Odszedł profesor Lech Wojtczak

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy,

Profesora Lecha Wojtczaka

wybitnego polskiego biochemika,
wielki autorytet oddany sprawom nauki,
z pasją poświęcającego się pracy badawczej,
członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,
wieloletniego przewodniczącego Rady Fundatorów
i Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych
Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki.

Rada Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji Marcelego Nenckiego

prof. Wojtczak