“Neuroplastyczność” – wykład online prof. Małgorzaty Kossut na Tygodniu Mózgu. 14 marca godz. 17.00

Już w poniedziałek 14 marca 2022 o godz. 17.00 prof. Małgorzata Kossut wygłosi wykład inaugurujący Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Wykład pt. “Neuroplastyczność” obędzie się za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/99970186013

Tematyka wykładu:

Neuroplastyczność to podstawowa własność układu nerwowego, dzięki której możliwa jest  odbudowa utraconej na skutek uszkodzenia mózgu funkcji, naprawa zaburzeń rozwojowych a przede wszystkim uczenie się i pamięć. Definiuje się ją jako trwałą zmianę własności neuronów zachodzącą pod wpływem dochodzących z otoczenia bodźców. Wykład będzie zawierał omówienie synaptycznych i neuronalnych mechanizmów umożliwiających neuroplastyczność, na przykładzie uczenia się, plastyczności kompensacyjnej po utracie kończyn i reorganizacji mózgu po udarze.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut jest neurobiologiem, absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Staż podoktorski odbyła na University of Pennsylvania i w Oxford University. Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci i obrazowaniem mózgu. Bada także plastyczność mózgu po udarze. Jako jedna z pierwszych udowodniła istnienie kompensacyjnych zmian plastycznych w dorosłej korze mózgowej. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, ACADEMIA EUROPEA oraz członkiem założycielem European DANA Alliance for the Brain

Malgorzata Kossut, biolog. © Leszek Zych

Tygodnia Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego – „Zagadki Neuroplastyczności”

Szanowni Państwo,

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Nenckiego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego.

Temat przewodni tegorocznego Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego to: „Zagadki Neuroplastyczności”

Zapraszamy Państwa na 5 wykładów online w dniach 14-18 marca o godzinie 17.00

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
“Neuroplastyczność”
poniedziałek 14.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99970186013

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
„Neuroplastyczny umysł molekularny”
wtorek 15.03.2022 godzina 17.00,  link do wykładu: https://zoom.us/j/97616937577

Dr n. med. Marcin Leśniak, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
“Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?”
środa 16.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97843674771

Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
“Jak nauka czytania zmienia mózg”
czwartek 17.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99908662486

Dr Łukasz Bola, Instytut Psychologii PAN
“Co robi kora wzrokowa osoby niewidomej? O plastyczności mózgu wywołanej utratą wzroku”
piątek 18.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/98805447988

Szczegóły wkrótce na stronach:
https://www.facebook.com/TydzienMozgu/
https://www.facebook.com/FundacjaNenckiego
http://nenckifoundation.eu/

Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Szanowni Państwo,

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego.

Temat przewodni tegorocznego Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego to: „Zagadki Neuroplastyczności”

Zapraszamy Państwa na 5 wykładów online w dniach 14-18 marca o godzinie 17.00:

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

“Neuroplastyczność”

poniedziałek 14.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99970186013

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

„Neuroplastyczny umysł molekularny”

wtorek 15.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97616937577

Dr n. med. Marcin Leśniak, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

“Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?”

środa 16.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97843674771

Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

“Jak nauka czytania zmienia mózg”

czwartek 17.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99908662486

Dr Łukasz Bola, Instytut Psychologii PAN

“Co robi kora wzrokowa osoby niewidomej? O plastyczności mózgu wywołanej utratą wzroku”

piątek 18.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/98805447988

Szczegóły wkrótce na stronach:

https://www.facebook.com/TydzienMozgu/

https://www.facebook.com/FundacjaNenckiego

http://nenckifoundation.eu/

„Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity” – wykład online prof. Grzegorza Bartoszewskiego: środa, 23 lutego godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski przedstawi wykład pt. „Rośliny modyfikowane genetycznie – fakty i mity”

Wykład odbędzie się w środę 23 lutego 2022 o godzinie 16.00 na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/98349123686

Tematyka wykładu:

Prawie 30 lat temu do uprawy trafiły pierwsze odmiany roślin modyfikowanych genetycznie.  Odmiany te uzyskano z wykorzystaniem metod współczesnej biotechnologii i posiadają one ulepszone ważne cechy użytkowe, przykładowo są odporne na szkodniki lub wirusy, czy też charakteryzują się tolerancją na herbicydy. Surowce pozyskiwane z tych odmian wykorzystuje się w produkcji żywności, pasz dla zwierząt i włókna bawełnianego. Odmiany te są uprawiane na dużą skalę w niektórych krajach, zaś w innych nie zostały zaakceptowane i wprowadzono zakaz upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze rośliny genetycznie modyfikowane, omówione sposoby ich uzyskiwania oraz następstwa wprowadzenia ich do uprawy.

Prof. Grzegorz Bartoszewski pracuje w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie. Pracownicy Katedry od wielu lat prowadzą badania nad genami roślin i wykorzystaniem metod współczesnej biotechnologii w ulepszaniu roślin upranych.

Fundacja Nenckiego patronem honorowym wystawy ALGAE autorstwa Magdaleny Salome

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Nenckiego objęła patronatem honorowym wystawę ALGAE autorstwa Magdaleny Salome, uczestniczki projektu Art&Science. Zapraszamy do zapoznania się z pracami – szczegóły na plakacie.

Wystawa ALGAE jest zbiorem prac wykonanych na papierze, których inspiracją były rośliny i proste organizmy wodne. Jest to sztuka zrodzona z fascynacji nad ich płynnością, zmiennością kształtów i pierwotną witalnością.

Podstawę tej serii stanowią tusze roślinne przygotowane samodzielnie w procesie macerowania i gotowania materii roślinnej. Dzięki nieprzewidywalności procesu tusz za każdym razem zmieniał nieco kolor, odcień oraz przejrzystość. Zaskakujące rezultaty pozwoliły na zaakceptowanie procesu twórczego jako aktu zupełnie nieprzewidywalnego.
Nie była to jednak walka z nową materią, a podjęcie wzajemnego współtworzenia na kształt procesów zachodzących
w naturalnym środowisku.

Prace wykonane przez Magdalenę Salome nie są jedynie portretami roślin, ponieważ wybrana technika jest sama
w sobie ich metaforyczną częścią, ciągłością przeznaczenia, jakim zostały obdarzone.

Zawiła i wielowymiarowa plątanina linii, niejednokrotnie powtarzająca się w pracach Magdaleny, jest śladem wystudiowanych sieci zróżnicowanych tkanek. Organiczne kształty, które tak celnie wpisują się w nurt bio-abstrakcji, prezentują wrażliwość artystki na otaczającą ją naturę i rzeczywistość. Natomiast odkrywanie i doskonalenie tak nietypowych technik świadczy o jej determinacji na odzyskanie równowagi między wytworem rąk ludzkich a dziełem Matki Ziemi.

Tekst: Magdalena Salome, Aleksandra Wiechowska

Magdalena Salome

Urodzona 1994 roku w Warszawie. W 2018 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem dziekańskim w Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej pod kierunkiem prof. Andrzeja Węcławskiego i dr. Mateusza Dąbrowskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W swojej twórczości podejmuje działania łączące naukę ze sztuką. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką artystyczną, oraz tworzeniem instalacji. Inspirują ją procesy biologiczne, wielowymiarowość postrzegania ich przez pryzmat emocji oraz postawa człowieka wobec natury. W swoich pracach często wykorzystuje materię roślinną, która bywa zarówno narzędziem jak i medium.

www.magdalena-salome.com
https://www.instagram.com/m.salo/