Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich na lekcję zatytułowaną: „HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich na lekcję zatytułowaną: „HFO – Droga łącząca nabłonek nosa z psychozami”. Lekcja odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN, a poprowadzi ją mgr Wiktora Podolecka.

Liczba miejsc: 4 klasy /  120 osób        

Obowiązuje rezerwacja miejsc – osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl

Temat lekcji:

Wysokoczęstotliwościowe oscylacje (130-180Hz; HFO) powiązane są z zaburzeniami psychotycznymi oraz substancjami psychoaktywnymi. Ich generatorem w mózgu jest najprawdopodobniej opuszka węchowa. Jednymi z pierwszych symptomów wielu zaburzeń, między innymi schizofrenii, mogą być zaburzenia węchu. W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zaburzenia węchu oraz opuszka węchowa są powiązane z psychozami i jaką rolę w tym wszystkim pełni nabłonek nosa. Dodatkowo zostaną wprowadzeni w tematykę elektrofizjologii, jak również dowiedzą się, co to jest i na daje histologia.

Wiktoria Podolecka, doktorantka z pracowni Neuroinformatyki, która zajmuje się badaniami nad falami wysokoczęstotliwościowymi w opuszce węchowej oraz ich powiązaniem z nabłonkiem nosa. Jej główne obszary zainteresowań dotyczą zastosowania elektrofizjologii oraz histologii w badaniach. Wiktoria, poza pracą naukową, jest również zaangażowana w popularyzację nauki oraz pracę w samorządzie doktorantów Instytutu Nenckiego.

Lekcja odbywa się w ramach projektu „TYDZIEŃ MÓZGU PRZEZ CAŁY ROK”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN oraz przez Instytut Nenckiego i FENS.