Zapraszamy na wykład online prof. dr hab. Marii Anny Ciemerych-Litwinienko pt. „Komórki macierzyste w nauce i medycynie”

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawi wykład pt. „Komórki macierzyste w nauce i medycynie”. Streszczenie i info o wykładowcy poniżej.

Wykład odbędzie się w środę 27 stycznia o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem https://zoom.us/j/98798024447

Tematyka wykładu: Komórki macierzyste obecne są w tkankach budujących nasze organizmy. Można je z nich izolować, badać w laboratorium i opracowywać metody ich wykorzystanie w medycynie. Z tego ostatniego powodu budzą one wielkie, często zbyt wygórowane, nadzieje i często ogromne emocje. Podczas wykładu omówione zostaną rodzaje komórek macierzystych, które obecnie znamy i badamy. Przedstawiona zostanie  historia i możliwości wykorzystania tych, z których można uzyskać każdą tkankę  – komórek pluripotencjalnych. Ich zdolności są wyjątkowe i to one budzą największe nadzieje na opracowanie skutecznych terapii komórkowych.

Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Zakładem Cytologii, którego pracownicy badają różnego rodzaju komórki macierzyste i starają się odpowiedzieć na pytanie jak można je wykorzystać do poprawy regeneracji uszkodzonych mięśni szkieletowych

Zapraszamy!