „Po co nam emocje?”

Wykład będzie dotyczył mózgowej organizacji procesów emocjonalnych. Dowiemy się jakie struktury mózgu są odpowiedzialne za percepcję emocji strachu, radości czy wstrętu. Odpowiemy na pytanie co to jest zarażenie emocjonalne, czy ruch pomaga nam rozpoznać emocje u innych i co wspólnego z tym mają neurony lustrzane. Wykładowca opowie, w jaki sposób bada się emocje u ludzi, odwołując się do metod obrazowania mózgu i badań klinicznych.

(Dr Krystyna Rymarczyk jest adiunktem w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania dotyczące roli dynamiki w percepcji emocji, z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i elektromiografii mięśni twarzy)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Czy badania na zwierzętach rzeczywiście są już niepotrzebne?”

17 lutego 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr hab. Ewy Kublikpt.: „Czy badania na zwierzętach rzeczywiście są już niepotrzebne?”

W czasie prac Parlamentu nad nową ustawą określającą zasady wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, w mediach pojawiło się wiele głosów przeciwnych prowadzeniu takich badań. Rzeczowa dyskusja na ten temat jest jak najbardziej uprawniona, niestety wiele z argumentów przytaczanych w mediach było nieprawdziwych. Między innymi powtarzano hasło o rzekomej całkowitej nieprzydatności wyników uzyskiwanych z doświadczeń na zwierzętach. Podczas wykładu postaram się rozwiać te wątpliwości podając przykłady badań na zwierzętach (również współczesnych), które doprowadziły do przełomowych odkryć umożliwiających znaczny postęp w medycynie. Przedstawię również nowoczesne techniki, które pozwalają na ograniczanie wykorzystania zwierząt w pewnych typach standardowych testów badawczych, jednak nie są w stanie całkowicie wyeliminować wykorzystania zwierząt w badaniach podstawowych.

(Dr hab. Ewa Kublik jest adiunktem w Pracowni Układu Wzrokowego Instytutu Nenckiego PAN, gdzie zajmuje się badaniem roli połączeń korowo-wzgórzowych w układach zmysłowych zwierząt.
Od wielu lat jest członkinią lokalnych komisji etycznych w Warszawie, oceniających zasadność i poprawność planowanych badań na zwierzętach.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Jak obejść prawo (fizyki) i dostać za to nagrodę (Nobla)”

13 stycznia 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. hab. Pawła Pomorskiego, prof. nadzw. IBD pt.: „Jak obejść prawo (fizyki) i dostać za to nagrodę (Nobla)”

Wykład dotyczy Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za rok 2014. Została ona przyznana za „wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości” trzem uczonym: Ericowi Betzigowi (twórcy mikroskopii stochastycznej PALM), Stefanowi Hellowi (twórcy mikroskopii STED) i Williamowi Moernerowi, który badał własności fluorescencyjne na poziomie pojedynczych cząsteczek. Wykład przybliży słuchaczom pojęcie zdolności rozdzielczej układów optycznych, pozwoli zrozumieć, jakie ograniczenia nakłada ona na obrazowanie mikroskopowe i jak te ograniczenia udało się obejść.

(Dr hab. Paweł Pomorski pracuje w Pracowni Molekularnych Ruchów Komórkowych Instytutu Nenckiego. Bada sygnały wewnątrzkomórkowe regulujące ruchliwość komórek glejowych. Jest jednym z pionierów zastosowania mikroskopii konfokalnej w Polsce.)