Wykłady Fundacji Nenckiego: „Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu”. Co o pamięci i uczeniu się wiedzieć warto.

Najmocniej przepraszamy P.T. Słuchaczy, że wykład nie odbył się z powodu nagłej niedyspozycji wykładowcy.

Zarząd Fundacji

8 kwietnia 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Weroniki Dudy pt.: „Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu”. Co o pamięci i uczeniu się wiedzieć warto.

Wykład będzie dotyczył neuronalnego i neuroanatomicznego podłoża procesów uczenia się i pamięci. Słuchacze dowiedzą się czym jest pamięć, jakie rodzaje pamięci wyróżniamy i jakie struktury mózgu są zaangażowane podczas jej funkcjonowania. Wykładowca opowie, jak bada się pamięć u zwierząt w warunkach laboratoryjnych i jakie z tego płyną korzyści dla ludzi.

(Weronika Duda jest doktorantką w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniem funkcjonalno-anatomicznego podłoża przestrzennej pamięci operacyjnej w modelu szczurzym korzystając z opracowanego w Pracowni Neuropsychologii Testu Zmiany Miejsca.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Strach – jak sprawić by zniknął?”

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Alicji Puścian pt.: „Strach – jak sprawić by zniknął?”

Wykład będzie dotyczył neurobiologicznego podłoża strachu oraz procesów leżących u jego źródła. Dowiemy się, jak uczymy się bać, a także w jaki sposób możemy się pozbyć strachu. Słuchacze zapoznają się również ze strukturami układu nerwowego zaangażowanymi w powstawanie i utrzymywanie się reakcji strachu, a także jego zanikanie i spontaniczne powracanie. Ponadto wykładowca opowie, w jaki sposób strach jest badany przez naukowców i jak badania prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych mogą przyczynić się do leczenia zaburzeń lękowych, w tym fobii.

(Alicja Puścian jest doktorantką w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Nenckiego PAN. Pracuje w projekcie dotyczącym oceny skuteczności tkankowo- i rozwojowo-specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym)

ODWOŁANY WYKŁAD z cyklu Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Przepraszamy, ale jesteśmy zmuszeni odwołać wykład planowany na 18 marca ze względu na niezależne od nas czynniki. Wykład odbędzie się w innym terminie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.