„Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” – wykład Fundacji, środa 24.04.2024 godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Fundacji Nenckiego, który odbędzie się w środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz na platformie zoom pod linkiem https://zoom.us/j/91240324244 .

Wykład pt.: „Schizofrenia jako zaburzenie istotności – podłoże neuronalne, mechanizm poznawczy, objawy psychopatologiczne” przedstawi dr Joachim Kowalski z Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii PAN.

Streszczenie:

W jaki sposób nieprawidłowości w funkcjonowaniu neuronów prążkowia mogą doprowadzić do przeświadczenia o tym, że ktoś nas śledzi i chce nas zabić? Schizofrenia określana jest jako jedna z najcięższych chorób psychicznych i tego rodzaju przekonania, nazywane urojeniami, są częstym doświadczeniem osób, które przeżywają epizody psychotyczne. Wykład rozpocznie się przedstawieniem charakterystyki schizofrenii i doświadczenia psychozy. W tej części omówione zostaną popularne mity dotyczące schizofrenii, które mogą przyczyniać się do dyskryminacji osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego. Następnie, omówiona zostanie koncepcja łącząca objawy psychozy z nieprawidłowym metabolizmem dopaminy, szczególnie w układzie podkorowym. Następnie, omówione zostaną wyniki badań behawioralnych oraz fMRI, które łączą funkcjonowanie mózgu z mechanizmem poznawczym zaburzonej istotności (ang. aberrant salience). Następnie, wyjaśnione zostanie jak zaburzona istotność może prowadzić do i nasilać objawy epizodów psychotycznych.

dr Joachim Kowalski od 2020r. pracuje jako adiunkt w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii PAN. Realizuje obecnie dwa projekty badawcze. Pierwszy dotyczy poznawczych i metapoznawczych mechanizmów halucynacji u osób chorujących na schizofrenię, a drugi skuteczności i neuronalnych mechanizmów psychoterapii prokrastynacji. Przed objęciem stanowiska w Pracowni, dr Kowalski pracował w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, bródnowskim Stowarzyszeniu Pomost, odbył wiele staży klinicznych oraz obronił doktorat na Wydziale Psychologii UW. Uczęszczał na szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Serdecznie zapraszamy!