ZMIANA REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OD NAUKI DO SZTUKI – MIKROSKOPIJNY ŚWIAT”

Szanowni Państwo

Ponieważ otrzymaliśmy informację, że ogłoszenie o Konkursie Fotograficznym „Od Nauki do Sztuki – Świat Pod Mikroskopem” nie dotarło do wszystkich zainteresowanych oraz Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród młodych naukowców postanowiliśmy przedłużyć czas nadsyłania zdjęć do 31 marca 2021 r. oraz wprowadziliśmy zmianę w regulaminie, umożliwiając udział w Konkursie nie tylko doktorantom, ale też pozostałym młodym naukowcom (w rozumieniu art. 360 ust. pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Aby wziąć udział w Konkursie wejdź na stronę i zapoznaj się ze zaktualizowanym regulaminem http://nenckifoundation.eu/from_science_to_art/

„Układ odpornościowy twoja prywatna armia” – dr Ewa Kozłowska. Zapraszamy na wykład Fundacji online.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Ewa Kozłowska (Zakład Immunologii, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytet Warszawski) przedstawi wykład pt. „Układ odpornościowy twoja prywatna armia”. Tematyka wykładu i kilka słów o wykładowczyni poniżej.

Wykład odbędzie się w środę 24 lutego 2021 o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/93051302158

Tematyka wykładu: Środowisko w którym żyjemy zamieszkują także organizmy dla nas patogenne. Kontakt z nimi może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Czasem, komórki naszego organizmu zmieniają się w niebezpieczne komórki nowotworowe. Układ opornościowy zwalcza atakujące nas patogeny i chorobowo zmienione komórki własnego organizmu. Wykład będzie poświęcony mechanizmom odporności, zostaną omówione podstawowe zasady jego działania zarówno w skali całego organizmu jak i na poziomie reakcji lokalnych. Poznamy sposoby komunikowania się komórek układu odpornościowego oraz regulacji odpowiedzi immunologicznej. Całość będzie zilustrowana filmami pokazującymi krążenie komórek układu opornościowego, zwalczanie bakterii i komórek nowotworowych.

Dr Ewa Kozłowska ukończyła Wydział Biologii UW  z tytułem magistra biologii molekularnej. Od początku pracy zawodowej była związana z Wydziałem Biologii UW, Doktorat przygotowała w Zakładzie Immunologii w którym pracuje od zakończenia studiów magisterskich do dziś, z 3 letnia przerwą na staż postdoktorancki w Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina, USA. W ciągu minionych lat jej zainteresowania skupiały się wokół mechanizmów supresji regulujących pracę układu odpornościowego ssaków, a zwłaszcza rozwijających się w przebiegu odpowiedzi przeciwnowotworowej i w alergiach pokarmowych.

„Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny regeneracyjnej w praktyce” – prof. dr hab. Justyna Drukała. Zapraszamy na wykład Fundacji online.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Prof. dr hab. Justyna Drukała (Zakład Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi wykład pt. „Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny regeneracyjnej w praktyce”

Wykład odbędzie się w środę 17 lutego 2021 o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/94134238972