„Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)” – lekcja dla uczniów szkół średnich

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich na lekcję zatytułowaną:

„ Homeostaza wapnia w Dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD). „

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a jest jednym z najczęstszych zaburzeń nerwowo-mięśniowych. To choroba genetyczna spowodowana całkowitym brakiem dystrofiny na skutek mutacji w genie kodującym to białko. Brak tego białka objawia się nieodwracalnym zanikiem mięśni oraz nieustająca próbą regeneracji ich. Chroniczne uszkodzenia włókien mięśniowych zwiększają ilość uwalnianych nukleotydów (tj. ATP) do przestrzeni międzykomórkowej zaburzając tym samym gospodarkę wapniową w komórkach mięśniowych. Jak się okazało, zmiany te są widoczne już na bardzo wczesnym etapie tworzenia mięśnia, bo już w mioblastach. Używając różnych technik i narzędzi laboratoryjnych „zapytałam”, jak sobie komórki radzą z tym patofizjologicznym środowiskiem w mięśniu? I to właśnie będzie tematem przewodnim lekcji.

MIEJSCE: Sala Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

DATA: 22 kwietnia 2024 roku, godzina 12:00

Ilość miejsc: 4 klasy /  120 osób 

Lekcję poprowadzi Justyna Róg z pracowni Metabolizmu Komórki, która zajmuje się badaniami nad gospodarką wapniową w komórkach mięśniowych w modelu zwierzęcym Dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Szczególną uwagę w swoich badaniach skupia nad udziałem oraz rolą wybranych receptorów purynergicznych w proliferacji mioblastów oraz różnicowaniu mięśni.

Justyna, poza pracą naukową, jest również zaangażowana w popularyzację nauki oraz działania na rzecz Fundacji Nenckiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl (obowiązuje rezerwacja miejsc).

Lekcja odbywa się w ramach projektu „TYDZIEŃ MÓZGU PRZEZ CAŁY ROK”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.