Prof. Adam Szewczyk członkiem Rady Fundatorów Fundacji Nenckiego

Na spotkaniu Rady Fundatorów Fundacji Nenckiego, które odbyło się 4 października 2022, prof. dr hab. Adam Szewczyk został jednogłośnie wybrany na członka tej Rady.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Adam Szewczyk