„Terapia zaburzeń potraumatycznych – czy warto słuchać naukowców?” –  wykład prof. Agnieszki Popiel na Tygodniu Mózgu. 16.03.2023 godz. 17.00

Już w czwartek 16 marca 2023 o godz. 17.00 prof. Agnieszka Popiel wygłosi kolejny wykład z okazji Tygodnia Mózgu 2023 w Instytucie Nenckiego

Wykład odbędzie się na żywo w auli Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego przy ul. Pasteura 3 w Warszawie, oraz online za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem https://zoom.us/j/98708093556

„Terapia zaburzeń potraumatycznych – czy warto słuchać naukowców?”

Pourazowe zaburzenie stresowe (PTSD) efekt konfrontacji ze stresorem traumatycznym pojawia się u  ponad 50% osób, których doświadczeniem był gwałt lub wojna, a około 10% ofiar wypadków komunikacyjnych. PTSD negatywnie wpływa na jakość życia, łączy się z cierpieniem osoby i często całej rodziny i kosztami (zwolnień lekarskich, absencji w pracy, niewykorzystania własnej kreatywności i potencjału). Każda z tych konsekwencji jest wystarczającą przesłanką do zintensyfikowania badań nad skutecznymi metodami leczenia i profilaktyki PTSD. Podczas wykładu przybliżymy jak prowadzi się badania nad skutecznością psychoterapii, na jakie pytania mamy odpowiedź, a które wciąż stanowią zagadkę. Które z metod psychoterapii zostały dobrze zbadane, a które wcale? Co oznacza “psychoterapia oparta na danych naukowych” w świetle  rodzimych wyników badań, międzynarodowych zaleceń, nowych metod terapii i …pragmatyki.

Dr hab. Agnieszka Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS: psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii, lekarz psychiatra. W badaniach naukowych praktyce, klinicznej i edukacyjnej zajmuje się przede wszystkim psychopatologią traumy i PTSD oraz psychoterapią – jej efektywnością i mechanizmami działania a także wdrażaniem metod terapeutycznych, których skuteczność określono w badaniach.

W ramach programów TRAKT I-III prowadziła badania kliniczne nad traumą i zespołem stresu pourazowego (PTSD), przede wszystkim pierwsze w Polsce badania porównujące skuteczność psycho- i farmakoterapii PTSD. Opracowała protokół terapii poznawczej PTSD, którego główne założenia stanowią podstawę  programu profilaktyki PTSD „Skuteczne działanie w stresie” opublikowanego jako protokół interwencji w 2019, którego skuteczność zbadano u osób narażonych na traumatyzację zawodową.

W SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym od 2007 współkieruje czteroletnimi studiami podyplomowymi kształcącymi w psychoterapii – Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej a także Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS .

Autorka i współautorka kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych, prac badawczych, teoretycznych oraz podręczników poświęconych psychoterapii, superwizji psychoterapii, traumie i PTSD (w 2022 – rozszerzonego wydania podręcznika „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka”).

Tydzień Mózgu 2023 finansowany jest w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN.