„Mózg na fali” – lekcja w ramach projektu Fundacji Nenckiego „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok”

Miło nam poinformować, że 20 marca 2024 roku Klaudia Krystecka doktorantka w pracowni Neurofizjologii Umysłu Instytutu Biologii Doświadczalnej, PAN, prezentowała lekcję wykładową w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 

Pani Klaudia zajmuje się badaniem różnic indywidualnych w subiektywnym przeżywaniu czasu za pomocą wskaźników elektrofizjologicznych (EEG). W czasie lekcji opowiedziała o tym, jak tym jak mózg przetwarza informacje oraz jak to badamy za pomocą różnych technik obrazowania mózgu. Przedstawiła szczegóły dotyczące badań elektrofizjologicznych, ich wady i zalety. Ponadto nawiązała do wykorzystywania tego typu metod zarówno w badaniach klinicznych, jak i eksperymentalnych. Na koniec opowiedziała o różnych ciekawych badania eksperymentalnych z udziałem elekftrofizjologii nawiązyując do tego, jakie perspektywy może dac jej wykorzystanie w przyszłości. 

Lekcja była adresowana do młodzieży z klasy maturalnej o profilu biologiczno-chemicznym i została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników o czym może świadczyć interesująca dyskusja kończąca spotkanie.

Lekcja została przygotowana w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN