Nowość w Nencki Art Collection

W dniu 24 stycznia br. Emilia Pitucha, gość specjalny wystawy projektu 5th Art & Science „Art of Apoptosis” / „Sztuka Apoptozy”, która odbywała się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, podarowała pracę zatytułowaną „Punkt odniesienia II” do Nencki Art Collection.

Wystawa i projekt były współorganizowane przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, Instytut Nenckiego oraz Instytut Sztuk Pięknych (Uniwersytet Rzeszowski). Partnerem projektu było Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Kuratorami wystawy byli Mirosław Pawłowski oraz Magdalena Uchman z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawie towarzyszyła prezentacja BIO ART 2, tzn. wystawa prac studentów Instytutu Sztuk Pięknych koordynowana przez Julię Rut oraz Katarzynę Tereszkiewicz. Gośćmi specjalnymi, oprócz Emilii Pituchy, były Joasia Dudek (ASP Warszawa) oraz Monika Polak (ASP Wrocław). Wystawę można było obejrzeć od 4 grudnia 2023 roku do 11 stycznia 2024 roku.

Na zdjęciu (od lewej): Dorota Dymkowska (Prezes Zarządu Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych) oraz Emilia Pitucha.

Wernisaż 4 edycji projektu Art & Science “Sztuka Powstawania życia”

27 czerwca 2022 r. w Sali Wystawowej Instytutu Nenckiego odbył się wernisaż 4 edycji projektu Art&Sci “ Sztuka Powstawania życia”. Wystawa, której kuratorami byli prof. Mirosław Pawłowski, dr hab. Magdalena Uchman prof. UR, i dr Piotr Woroniec Jr., ma międzynarodowy wymiar, gdyż do tej edycji Projektu zaproszono oprócz wybitnych artystów z wielu instytucji artystycznych w Polsce m.in. z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuki ze Szczecina również artystów z Węgier, Szwecji, Korei, USA, Meksyku, Argentyny, Słowacji i Francji. Gośćmi specjalnymi wystawy były dr Aleksandra Owczarek i dr Karolina Zimna-Stelmaszewska z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.
Prace prezentowane na wystawie opublikowano w katalogu, którego autorem jest prof. Mirosław Pawłowski.
Artyści biorący udział w projekcie podarowali swoje prace do Nencki Art Collection.

Magdalena Uchman i Piotr Woroniec Jr. członkami Rady Artystycznej Nencki Art Collection

27 czerwca 2022, podczas wernisażu 4 edycji  projektu Art&Sci  “Sztuka Powstawania życia” dr hab. Magdalenie Uchman i dr Piotrowi Worońcowi Jr. z Kolegium Humanistycznego Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego Hanna Fabczak i Joanna Szczepanowska wręczyły powołania do Rady Artystycznej Nencki Art Collection. Serdeczne Gratulacje.

Nowo powołani członkowie Rady Artystycznej NAC dołączyli do swoich kolegów profesorów Mirosława Pawłowskiego, Antoniego Nikla i Marka Olszyńskiego.

NENCKI ART COLLECTION POWIĘKSZA ZBIORY

Nencki Art Collection, zbiór sztuki współczesnej przy Instytucie Nenckiego PAN,  wzbogaciła się o pracę pt. „REQUIEM” autorstwa dr Piotra Worońca Jr. z  Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Piotr Woroniec Jr. był jednym z uczestników projektu Art & Science „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem” (wrzesień 2017 r, Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach). Prace Nencki Art Collection, którymi opiekuje się Fundacja Nenckiego, są eksponowane w  m.in. bibliotece Instytut Nenckiego PAN. Więcej informacji na stronie http://nenckifoundation.eu/nencki-art-collection/IMG_9108.

Nencki Art Collection powiększyło swoje zbiory

Powołany z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN zbiór biblioteczny pod nazwą: „Nencki Art Collection”, , wzbogacił się w ostatnim czasie o kilka prac, których autorami są artyści plastycy z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do Nencki Art. Collection włączone zostało dzieło z serii „Żyjątka” prof. Marka Olszyńskiego podarowane do kolekcji przez autora. Dodatkowo obraz pt. „26.00.44” dr Kamili Bednarskiej w formie darowizny przekazała Hanna Fabczak. Obie prace powstały po sympozjum/warsztatach „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyły się we wrześniu 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego. Jednocześnie Nencki Art. Collection wzbogacił zbiór grafik autorstwa Kamili Bednarskiej, Katarzyny Tereszkiewicz, Mikołaja Garlaka, Sebastiana Laszczyka, Alicji Skomry, Dominiki Surmacz, Rafała Podsobińskiego, Małgorzaty Jamborskiej, Katarzyny Kozłowskiej. Prace zbioru „Nencki Art Collection” są eksponowane w pomieszczeniach biurowych oraz bibliotece Instytut Nenckiego.

Zyjątka M. Olszynski

 

26.0044 Kamila Bednarska

 

 

Wernisaż wystawy prof. Marka Olszyńskiego

1 kwietnia br. o godz. 17.17 w sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbył się wernisaż wystawy malarstwa prof. Marka Olszyńskiego, prodziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Profesor Marek Olszyński jest jednym z inicjatorów i organizatorów projektów Art and Science realizowanych wspólnie z Instytutem Nenckiego PAN oraz członkiem Rady Artystycznej „Nencki Art Collection”. Ekspozycję prezentowaną na wystawie „Obrazki MO” tworzy około 30 prac, które powstały w latach 1985-2018. W czasie wernisażu zaprezentowano katalog, który podarowano wszystkim uczestnikom tego spotkania. Wystawa jest czynna do 26 kwietnia br. Godzinach pracy Instytutu Nenckiego PAN. Serdecznie zapraszamy.

_DSC4027_2_72

 

_DSC4042_1_72

 

_DSC4056_1_72

Kolekcja sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego „Nencki Art Collection”

 

prof. Szewczyk

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych w styczniu 2018 r. podpisała umowę z Instytutem Nenckiego o administrowanie zbiorem bibliotecznym pn. Kolekcja sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego „Nencki Art Collection”, która została powołana przez prof. Adama Szewczyka z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN. Zadaniem zbioru jest nie tylko spisanie grafik/dzieł będących już w posiadaniu Instytutu Nenckiego, ale także włączenia kilkunastu obrazów, które zostały przekazane Instytutowi przez artystów plastyków po sympozjum/warsztatach „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyły się we wrześniu 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach. „Nencki Art Collection” to także początek zbioru sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego. Jednocześnie prof. Adam Szewczyk przekazał do „Nencki Art Collection” pracę Macieja Wierzbickiego. Prace „Nencki Art Collection” będą wykorzystywane w czasie różnych inicjatyw Art & Science przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.