“Neuroplastyczność” – wykład online prof. Małgorzaty Kossut na Tygodniu Mózgu. 14 marca godz. 17.00

Już w poniedziałek 14 marca 2022 o godz. 17.00 prof. Małgorzata Kossut wygłosi wykład inaugurujący Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Wykład pt. “Neuroplastyczność” obędzie się za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/99970186013

Tematyka wykładu:

Neuroplastyczność to podstawowa własność układu nerwowego, dzięki której możliwa jest  odbudowa utraconej na skutek uszkodzenia mózgu funkcji, naprawa zaburzeń rozwojowych a przede wszystkim uczenie się i pamięć. Definiuje się ją jako trwałą zmianę własności neuronów zachodzącą pod wpływem dochodzących z otoczenia bodźców. Wykład będzie zawierał omówienie synaptycznych i neuronalnych mechanizmów umożliwiających neuroplastyczność, na przykładzie uczenia się, plastyczności kompensacyjnej po utracie kończyn i reorganizacji mózgu po udarze.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut jest neurobiologiem, absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Staż podoktorski odbyła na University of Pennsylvania i w Oxford University. Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci i obrazowaniem mózgu. Bada także plastyczność mózgu po udarze. Jako jedna z pierwszych udowodniła istnienie kompensacyjnych zmian plastycznych w dorosłej korze mózgowej. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, ACADEMIA EUROPEA oraz członkiem założycielem European DANA Alliance for the Brain

Malgorzata Kossut, biolog. © Leszek Zych