Wykłady Fundacji Nenckiego: „Po co nam nowe neurony w starym mózgu?”

18 listopada 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. hab. Roberta Kuby Filipkowskiego pt.: „Po co nam nowe neurony w starym mózgu?”

Wykład będzie dotyczył zjawiska powstawania, dojrzewania i funkcjonowania nowych neuronów w dojrzałym mózgu, czyli tzw. neurogenezy. Dowiemy się, jakie doświadczenia i obserwacje pomagają nam zrozumieć znaczenie neurogenezy. Słuchacze zapoznają się także ze strukturami mózgu, w których pojawiają się nowe neurony i z funkcjami, jakie pełnią te części mózgu. W szczególności będzie mowa o uczeniu się i pamięci oraz regulacji nastroju.

(Dr hab. Robert Kuba Filipkowski jest kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Behawioralno-Metabolicznego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Mitochondria – generatory energii – wpływają na nasze zdrowie”

28 października 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr hab. Joanny Szczepanowskiej, prof. nadzw. IBD pt.: „Mitochondria – generatory energii – wpływają na nasze zdrowie.”

Wykład dotyczy roli mitochondriów w normie i patologii. Mitochondria są organellami, w których pozyskiwana jest energia, niezbędna dla życia komórki. Nieprawidłowe funkcjonowanie mitochondriów może powodować deficyt energetyczny i w efekcie upośledzać wiele procesów komórkowych. Uważa się, że coraz więcej chorób ma związek z wadliwą pracą tych organelli. W trakcie wykładu słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób prowadzone są badania nad poznaniem mechanizmów powstawania chorób mitochondrialnych i czy takie badania mogą przyczynić się do nowych terapii.

(Prof. Joanna Szczepanowska pracuje w Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych Instytutu Nenckiego PAN. Bada stres mitochondrialny w modelu komórkowym chorób neurodegeneracyjnych i chorób mitochondrialnych.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Czy można naprawić mózg? Plastyczność neuronalna jako podstawowy mechanizm regeneracji funkcji układu nerwowego po uszkodzeniach”

20 maja 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Moniki Liguz-Lęcznar pt.: „Czy można naprawić mózg? Plastyczność neuronalna jako podstawowy mechanizm regeneracji funkcji układu nerwowego po uszkodzeniach.”

Do lat 80-tych ubiegłego stulecia dominował dogmat o niezmienności szlaków nerwowych i braku zdolności dojrzałego mózgu do reorganizacji. Dziś wiemy, że mózg człowieka przez całe życie zachowuje zdolność do przekształcania się pod wpływem zmieniającego się środowiska. Jest to możliwe dzięki plastyczności neuronalnej, która jest powszechną cechą neuronów, występującą na wszystkich piętrach układu nerwowego. Zapewnia ona zdolność do adaptacji, zmienności, samonaprawy, a wreszcie uczenia się i pamięci. W czasie wykładu zostaną omówione różne rodzaje plastyczności oraz podstawowe mechanizmy umożliwiające zachodzenie zmian plastycznych. Szczególnie dokładnie przyjrzymy się plastyczności kompensacyjnej, jako mechanizmowi naprawy układu nerwowego po różnego rodzaju uszkodzeniach. Słuchacze dowiedzą się jak mózg radzi sobie z odbudowywaniem uszkodzonych funkcji i jak możemy te procesy wspomagać poprzez stymulację plastyczności neuronalnej.

(Dr Monika Liguz-Lęcznar jest adiunktem w Pracowni Neuroplastyczności Instytutu Nenckiego PAN, gdzie zajmuje się badaniem zaburzeń plastyczności neuronalnej po udarze niedokrwiennym oraz zmian zachodzących w starzejącym się układzie nerwowym myszy.)

Seminarium „Jak tworzyć hasła do Wikipedii”

logo_samorzadu_doktorantow_ibd8 maja 2014 r. godz. 9:30 (Sala im. J. Konorskiego na II piętrze Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Seminarium Wojciecha Szczęsnego pt.: „Jak tworzyć hasła do Wikipedii”

Rada Samorządu Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Fundacja Nenckiego zapraszają wszystkie osoby zainteresowane nowoczesnymi formami popularyzacji nauki. Wykład będzie złożony z dwóch części: w pierwszej wykładowca skupi się na ogólnych zasadach Wikipedii oraz istotnym problemie praw autorskich przy publikowaniu informacji, natomiast w drugiej omówi techniczną stronę tworzenia i edycji haseł oraz postara się odpowiedzieć na ewentualne pytania.

(Wojciech Szczęsny od 2005 r. prowadzi działalność non-profit, dodając i edytując hasła do Wikipedii oraz przygotowując i udostępniając dokumentację fotograficzną w Wikimedia Commons – otwartym repozytorium multimediów. Zawodowo zajmuje się tworzeniem stron internetowych. Jest członkiem zespołu przygotowującego polską wersję przeglądarki Firefox.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu”. Co o pamięci i uczeniu się wiedzieć warto.

