Tydzień Mózgu 2024 w Instytucie Nenckiego: „Z laboratorium do łóżka chorego”, 11-16 marca 2024.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że już w dniach 11-16 marca Fundacja Nenckiego oraz Instytut Nenckiego, zapraszają na Tydzień Mózgu 2024.

Temat przewodni wykładów tegorocznego Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego to „Z laboratorium do łóżka pacjenta”.

W programie, od poniedziałku do piątku o godzenie 17.30 wykłady wybitnych polskich naukowców, a w sobotę pokazy i warsztaty dla najmłodszych i nie tylko.

Na wykłady zapraszamy na żywo do sali konferencyjnej Instytutu Nenckiego oraz online.

W najbliższych dniach będziemy przedstawiać tematykę poszczególnych wykładów, już teraz zapraszamy do zapoznania się z plakatem i udostępniania informacji o naszym wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Tydzień Mózgu 2023 finansowany jest  w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania  81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN.

„Śladami mózgowego podłoża dysleksji i dysortografii” – wykład Fundacji 28.02.2024 godz. 16.00

W środę 28 lutego 2024 r. o godz. 16:00, w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3 w Warszawie dr Agnieszka Dębska (Instytut Nenckiego) przedstawi Wykład Fundacji Nenckiego pt:

„Śladami mózgowego podłoża dysleksji i dysortografii”

Serdecznie zapraszamy!

Tamatyka wykładu:

Jak zmienia się nasz mózg kiedy uczymy się czytać i pisać? Czy rozwój mózgu dzieci, które mają problemy z czytaniem i pisaniem różni się od rozwoju mózgu typowo czytających dzieci? Naukowcy od lat próbują odpowiedzieć na te pytania używając różnorodnych technik neuroobrazowania. W czasie wykładu streszczę badania naszego zespołu, który od 10 lat bada dzieci  w wieku szkolnym od momentu kiedy zaczynają uczyć się czytać do momentu kiedy możliwa jest diagnoza dysleksji i dysortografii. Przybliżę charakterystykę badań podłużnych, badań z udziałem dzieci i badań z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Opowiem też o diagnozie dysleksji i dysortografii a także o tym dlaczego problemy z nauką czytania nie u wszystkich wynikają z tych samych przyczyn. 

Dr Agnieszka Dębska jest absolwentką filozofii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2016 roku pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniem typowego rozwoju czytania i pisania a także nietypowego rozwoju tych zdolności w postaci dysleksji i dysortografii w ramach grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Interesuje się mózgowym podłożem przetwarzania języka. W swoich badaniach używa funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.  Współpracuje z naukowcami z Austrii, USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Jest laureatką Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Edukacji i Nauki. 

Nowość w Nencki Art Collection

W dniu 24 stycznia br. Emilia Pitucha, gość specjalny wystawy projektu 5th Art & Science „Art of Apoptosis” / „Sztuka Apoptozy”, która odbywała się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, podarowała pracę zatytułowaną „Punkt odniesienia II” do Nencki Art Collection.

Wystawa i projekt były współorganizowane przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, Instytut Nenckiego oraz Instytut Sztuk Pięknych (Uniwersytet Rzeszowski). Partnerem projektu było Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Kuratorami wystawy byli Mirosław Pawłowski oraz Magdalena Uchman z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawie towarzyszyła prezentacja BIO ART 2, tzn. wystawa prac studentów Instytutu Sztuk Pięknych koordynowana przez Julię Rut oraz Katarzynę Tereszkiewicz. Gośćmi specjalnymi, oprócz Emilii Pituchy, były Joasia Dudek (ASP Warszawa) oraz Monika Polak (ASP Wrocław). Wystawę można było obejrzeć od 4 grudnia 2023 roku do 11 stycznia 2024 roku.

Na zdjęciu (od lewej): Dorota Dymkowska (Prezes Zarządu Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych) oraz Emilia Pitucha.

Rocznica śmierci Profesora Leszka Kuźnickiego

Trzeciego lutego minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Leszka Kuźnickiego, wybitnego polskiego protozoologa i biologa komórki. Był on członkiem Rady Fundatorów Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz wieloletnim wiceprzewodniczącym Rady Fundacji. Przez siedemdziesiąt lat związany zawodowo z Instytutem Nenckiego PAN.

Profesor Kuźnicki był wybitnym uczonym i wychowawcą wielu pokoleń przyrodników w Polsce. Zajmował się biologią komórki, protozoologią i ewolucjonizmem oraz filozofią nauki i historią biologii. Był autorem i współautorem książek z zakresu ewolucjonizmu, historii i filozofii nauki, prognostyki i organizacji nauki. Będąc pasjonatem nauki, był również znakomitym popularyzatorem.

Profesor Leszek Kuźnicki był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, pełniąc między innymi funkcję prezesa w latach 1993–1998. Przewodniczył wielu komitetom Akademii, w tym Komitetowi Cytobiologii PAN, Komitetowi Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Komitetowi Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Komitetowi „Polska w Zjednoczonej Europie”. W latach 1997-2005 był Przewodniczącym Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną został uhonorowany licznymi nagrodami i wysokimi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Na zdjęciu Rada Fundatorów Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych w dniu jej inauguracji. Pierwszy rząd od prawej Maciej Nałęcz,  Lech Wojtczak (przewodniczący Rady Fundatorów i Rady Fundacji),  Leszek Kuźnicki ( z-ca przewodniczącego Rady Fundatorów i Rady Fundacji ). Drugi rząd od lewej Jacek Kuźnicki, Jerzy Duszyński, Małgorzata Kossut, Leszek Kaczmarek.