Tydzień Mózgu 2021: „Samotność – nowa choroba cywilizacyjna?” – dr hab. Łukasz Okruszek, czwartek 18 marca godz. 17.00

Szanowni Państwo

Już za tydzień – we czwartek 18 marca o godzinie 17.00 kolejny wykład Tygodnia Mózgu 2021 w Instytucie Nenckiego!

Wykład odbędzie się na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/92965262406

Serdecznie zapraszamy!

Dr hab. Łukasz Okruszek z Instytut Psychologii PAN przedstawi wykład pt.Samotność – nowa choroba cywilizacyjna?

Samotność wskazywana jest jako problem o istotnym znaczeniu społecznym – badania populacyjne wskazują, iż poczucie samotności związane jest z podobnym wzrostem umieralności, co palenie 15 papierosów dziennie, jak również z wyższym ryzykiem zgonu niż otyłość czy nadciśnienie tętnicze. Obserwacje te są szczególnie istotne w kontekście zmian w funkcjonowaniu społecznym związanych z 'lockdownem’ i pandemią COVID-19. Jednocześnie niewiele wiadomo na temat mechanizmów fizjologicznych, które prowadzą do negatywnych skutków zdrowotnych subiektywnego poczucia izolacji społecznej. Wykład poświęcony będzie badaniom, mającym na celu zrozumienie zależności między poczuciem samotności a mechanizmami poznawczymi (np. nadmierne oczekiwanie zagrożenia ze sfery społecznej) i powiązanymi z nimi zmianami w zakresie aktywności tzw. „mózgu społecznego”, które mogą pozwolić zrozumieć negatywny wpływ poczucia samotności na zdrowie psychiczne i fizyczne. 

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN –  kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej w Instytucie Psychologii PAN. Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył matematykę na Politechnice Łódzkiej oraz psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat (2016) oraz habilitację (2018) w dyscyplinie psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii UW, gdzie aktualnie pracuje jako wykładowca. W ramach Projektu Samotność bada relacje społeczne i samotność z perspektywy neuronauki społecznej. Skupia się na przenikaniu się światów fizycznego, psychicznego i społecznego.