Nowość w Nencki Art Collection

W dniu 24 stycznia br. Emilia Pitucha, gość specjalny wystawy projektu 5th Art & Science „Art of Apoptosis” / „Sztuka Apoptozy”, która odbywała się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, podarowała pracę zatytułowaną „Punkt odniesienia II” do Nencki Art Collection.

Wystawa i projekt były współorganizowane przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, Instytut Nenckiego oraz Instytut Sztuk Pięknych (Uniwersytet Rzeszowski). Partnerem projektu było Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Kuratorami wystawy byli Mirosław Pawłowski oraz Magdalena Uchman z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawie towarzyszyła prezentacja BIO ART 2, tzn. wystawa prac studentów Instytutu Sztuk Pięknych koordynowana przez Julię Rut oraz Katarzynę Tereszkiewicz. Gośćmi specjalnymi, oprócz Emilii Pituchy, były Joasia Dudek (ASP Warszawa) oraz Monika Polak (ASP Wrocław). Wystawę można było obejrzeć od 4 grudnia 2023 roku do 11 stycznia 2024 roku.

Na zdjęciu (od lewej): Dorota Dymkowska (Prezes Zarządu Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych) oraz Emilia Pitucha.