Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Mazowieckiego pt. „W MÓZGU NIE TYLKO NEURON”

W związku z obchodami światowego Tygodnia Mózgu w ramach projektu „Tydzień Mózgu Przez Cały Rok” Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Nenckiego organizują konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Mazowieckiego pt. „W MÓZGU NIE TYLKO NEURON”

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz o mechanizmach działania tych skomplikowanych struktur. Prace plastyczne można nadsyłać do dnia 1 marca 2023r. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie poniżej.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu Przez Cały Rok” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN.

Prezes zarządu Fundacji Nenckiego prof. Hanna Fabczak zakończyła kadencję

Z końcem 2022 roku dr hab. Hanna Fabczak zakończyła kierowanie Zarządem Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Zarząd Fundacji w latach 2017-2022 (w składzie: dr hab. Hanna Fabczak – Prezes, prof. dr hab. Joanna Szczepanowska – Wiceprezes, dr hab. Dorota Nowicka – Sekretarz, dr Kinga Szydłowska, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr hab. Marek Wypych – członkowie) podejmował wielowymiarowe działania statutowe m.in. organizowano cykl prezentacji popularnonaukowych „Wykłady Fundacji Nenckiego” oraz przygotowano warsztaty i wizyty studyjne dla dzieci i młodzieży (w ramach programu Adamed SmartUP). Współorganizowano także konferencje „Neuronal Correlates of Empathy” (2018), „Neurons in Action” (2019, 2021) oraz “Tydzień mózgu przez cały rok” (2020-2022). Fundacja Nenckiego była współorganizatorem konferencji z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN (2018) oraz współwydawcą książki „Bibliografia Instytutu Nenckiego 1918-2018”. Fundacja współorganizowała sesje naukowe z okazji 90-lecia urodzin prof. Leszka Kuźnickiego (2018) oraz wspólnie z Polskim Towarzystwem Biochemicznym, „In memory of professor Lech Wojtczak –  Mitochondrion” (2010). Fundacja zorganizowała konkursy dla młodzieży szkolnej: plastyczne w ramach Tygodnia Mózgu oraz fotograficzne „Od nauki do sztuki – śwait pod mikroskopem”.  Z okazji 10-lecia Fundacji Nenckiego przygotowano wspólnie z pracownikami Instytutu Nenckiego PAN internetową mediatekę pod nazwą „Historia jednego zdjęcia” (2021). Od 2018 roku Zarząd Fundacji kierowany przez prezes Hannę Fabczak był administratorem Nencki Art Collection – kolekcji sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego PAN. Kolekcja powstała dzięki współorganizacji przez Fundację projektów naukowo-artystycznych Art & Science „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem” (2017), „Sztuka Bioróżnorodności” (2018), „Siła struktur biologicznych” (2019), ”Sztuka powstania życia” (2020/2021). Od stycznia 2023 roku dr Hanna Fabczak rozpoczęła działalność w Radzie Fundacji Nenckiego.

Zmarł profesor Leszek Kuźnicki

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy,

Profesora Leszka Kuźnickiego

wybitnego polskiego protozoologa i biologa komórki,

wielki autorytet oddany sprawom nauki,

członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,

prezesa  Polskiej Akademii Nauk  (1993–1998),

wieloletniego wice przewodniczącego Rady Fundatorów

i Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki.

Rada Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji Marcelego Nenckiego