Wykłady Fundacji Nenckiego: „Przychodzi Dusza do Rozumu”

6 czerwca 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

UWAGA: Wykład jest zachętą do wzięcia udziału w organizowanym przez Fundację Nenckiego konkursie fotografii przyrodniczej. Szczegóły ogłosimy w przeciągu kilku dni na naszej stronie.

Wykład mgr. Łukasza Bożyckiego pt.: „Przychodzi Dusza do Rozumu”

Wykładowca, na podstawie własnych doświadczeń, przedstawi efekt twórczego połączenia dwóch podejść do fotografii – artystycznego oraz naukowego. Pierwsze poszukuje nowych środków wyrazu. Drugie ma na celu wykorzystanie fotografii jako narzędzia, pozwalającego na dokumentację badanych zjawisk naukowych. Podczas przygotowywania swojej rozprawy doktorskiej wykładowca wielokrotnie natrafiał na piękne obrazy, których znikoma liczba trafia do publikacji naukowych, a znaczna ich część pozostaje jedynie wkładem statystycznym. Ale nawet te opublikowane fotografie są praktycznie niedostępne dla społeczeństwa. Dlatego, jak sam mówi, pragnie zmienić ten stan rzeczy.
Podczas wykładu zostaną poruszone takie zagadnienia jak: uważność, inspiracja, determinacja w realizacji marzeń, a wszystko rozpocznie się od fotografii przyrodniczej. Wykładowca opowie, jak wymienione zagadnienia wpływają na fotografię przyrodniczą oraz pracę naukową. Fotograficzna dokumentacja naukowa może posiadać wiele aspektów artystycznych, które są dostępne dla wprawionego w ich wyszukiwaniu oka. O tym, korzystając ze swoich fotografii, opowie wykładowca. Może jego opowieść stanie się inspiracją dla słuchaczy, otwierając nowe możliwości.

(Mgr Łukasz Bożycki jest doktorantem w Pracowni Biochemii Lipidów w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniem procesu fizjologicznej i patologicznej mineralizacji w układzie kostnym człowieka. Pracę naukową łączy skutecznie z działalnością artystyczną, o której można się dowiedzieć więcej na jego stronie. Na działalność artystyczną wykładowca otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku jego realizacji powstanie m.in. wystawa fotografii naukowych oraz album.)

Posted in Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Jak komunikują się komórki nerwowe: magia synaps”

25 kwietnia 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Skup pt.: „Jak komunikują się komórki nerwowe: magia synaps”

Cechą mózgu człowieka i większości innych kręgowców jest jego złożona struktura i różnorodna morfologia komórek nerwowych. Jednak porównawcze badania neuroanatomiczne wskazują, że i u bezkręgowców o pozornie prostej anatomii, jak żebropławy i parzydełkowce, neurony wyposażone są w synapsy elektryczne i chemiczne, które wydzielają neuroprzekaźniki… Te fakty wskazują na centralne znaczenie wyspecjalizowanego złącza międzyneuronalnego w przekazie informacji i kształtowaniu reakcji na bodźce ze środowiska. Ewolucja białek, obsługujących przekaz synaptyczny, sposób łączenia się tych cegiełek maszynerii molekularnej i plastyczność synaps mają swój decydujący udział w tworzeniu różnorodności synaptycznej i leżą u podłoża tak złożonych procesów, jak pamięć i uczenie się.
Wykład opowie o tym, w jaki sposób zachodzi, różny czasowo i czynnościowo, przekaz informacji między neuronami, dlaczego w toku ewolucji rozwinęły się synapsy chemiczne, czy istnieje komunikacja pozasynaptyczna i jaka jest w nich rola niedocenianych graczy pomocniczych, komórek glejowych.

(Prof. Małgorzata Skup prowadzi grupę badawczą w Zakładzie Neurofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniami zdolności mózgu i rdzenia kręgowego do regeneracji i naprawy uszkodzeń na poziomie pojedynczych cząsteczek oraz sieci neuronalnych. Wraz z Zespołem bada możliwości przywracania funkcji ruchowych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

Posted in Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Kiedy w Polsce żyły słonie”

10 stycznia 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna II p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Gwidona Jakubowskiego pt.: „Kiedy w Polsce żyły słonie”

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze zwierzętami, które żyły na terenach Polski podczas plejstocenu – okresu geologicznego obejmującego ostatnie 2 500 000 lat dziejów Ziemi. Okres ten charakteryzował się bardzo zmiennymi warunkami klimatycznymi, ośmiokrotnie na tereny Polski, Europy, Azji i Ameryki Północnej wkraczał lądolód z okolic bieguna północnego. W związku z tym zmieniały się warunki życia, w okresach międzylodowcowych żyły zwierzęta ciepłolubne, a w chłodniejszych zimnolubne. Sztandarowym przykładem zmian fauny byli przedstawiciele słoniowatych – słoń leśny Palaeoloxodon antiquus (największy słoń w dziejach tej grupy zwierząt, dochodzący do 4,5 m wysokości) oraz mamut włochaty Mammuthus primigenius.
Słuchacze będą mieli także okazję dowiedzieć się, jak z biegiem plejstocenu zmieniały się inne gatunki zwierząt, szata roślinna oraz krajobraz.

( Dr Gwidon Jakubowski jest paleontologiem, pracuje w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami mięczaków mioceńskich oraz ssaków plejstoceńskich, a szczególnie mamutów i słoni leśnych. Odkrywca i uczestnik pierwszej polskiej wyprawy paleontologicznej do Mongolii.)

Posted in Aktualności

Fundacja Nenckiego objęła patronatem honorowym VI Międzynarodową Konferencję Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauki”

logopng_Aspects Neuroscience Fundacja Nenckiego objęła patronatem honorowym i gorąco rekomenduje VI Międzynarodową Konferencję Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauki” organizowaną przez członków Studenckiego Koła Naukowego Neurobiologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Projektu „Oblicza Neuronauki”. Konferencja ma na celu integrację czterech podejść do neuronauki: neurobiologiczne, poznawcze, kliniczne i obliczeniowe. Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2016 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Polecamy!

Posted in Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Gen – instrukcja obsługi”

22 listopada 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna II p. [UWAGA! ZMIANA] Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

Wykład Dr Agaty Klejman pt.: „Gen – instrukcja obsługi”

Poznanie struktury DNA oraz mechanizmów dziedziczenia jest jednym z najważniejszych odkryć naukowych ludzkości. Rozwinięcie metod inżynierii genetycznej umożliwiło m.in. wykorzystywanie genetyki w medycynie, a także w rolnictwie czy przemyśle.
W czasie wykładu zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat budowy DNA, dziedziczenia, powstawania uszkodzeń DNA i ich skutków. Przybliżone zostaną również metody i techniki inżynierii genetycznej m.in. tworzenie i zastosowanie wektorów wirusowych oraz organizmów transgenicznych. Omówione zostaną również pokrótce korzyści i zagrożenia związane z GMO.

(Dr Agata Klejman jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w technologiach inżynierii genetycznej, m.in. otrzymywaniu modeli zwierząt transgenicznych oraz wektorów wirusowych.)

Posted in Aktualności