„Jak i dlaczego zarażamy się emocjami innych?” –  wykład prof. Eweliny Knapskiej na Tygodniu Mózgu. 15.03.2023 godz. 17.00

Już w środę 15 marca 2023 o godz. 17.00 prof. Ewelina Knapska wygłosi kolejny wykład z okazji Tygodnia Mózgu 2023 w Instytucie Nenckiego

Wykład odbędzie się na żywo w auli Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego przy ul. Pasteura 3 w Warszawie, oraz online za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem https://zoom.us/j/99484580621

“Jak i dlaczego zarażamy się emocjami innych?”

Ostatnie lata pokazały, że empatia nie jest domeną wyłącznie ludzką. Niektóre przejawy tego zjawiska obserwowane są u naczelnych, ale również u gryzoni. Na przykład zaobserwowano, że szczury uwalniają uwięzionego kolegę, a nawet dzielą się z nim kawałkiem czekolady. Obserwacje takie skłoniły badaczy do zastanawiania się nad ewolucyjnymi korzeniami zachowań empatycznych. Jeden z najpopularniejszych modeli empatii zakłada, że jej bardziej złożone formy wyewoluowały z bardzo prostego zjawiska “zarażania się” emocjami, czyli zdolności do odczuwania emocji innego osobnika. Badając mózgowe podłoże zarażania się emocjami w modelach szczurzych i mysich dowiadujemy się jak to się dzieję, że odbieramy subtelne sygnały o stanie emocjonalnym innych, a także dlaczego takie zjawisko jak zarażanie emocjonalne pojawiło się w toku ewolucji mózgu. Podczas wykładu omówię mechanizmy leżące u podłoża zarażania się emocjami u człowieka i innych gatunków oraz przedyskutuję jak zarażanie się negatywnymi i pozytywnymi emocjami pomaga nam w przystosowaniu się do środowiska, w szczególności w radzeniu sobie ze stresem.

Dr hab. Ewelina Knapska, profesor Instytutu Nenckiego, od 2012 r. jest kierownikiem Laboratorium Neurobiologii Emocji w Instytucie Nenckiego w Warszawie, a od 2018 r. wiceprezesem Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu (BRAINCITY). Jej badania mają na celu zrozumienie mechanizmów neuronalnych kontrolujących interakcje społeczne i przetwarzanie informacji społecznych. Jako jedna z pierwszych opisała zarażanie emocjonalne i jego korelaty neuronalne u gryzoni. Odkrycie to zapoczątkowało nowy kierunek badań nad mechanizmami mózgowymi leżącymi u podstaw przekazywanych społecznie emocji i społecznego uczenia się.

Tydzień Mózgu 2023 finansowany jest w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN.