Konkurs fotografii „Okiem Młodego Przyrodnika”

Uwaga miłośnicy fotografii!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie fotografii organizowanym przez Fundację Nenckiego. Tematem konkursu jest szeroko pojęta przyroda w dwóch kategoriach: natura i eksperyment naukowy. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez wysłanie wypełnionego formularza na adres konkurs at nenckifoundation.eu. Do formularza Uczestnik może dołączyć maksymalnie 3 fotografie w jednej kategorii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 r. Ogłoszenie wyników na stronie Fundacji nastąpi 1 grudnia 2017 r. 4. Przewidujemy dwie nagrody główne, po jednej w każdej kategorii. Nagrodę stanowi dwudniowy pobyt dla dwóch osób w pokojach gościnnych Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, należącej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na wernisażu wystawy.

Pobierz Regulamin konkursu (plik PDF)

Pobierz formularz Zgłoszenie uczestnictwa (plik PDF)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Przychodzi Dusza do Rozumu”

6 czerwca 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

UWAGA: Wykład jest zachętą do wzięcia udziału w organizowanym przez Fundację Nenckiego konkursie fotografii przyrodniczej. Szczegóły ogłosimy w przeciągu kilku dni na naszej stronie.

Wykład mgr. Łukasza Bożyckiego pt.: „Przychodzi Dusza do Rozumu”

Wykładowca, na podstawie własnych doświadczeń, przedstawi efekt twórczego połączenia dwóch podejść do fotografii – artystycznego oraz naukowego. Pierwsze poszukuje nowych środków wyrazu. Drugie ma na celu wykorzystanie fotografii jako narzędzia, pozwalającego na dokumentację badanych zjawisk naukowych. Podczas przygotowywania swojej rozprawy doktorskiej wykładowca wielokrotnie natrafiał na piękne obrazy, których znikoma liczba trafia do publikacji naukowych, a znaczna ich część pozostaje jedynie wkładem statystycznym. Ale nawet te opublikowane fotografie są praktycznie niedostępne dla społeczeństwa. Dlatego, jak sam mówi, pragnie zmienić ten stan rzeczy.
Podczas wykładu zostaną poruszone takie zagadnienia jak: uważność, inspiracja, determinacja w realizacji marzeń, a wszystko rozpocznie się od fotografii przyrodniczej. Wykładowca opowie, jak wymienione zagadnienia wpływają na fotografię przyrodniczą oraz pracę naukową. Fotograficzna dokumentacja naukowa może posiadać wiele aspektów artystycznych, które są dostępne dla wprawionego w ich wyszukiwaniu oka. O tym, korzystając ze swoich fotografii, opowie wykładowca. Może jego opowieść stanie się inspiracją dla słuchaczy, otwierając nowe możliwości.

(Mgr Łukasz Bożycki jest doktorantem w Pracowni Biochemii Lipidów w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniem procesu fizjologicznej i patologicznej mineralizacji w układzie kostnym człowieka. Pracę naukową łączy skutecznie z działalnością artystyczną, o której można się dowiedzieć więcej na jego stronie. Na działalność artystyczną wykładowca otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku jego realizacji powstanie m.in. wystawa fotografii naukowych oraz album.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Jak komunikują się komórki nerwowe: magia synaps”

25 kwietnia 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Skup pt.: „Jak komunikują się komórki nerwowe: magia synaps”

Cechą mózgu człowieka i większości innych kręgowców jest jego złożona struktura i różnorodna morfologia komórek nerwowych. Jednak porównawcze badania neuroanatomiczne wskazują, że i u bezkręgowców o pozornie prostej anatomii, jak żebropławy i parzydełkowce, neurony wyposażone są w synapsy elektryczne i chemiczne, które wydzielają neuroprzekaźniki… Te fakty wskazują na centralne znaczenie wyspecjalizowanego złącza międzyneuronalnego w przekazie informacji i kształtowaniu reakcji na bodźce ze środowiska. Ewolucja białek, obsługujących przekaz synaptyczny, sposób łączenia się tych cegiełek maszynerii molekularnej i plastyczność synaps mają swój decydujący udział w tworzeniu różnorodności synaptycznej i leżą u podłoża tak złożonych procesów, jak pamięć i uczenie się.
Wykład opowie o tym, w jaki sposób zachodzi, różny czasowo i czynnościowo, przekaz informacji między neuronami, dlaczego w toku ewolucji rozwinęły się synapsy chemiczne, czy istnieje komunikacja pozasynaptyczna i jaka jest w nich rola niedocenianych graczy pomocniczych, komórek glejowych.

(Prof. Małgorzata Skup prowadzi grupę badawczą w Zakładzie Neurofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniami zdolności mózgu i rdzenia kręgowego do regeneracji i naprawy uszkodzeń na poziomie pojedynczych cząsteczek oraz sieci neuronalnych. Wraz z Zespołem bada możliwości przywracania funkcji ruchowych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Kiedy w Polsce żyły słonie”

10 stycznia 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna II p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Gwidona Jakubowskiego pt.: „Kiedy w Polsce żyły słonie”

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze zwierzętami, które żyły na terenach Polski podczas plejstocenu – okresu geologicznego obejmującego ostatnie 2 500 000 lat dziejów Ziemi. Okres ten charakteryzował się bardzo zmiennymi warunkami klimatycznymi, ośmiokrotnie na tereny Polski, Europy, Azji i Ameryki Północnej wkraczał lądolód z okolic bieguna północnego. W związku z tym zmieniały się warunki życia, w okresach międzylodowcowych żyły zwierzęta ciepłolubne, a w chłodniejszych zimnolubne. Sztandarowym przykładem zmian fauny byli przedstawiciele słoniowatych – słoń leśny Palaeoloxodon antiquus (największy słoń w dziejach tej grupy zwierząt, dochodzący do 4,5 m wysokości) oraz mamut włochaty Mammuthus primigenius.
Słuchacze będą mieli także okazję dowiedzieć się, jak z biegiem plejstocenu zmieniały się inne gatunki zwierząt, szata roślinna oraz krajobraz.

( Dr Gwidon Jakubowski jest paleontologiem, pracuje w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami mięczaków mioceńskich oraz ssaków plejstoceńskich, a szczególnie mamutów i słoni leśnych. Odkrywca i uczestnik pierwszej polskiej wyprawy paleontologicznej do Mongolii.)