O Art & Science

Projekty Art & Science, realizowane od 2017 roku, przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Fundację Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych wspólnie z wydziałami sztuki uczelni wyższych, głównie Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego są przestrzenią oddziaływania środowisk kreatywnych w obszarze nauki i sztuki. Od zawsze rejestracja obrazu i jego analiza, była w biologii podstawowym i kluczowym elementem prowadzonych badań naukowych. Wizualność współczesnych nauk biologicznych stanowi naturalną platformę komunikacji między biologami molekularnymi a artystami. Operowanie obrazem, jako narzędziem opisu otaczającego świata w połączeniu z kreatywnością obu środowisk pozwoliły z sukcesem zrealizować cztery edycje projektów Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem” (Mikołajki Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN, 2017), „Sztuka bioróżnorodności” (Boska Dolina k/Rzeszowa, 2018),  „Siła struktur biologicznych” (Przeworsk, 2019) oraz ”Sztuka powstania życia” (2020/2021, on line). Każdej edycji projektu towarzyszyły liczne wystawy, które są artystycznym efektem spotkań naukowców i artystów. Przyciągały one uwagę szerokiej publiczności. Wystawy 4th Art & Science ”Sztuka powstania życia” (2021) mają już międzynarodowy wymiar, gdyż uczestniczyli w nich zaproszeni artyści z innych krajów, głównie współpracownicy Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawy tego projektu odbywały się od maja do grudnia 2021 w galeriach w Polsce, ale też na Słowacji i Węgrzech. Indywidualnie do każdej edycji projektu Art & Science opracowywana jest przez prof. Mirosława Pawłowskiego książka-katalog, w której oprócz wykładów naukowców umieszczone są zdjęcia prac artystów i ich biogramy. Na platformie YouTube opublikowano trzy filmy prezentujące artystów czwartego projektu Art & Science „Sztuka powstania życia”. Pierwsza część przedstawia okoliczności powstania i realizacji projektów Art & Science od roku 2017. W kolejnych dwóch filmach prezentują się artyści uczestniczący w tegorocznym projekcie: https://youtu.be/67AWlpwNTkU, https://youtu.be/kLw2-Yndlf0, https://youtu.be/rxOW5SQCyGg. Projekty ART & SCIENCE  pozwoliły na stworzenie kolekcji sztuki współczesnej przy Instytucie Nenckiego PAN: Nencki Art Collection.

Wystawy towarzyszące projektom ART & SCIENCE

„ Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?“ :

17-30 stycznia 2018 r. Sala wystawowa Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN Warszawa.

28 luty-11 marca 2018 r. Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn.

19 kwietnia-11 maja 2018 r. Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów .

 „Sztuka Bioróżnorodności”:

19 listopada-19 grudnia 2018 r. Sala wystawowa Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, Warszawa

17 stycznia-24 lutego 2019 Galeria Miejskiej ZSP Rzeszów

„Siła Struktur Biologicznych”:

13 grudnia 2019 r. -10 stycznia 2020 r. Galeria Wydziału Artystycznego UMCS Lublin.

13 stycznia 2020 r.- 5 lutego 2021 r. Sala wystawowa Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN Warszawa

7 lutego-7 marca 2020 r. Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

17 maja 2020 r. wernisaż online „Art & Science 3 Siła struktur biologicznych” na profilu fb Galeria R+, Szczecin

”Sztuka powstania życia”:

23 kwietnia –23 maja 2021 r. — Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

4 – 30 czerwca 2021 r. — Jarosław, 2 wystawy w:

— U Attavantich — Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

— Galeria Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

17 – 31 sierpnia 2021 r. — Hrubá Bašta Gallery, Bardejov, Słowacja

4 – 26 września  2021 r. — Muzeum Herman Ottó —Galeria w Miskolcu, Węgry

27 czerwca- 30 sierpnia 2022 r. —Galeria Nencki Art Collection Instytutu Nenckiego PAN Warszawa

“Art and Life“ 8 -26 września 2021, Gasny pod Paryżem, Francja:

Art and Life to katalog towarzyszący międzynarodowej  wystawie (8 -26 września 2021 r.) którą organizowała Pani Elżbieta Wierzbicka właścicielka Galerii Sztuki Wela w malowniczej miejscowości Gasny pod Paryżem. Na wystawie prezentowano prace powstałe podczas projektu Art & Science 4 „Sztuka powstania życia”. Wg organizatorki prace powstałe podczas Projektu prezentowały próbę odpowiedzi na pytania: Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? , które równocześnie były tytułem jednego z najważniejszych obrazów Paula Gauguina , który był główną inspiracją dla zaproszonych artystów z Europy, Azji i Ameryki.