Najmocniej przepraszamy P.T. Słuchaczy, że wykład nie odbył się z powodu nagłej niedyspozycji wykładowcy.

Zarząd Fundacji

8 kwietnia 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Weroniki Dudy pt.: „Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu”. Co o pamięci i uczeniu się wiedzieć warto.

Wykład będzie dotyczył neuronalnego i neuroanatomicznego podłoża procesów uczenia się i pamięci. Słuchacze dowiedzą się czym jest pamięć, jakie rodzaje pamięci wyróżniamy i jakie struktury mózgu są zaangażowane podczas jej funkcjonowania. Wykładowca opowie, jak bada się pamięć u zwierząt w warunkach laboratoryjnych i jakie z tego płyną korzyści dla ludzi.

(Weronika Duda jest doktorantką w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniem funkcjonalno-anatomicznego podłoża przestrzennej pamięci operacyjnej w modelu szczurzym korzystając z opracowanego w Pracowni Neuropsychologii Testu Zmiany Miejsca.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Strach – jak sprawić by zniknął?”

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Alicji Puścian pt.: „Strach – jak sprawić by zniknął?”

Wykład będzie dotyczył neurobiologicznego podłoża strachu oraz procesów leżących u jego źródła. Dowiemy się, jak uczymy się bać, a także w jaki sposób możemy się pozbyć strachu. Słuchacze zapoznają się również ze strukturami układu nerwowego zaangażowanymi w powstawanie i utrzymywanie się reakcji strachu, a także jego zanikanie i spontaniczne powracanie. Ponadto wykładowca opowie, w jaki sposób strach jest badany przez naukowców i jak badania prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych mogą przyczynić się do leczenia zaburzeń lękowych, w tym fobii.

(Alicja Puścian jest doktorantką w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Nenckiego PAN. Pracuje w projekcie dotyczącym oceny skuteczności tkankowo- i rozwojowo-specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym)

ODWOŁANY WYKŁAD z cyklu Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Przepraszamy, ale jesteśmy zmuszeni odwołać wykład planowany na 18 marca ze względu na niezależne od nas czynniki. Wykład odbędzie się w innym terminie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.

Zmiany personalne w Zarządzie Fundacji Nenckiego

Zarząd Fundacji Nenckiego serdecznie dziękuje dr. Arturowi Czuprynowi za cenny wkład i pracę przy organizowaniu działalności Fundacji. Jest nam przykro, że był zmuszony złożyć rezygnację i życzymy mu wszystkiego najlepszego.
Jednocześnie witamy gorąco dr hab. Annę Wasik, która weszła do Zarządu Fundacji. Życzymy jej wielu sukcesów w nowej działalności.

Zarząd Fundacji

ODWOŁANY Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Ze względu na niezależne od nas czynniki jesteśmy zmuszeni odwołać planowany wykład, który odbędzie się w innym czasie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Piotra Majki pt.: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Wykład będzie dotyczył cyfrowych atlasów mózgów zwierząt laboratoryjnych, zagadnienia łączącego w sobie wiele dziedzin – od neuroanatomii, czyli nauki o budowie mózgu, aż po techniki udostępniania danych stosowane w internecie. Słuchacze dowiedzą się, jak można badać budowę mózgu przy użyciu klasycznych technik histologicznych oraz immunohistochemicznych oraz za pomocą nowoczesnych, nieniszczących sposobów obrazowania mózgu. Wykładowca opowie, czym są atlasy mózgów, jak się je tworzy, do czego służą i jak są wykorzystywane podczas pracy neurobiologa. Przedstawi również przykłady atlasów mózgów dostępnych publicznie w internecie.

(Piotr Majka jest doktorantem w Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się metodyką tworzenie oraz udostępniania cyfrowych atlasów mózgu. Jest członkiem Programu Cyfrowych Atlasów Mózgu w ramach International Neuroinformatics Coordinating Facility.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych”

 11 lutego 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Agnieszki Strzeleckiej-Kiliszek pt.: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych

Słuchacze dowiedzą się, jak przebiega proces biomineralizacji (od bakterii po organizm człowieka), dlaczego ważna jest dla nas odpowiednia dieta i czy potrzebne są nam suplementy jonów. W trakcie wykładu zostaną dodatkowo przedstawione aktualne odkrycia w badaniach nad biomateriałami i możliwości ich wykorzystania do odtwarzania ubytków zębów i kości, spowodowanych urazami lub chorobami zaburzającymi mineralizację.

(Dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek pracuje w Pracowni Biochemii Lipidów Instytutu Nenckiego PAN, w której badane są wewnątrzkomórkowa homeostaza wapnia, przekazywanie sygnału wapniowego w komórce i transport jonów wapnia przez błony biologiczne ze szczególnym uwzględnieniem roli aneksyn, rodziny homologicznych białek wiążących jony wapnia i lipidy.)